• Skriv ut artikkelen
Lånekassen setter som krav at det forberedende språkkurset er på minimum fire uker og at du har minst 15 undervisningstimer i uken.
Tilfredstiller ditt språkkurs Lånekassens kriterier, kan du få hele 15.270 kroner i støtte.

Tas før gradsstudiet
Lånekassens språksstipend er ment som en støtte til studenter som skal studere i et ikke-engelskspråkelig land utenfor Norden.

Likevel kan du som student motta språkstøtten dersom du skal studere på Island eller i Finland.

Videre må du ha kommet inn på hovedutdanningen, og halvparten av språkkurset må være gjennomført før du starter på selve utdannelsen

Det gies også støtte til delstudier. Dette er studier hvor en del av utdanningen du tar i Norge, skjer i utlandet.

Slik søker du språkstøtte
For at du skal få språkstipendet må du søke om stipendet samtidig som du søker om støtten til studiet i utlandet. Du må samtidig legge ved en bekreftelse på at du er tatt opp på språkkurset. Det må komme frem i bekreftelsen at språkkurset kommer innenfor Lånekassens kriterier.

Dekker ikke enkelstående kurs
Du får altså ikke stipend til et språkkurs hvis du reiser til utlandet kun for å lære deg språket.

Språkkurset må være i forbindelse med en utdannelse du skal ta i landet.

Støtte til et ekstra semester
Lånekassen kan også sponse et tilretteleggingssemester. For å få støtte til tilretteleggingssemesteret, må du ta kurset ved det universitetet du planlegger å ta gradsutdannelsen. Kurset må vare minimum tre måneder, og ha minimum 15 undervisningstimer i uken.

Stipendet får du utbetalt som lån, og blir ikke gjort om til stipend før du ha begynt på gradsutdanningen etter tilretteleggingssemesteret.

Her gjelder også de samme kravene om at landet du skal ta graden din i er et ikke-engelskspråklig land.