• Skriv ut artikkelen
Å bytte strømleverandør er ikke vanskelig og du kan spare mye hvis du har en dyr strømtilbyder.

Topp tre
For øyeblikket er dette Dine Pengers 3 beste anbefalinger på spotpris:

1: Kraftinor Lavpris
Avtalen forutsetter e-postfaktura og AvtaleGiro. Ved manglende AvtaleGiro påløper gebyr kr 35 pr faktura. Produktet gjelder kun for privatkunder
Påslag pr kWh: 0,84 øre

2. Gudbrandsdal Energi Lavpris
Kun for husholdningskunder, ikke næring. Avtalen forutsetter AvtaleGiro via eFaktura.
Påslag pr kWh: 1,11 øre

3. Lærdal Energi
Kun for husholdningskunder. Kunder med forbruk over 8.000 kWh/år faktureres etterskuddsvis 6 ganger pr år. Øvrige kunder blir fakturert à konto.
Påslag pr kWh: 1,68 øre

3. Svorka Energi
Påslag pr kWh: 1,68 øre

Tallene viser påslag på spotprisen ved 20.000 kWh. Regnes pr måned og/eller pr kWh. Vi har omregnet til påslag pr kWh. Oversikten viser de billigste landsdekkende spotprisavtalene som dekker kravene til å være med på Konkurransetilsynets prisoversikt, og der man i tillegg både legger til grunn målt strømforbruk i fakturaene og fakturerer etterskuddsvis.

Har du spart penger på å bytte strømleverandør? Ta kontakt med Dine Pengers journalist.

Her er de tre beste på fastpris for øyeblikket:
1-års fastpris:

1. Fitjar Kraftlag. Pris pr kWh: 39,60 øre
2. Rauma Energi Kraft. Pris pr kWh: 39,60 øre
3. Stranda Energiverk. Pris pr kWh: 39,65 øre

Viser billigste landsdekkende 1-års fastprisavtale pr 30.april, for et årlig forbruk på 20.000 kWh inkludert fastledd, inkl mva. Nord-Norge er fritatt for mva på strøm.

Strømtabellene viser de billigste landsdekkende leverandørene. Det kan finnes lokale leverandører der du bor, som er billigere. Bruk vår strømkalkulator for å sjekke dette.

Slik bytter du kraftleverandør
1. Det er gratis å bytte strømleverandør og du kan bytte så ofte du vil. Sjekk først på konkurransetilsynets nettsider hva som lønner seg for deg.

Dine Penger mener imidlertid ikke at det holder å bare sjekke rangeringen på konkurransetilsynet.no, fordi den totale prisen ikke alltid kommer frem i rangeringen.

Du må i tillegg sjekke avtalevilkårene og betalingsvilkårene når du sammenligner strømavtaler og alle kostnader må med i strømprisen.

2. Kontakt din nye strømleverandør og få tilsendt kontrakt og oppsigelsesskjema. Du kan også finne dette på nettsidene til de fleste kraftleverandører.

3. Les av strømmåleren din, skriv under og send skjemaene i retur eller bestill direkte på nett. Din nye strømleverandør gjør resten av jobben for deg. Ca. 2-4 uker senere vil byttet skje.

NB! Du bør velge en strømleverandør som ikke bare er billig, men som også tilbyr etterskuddsvis betaling. Betaler du på forskudd får du et rentetap.

Dersom kraftleverandøren går konkurs, risikerer du å tape pengene du har betalt på forskudd. I tillegg havner du på ventetariff i en periode. Ventetariffen er de første 6 ukene spotpris med påslag 5 øre/kWh pluss mva .

Husk også at spotpris er lavere enn variabel pris, over tid. Derfor er Dine Pengers hovedanbefaling spotpris med etterskuddsvis betaling.

Dette er de ulike strømavtalene du kan inngå:
Spot:
Spotpriskontrakter følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til markedsprisen må du betale et påslag. I de fleste tilfeller brukes gjennomsnittlig spotpris per måned, men enkelte leverandører bruker prisen time for time.

Variabel:
Prisen på standard variabel kraftpris varierer, basert på utviklingen i kraftmarkedet. Over tid viser statistikken at variabel kraftpris er 2-3 øre dyrere pr kWh, enn spotpris. Dine Penger anbefaler derfor ikke variabel kraftpris.

Fast:
Fastpriskontrakt kan sammenlignes med fastrente i banken. Du betaler en gitt pris i et visst tidsrom, som oftest et år, men det finnes også andre avtalelengder.

Over tid vil en fastpriskontrakt være dyrere enn en spotpriskontrakt. Man betaler en «forsikringspremie» mot høye kraftpriser.

Samtidig vil det være perioder hvor en fastpriskontrakt er rimelig, for eksempel dersom markedsprisen stiger gjennom avtaleperiode og dette ikke var ventet på forhånd.

Binde strømprisen?
Tåler din privatøkonomi ikke at strømprisen svinger kraftig, bør du velge fastprisavtale. Fastprisene varier fra dag til dag. Du kan sjekke gjeldende fastpriser til enhver tid på konkurransetilsynet.no.

Tips! Strømprisen du ser i prislisten er ikke nødvendigvis den du betaler. Dine Penger viser deg hvordan du finner riktig pris - Ikke bli lurt av strømselskapet.