• Skriv ut artikkelen

Den økte kjøregodtgjørelsen er godt nytt for dem som bruker bil i jobben. Satsene har ikke blitt endret siden 1. mai 2008, men nå har de altså blitt satt opp.
Her er de nye satsene:
- For inntil 9 000 km: kr 3,65 pr. km. Satt opp med 15 øre fra 3,50 kroner.

- Over 9 000 km: kr 3,00 pr. km. Satt opp med 10 øre fra 2,90 kroner.

Du kan se alle nye satser for kjøre- og kostgodtgjørelse på regjeringens egne sider.

Reelle kostnader godt over satsen
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gjør årlige beregninger på hva det koster å ha bil. Tar vi utgangspunkt i en ny bensindrevet bil som koster 361.000 kroner (en gjennomsnittlig familiebil), er kilometerkostnaden hele 7,05 kroner dersom bilen har en årlig kjørelengde på 10.000 kilometer.

Kostnaden faller til 5,19 kroner kilometeren dersom den årlige kjørelengden økes til 20.000 kilometer. Selv med en årlig kjørelengde på 30.000 km vil kilometerkostnaden fortsatt ligge på 4,49 kroner - godt over kjøregodtgjørelsessatsen på 3,65 kroner.

Tallene er hentet fra OFVs publikasjon «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2010».

-Ikke fulgt med på kostnadsøkningen
Markedssjef i OFV, Jan Petter Røssevold, forteller til Dine Penger at man må ha en veldig lav nybilpris og en veldig høy årlig kjørelengde før de faktiske kilometerkostnadene kommer ned på statens satser.

- Det er positivt at staten øker satsene såpass raskt fra sist endring (1. mai 2008. journ.anm.), da de før dette hadde stått på stedet hvil i lang tid. På den annen side har ikke statens satser fulgt med på økningen i den reelle kostnadsutviklingen, så det er fortsatt mye å gå på, forteller Røssevold.

Skattefritt
Kjøring for arbeidsgiveren er utgift i arbeidet, og skal derfor ikke gi deg ekstrainntekter. Kjøregodtgjørelse innenfor statens satser er derfor skattefritt.

Får du ikke kjøregodtgjørelse, men kjører for arbeidsgiver, kan du trekke fra kjøring som faktisk utgift i arbeidet (selvangivelsens post 3.2.2). Men dette fradraget går da i stedet for minstefradraget. Derfor lønner det seg å få kjøregodtgjørelse fremfor lønn.

Firmabil eller ikke?
I Dine Pengers kalkulator kan du sjekke hva som lønner seg - firmabil eller privateiet bil.

Kalkulator:Firmabil eller privateiet bil 2010

Dette gir firmabil-kalkulatoren svar på
Kostnaden ved å eie bilen selv de tre første årene. Kostnaden ved å ha firmabil i tre år. Og sist hva en kombinasjon av kjøregodtgjørelse og høyere lønn vil bety skattemessig for deg.

Med firmabilkalkulatoren kan du for eksempel sjekke hva en nypris på firmabilen opp eller ned med noen titusener betyr for deg.

Kjørebok lønner seg for næringsdrivende
Dine Penger anbefaler personer som mottar kjøregodtgjørelse, kjører arbeidsgivers bil i jobben, og selvstendige næringsdrivende til å føre kjørebok.

I tillegg bør kjørebok føres av de som har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i yrket årlig. Da får du 25% «rabatt» når firmabilskatten beregnes.

Firmabilskatt
Om du vil regne ut firmabilskatten for 2010, kan du gjøre det med kalkulatoren Firmabilskatt 2010.

Egne satser for Finnmark og Nord-Troms er med i kalkulatoren, slik at også du som bor der kan få et presist svar.

I tillegg kan de som har el-bil som firmabil beregne kostnadene etter egne regler for el-bil.