• Skriv ut artikkelen
Depositum er i utgangspunktet en sikkerhet for utleieren. Dersom du som leieboer lar være å betale leie eller påfører leieboligen skader, kan utleieren kreve det skyldige beløpet dekket av depositumet.

Egen konto
Det er imidlertid klare regler for hva utleieren har lov til eller krav på. Reglene fremgår i husleielovens paragraf 3-5.

For det første skal depositumet innbetales på en egen depositumskonto ved en norsk bank. Du kan med andre ord nekte å betale depositumet kontant til utleieren eller sette det direkte inn på utleierens privatkonto.

Størrelsen på depositumet kan maksimalt være på seks ganger husleien. Det vanlige er imidlertid å la depositumet være på tre ganger husleien.

Ingen kan dispoenere pengene alene
Depositumskontoen skal opprettes i ditt navn med utleieren som meddisponent. Dette forsikrer at verken du eller utleieren kan disponere pengene på egenhånd så lenge leieforholdet varer.

Utleier skal betale etableringsgebyret
Krever banken et etableringsgebyr for depositumskontoen, er det utleieren som skal betale dette. Husleieloven slår klart fast at leieboeren kun skal betale leiesummen og eventuelt utgifter til elektrisitet og brensel.

Slår utleieren seg vrang og nekter å betale etableringsgebyret, kan du med loven i hånd trekke fra beløpet ved første innbetaling av husleie.

Rentene tilfaller leieboer
Opptjente renter fra depositumskontoen skal tilfalle deg som leieboer. Eneste unntak fra denne regelen er dersom du leier en elev- eller studentbolig. I slike leieforhold kan det avtales at rentene tilfaller studentsamskipnaden.

Dersom du leier rom i bokollektiv, bør du kreve at hver av medlemmene i kollektivet får opprette hver sin depositumskonto. På den måten slipper du å stå til ansvar for andres manglende betaling eller skadeverk.

Opphør av konto
I de fleste tilfeller vil du og utleier bli enige om oppgjør av depositumskonto. Ved begges skriftlige samtykke kan du nemlig hente pengene dine umiddelbart.

Dersom det oppstår problemer, kan du som leieboer også kreve depositumet utbetalt på egen hånd. Det som da skjer er at banken gir utleieren beskjed om ditt krav, og utleieren har én måned på seg til å dokumentere eventuelle krav som reiser seg fra leieforholdet eller bevise at søksmål er tatt ut.

Hvis banken ikke hører noe innen fristen, og du fortsatt opprettholder kravet ditt, kan banken utbetale depositumsbeløpet til deg.

Høy rente viktigst
De aller fleste bankene tilbyr depositumskonto. En stikkprøve Dine Penger har gjennomført, viser at etableringsgebyret ligger på mellom 250 og 800 kroner. En del banker skiller mellom kunder og ikke-kunder ved fastsettelsen av gebyrene.

Renten på kontoen ligger vanligvis på samme nivå som den enkelte banks høyrentekonto.

Blant de 11 bankene vi har sett på, kommer Landkreditt best ut med 3,35% rente og 300 kroner i etableringsgebyr. Og høy rente er akkurat det du som leieboer bør vektlegge ved valg av depositumskonto.

Her er oversikten over rente og gebyr
Rentesatser og gebyrer er innhentet i uke 1 - 2007. Flere banker har varslet renteendringer i løpet av januar eller begynnelsen av februar. Renten gjelder ved et beløp på 20.000 kroner. Bankene er rangert etter høyeste rente.