MOTBØR: Finansselskapet Acta får kamp fra investorer som har tapt penger. Faksimile fra acta.no
MOTBØR: Finansselskapet Acta får kamp fra investorer som har tapt penger. Faksimile fra acta.no

Acta-kunder går til kamp

Et tyvetall Acta-kunder fra hele landet har tapt millioner på investeringer de har blitt anbefalt av selskapet. Nå vil de ha erstatning fra rådgivningsselskapet.
Kundene har organisert seg i en forening kalt Investorgruppen 2011, og har medlemmer fra hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Styreleder Palmar Blindheim i Ålesund, mener kampen er stor og alvorlig:

- Mange har lidd store tap, og føler at de har blitt lurt. Vi mener Acta i flere tilfeller har solgt spareprodukter i strid med god forretningsskikk, sier han til Dine Penger.

LES OGSÅ: - Jeg føler meg lurt

Mange vil være med
Til nå har 25 kunder meldt seg inn som kunder, opplyser Blindheim. I tillegg har gruppen blitt kontaktet av et sted mellom 50 og 100 andre Actakunder.

Aksjene i de ulike selskapene som Acta selger, har en svært usikker annenhåndsverdi (salgspris ved videresalg). I noen tilfeller skal Acta ha kjøpt tilbake aksjer til lavere kurs fra kunder som har insistert på selge, har Dine Penger fått opplyst fra medlemmer i Investorgruppen. Disse kundene har måttet avgi løfte om full konfidensialitet.

Acta benekter å ha kjøpt tilbake aksjer fra kunder til halv pris.

Føler du deg lurt? - Kontakt Dine Pengers journalist.

Anerkjent advokatfirma
Investorgruppen har hyret det kjente advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Oslo.

Dine Penger kjenner til at firmaet har levert en rapport som skisserer måter medlemmene i Investorgruppen kan gå frem for å få investeringen sin helt eller delvis tilbake.

- Investeringsselskapene som Acta selger, har svært store likheter med verdipapirfond, men uten å gi investorene den sikkerheten som verdipapirfondloven gir, sier advokat Stein Hegdal i Steenstrup Stordrange til Dine Penger.
LOVSTRIDIG: - Noen selskaper som Acta selger, er i strid med aksjeloven, mener Stein Hegdal, partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Foto: Steenstrup Stordrange DA
LOVSTRIDIG: - Noen selskaper som Acta selger, er i strid med aksjeloven, mener Stein Hegdal, partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Foto: Steenstrup Stordrange DA

Han tilføyer at det vil være aktuelt at kunder kan gå til individuelle søksmål om Acta ikke har overholdt kravene til god forretningsskikk ved salget av investeringene.

LES OGSÅ:DnB Nor innrømmer dobbel fortjeneste

- I strid med aksjeloven
Hegdal har sammen med en kollega gått Actas konstruksjon av noen av aksjeselskapene med tilhørende obligatoriske aksjonæravtaler nærmere etter i sømmene. Og konkluderer:

- Vårt syn er at aksjonæravtalen er i strid med aksjeloven.

Aksjonæravtalen inneholder en ugjenkallelig fullmakt til styret, og dessuten en forpliktelse til å stemme i samsvar med hva styret til enhver tid foreslår.

Acta har derfor full kontroll med hva som skal skje i selskapene, uavhengig av hva aksjonærene måtte mene.

- Aksjeloven forbyr slike ugjenkallelige fullmakter, makten i et aksjeselskap skal ligge hos aksjonærene, fastslår advokat Hegdal.

LES OGSÅ:- DnB Nor lagde sitt eget kinderegg

- Prospektene er godkjent
Dine Penger har konfrontert Acta med de alvorlige utsagnene til Investorgruppens advokat.
GODKJENT: Informsjonsdirektør Rune Wangsmo i Acta viser til at Oslo Børs har godkjent prospektene. Foto: Acta
GODKJENT: Informsjonsdirektør Rune Wangsmo i Acta viser til at Oslo Børs har godkjent prospektene. Foto: Acta

- Acta tilbyr 300 investeringsløsninger, og jeg antar at de ikke har undersøkt alle, sier informasjonsdirektør Rune Wangsmo i Acta til Dine Penger.

- For det første er det ABG Sundal Collier som har etablert selskapene. For det andre er prospektene til selskapene godkjent av Oslo Børs, og det ville være rart hvis de da var ulovlige, sier Wangsmo.

LES OGSÅ:- Solgte gråstein hos gullsmeden

Rettssak i Haugesund
Nylig måtte Acta stille i rettssak mot ekteparet Øyvind Lyngstad og Gunn Hansen i Haugesund tingrett.

Paret stevnet Acta etter at Acta nektet å følge et vedtak i Finansklagenemnda som konkluderer med at ekteparet bør stilles som om en lånefinansiert investering på 1,5 millioner ikke var blitt gjort. De har et urealisert tap på over 800 000 kroner.

Les i Stavanger Aftenblad:Kunde går til sak mot Acta

Mannen var kort tid etter blitt pensjonist, og Acta hadde gitt mangelfull informasjon om risiko, og sviktet i sin rådgivning, mente Finansklagenemnda. Det er ventet dom i saken om en til to uker.

Titalls saker i Finansklagenemnda
I tillegg er det flere titall klagesaker til behandling i Finansklagenemnda. Trolig er antallet omlag 50 saker hittil i år.

Les på E24:Tar DnB Nors spareprodukt til Høyesterett

Leder Harald Sverdrup sier han ikke kan opplyse om antall saker som er til behandling i sekretariatet.

Dine Pengers anslag på omlag 50 saker er basert på gjennomsnittstall for hvor mange saker som erfaringsvis blir begjært behandlet videre i selve Finansklagenemnda.

Sekretariatet har i flere saker i år anbefalt Acta å tilbakebetale kunders investeringer helt eller delvis, basert på at de har vært utilrådelige i forhold til klagers økonomiske situasjon.

I et tilfelle hadde Acta Kapitalforvaltning AS i Stavanger anbefalt en kunde å lånefinansiere en investering på 1,1 millioner kroner i Boligutleie Holding V1.

Hun hadde da en inntekt på 380.000 kroner og et lån fra før på 244.000 kroner.

Acta har, etter det Dine Penger kjenner til, gitt Finansklagenemnda beskjed om at de ikke vil følge sekretariatets anbefaling om å tilbakeføre investeringen i denne saken, og bedt om nemndsbehandling.

LES OGSÅ:Småsparer tapte mot DnB Nor

- Kommenterer ikke
Acta misliker sterkt at Dine Penger omtaler saker som er til behandling i Finansklagenemndas sekretariat.

- Så lenge det er en tvist skal ikke saken omtales, før den har vært til behandling i nemnda, sier informasjonssjef Rune Wangsmo i Acta til Dine Penger.

- Det er eksempler på at sekretariatet og nemnden har ulike oppfatninger. I alle tilfeller, unntatt ett, har vi fulgt Finansklagenemndas vedtak, sier Wangsmo. Den ene saken de valgte ikke å følge, er ovennevnte sak fra Haugesund.

Les på E24:Acta-gründer kan miste hus og hjem

Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger - trykk her for et godt tilbud på abonnement.