HENTER INN PENGER: Konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand (i midten på bildet) i samtale med styreleder, Leiv L. Nergaard (til venstre) og representantskapets leder Terje Venold (til høyre) under selskapets ekstraordinære generalforsamling 24. oktober. Et flertall av aksjonærene sa ved møtet ja til å hente inn penger ved en såkalt fortrinnsrettsemisjon til oppkjøpet av svenske Handelsbankens datterselskap, pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP. Foto: Scanpix
HENTER INN PENGER: Konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand (i midten på bildet) i samtale med styreleder, Leiv L. Nergaard (til venstre) og representantskapets leder Terje Venold (til høyre) under selskapets ekstraordinære generalforsamling 24. oktober. Et flertall av aksjonærene sa ved møtet ja til å hente inn penger ved en såkalt fortrinnsrettsemisjon til oppkjøpet av svenske Handelsbankens datterselskap, pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP. Foto: Scanpix

Kan tape store aksjeverdier

23.000 norske aksjonærer i Storebrand må følge med nå. De har nemlig rett til gratis tegningsretter på nye aksjer. Dersom du ikke bruker dine retter eller selger dem, taper du mye penger.
Alle som eide Storebrand-aksjer pr. den 19. november vil få brev fra Storebrand med tilbud om tegningsretter. Brevet vil bli sendt ut mandag 26. november. Du har frist til 10. desember med å bruke tegningsrettene til å skaffe deg nye aksjer, eller selge dem.

Henter kapital
Storebrand vil hente inn ni milliarder kroner i en emisjon for å finansiere oppkjøpet av det svenske pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP fra Handelsbanken.

Storebrand ASA er det syvende største selskapet notert på Oslo Børs målt i antall aksjonærer.

- Pr. 19. november var det 23.395 aksjonærer i Storebrand ASA. Av disse var 22.756 norske og 639 var utenlandske, sier Anne Wilhelmsen som er ansvarlig for aksjonærservice i Storebrand til Dine Penger.

Kan tape verdiene
I brevet fra Storebrand får du opplyst hvor mange tegningsretter du har rett til. For hver Storebrand-aksje du eide pr. 19. november, vil du motta tilbud om én tegningsrett. Vedlagt i brevet får du også en tegningsblankett der du kan oppgi hvor mange tegningsretter du ønsker.

Tegningsrettene, som du altså får gratis, gir rett til å kjøpe aksjer i Storebrand til 45 kroner.

Spørsmålet som du må ta stilling til først er hvorvidt du vil kjøpe flere aksjer i Storebrand eller om du vil selge tegningsrettene. Hvis du ikke foretar deg noe, vil du tape verdien av tegningsrettene. Aksjekursen på Storebrand er nemlig allerede falt tilsvarende verdien på tegningsrettene.

Ta et valg!
Dine Penger vil verken fraråde eller anbefale kjøp av Storebrand-aksjen. Budskapet i denne artikkel er at du må ta et aktivt valg før fristen går ut etter 14 dager, ellers taper du penger. Rådet er: Bruk tegningsrettene til å kjøpe aksjer eller selg tegningsrettene. Ikke la brevet bli liggende.

Dersom du ikke vil benytte tegningsrettene til å kjøpe aksjer til 45 kroner pr. stykk i Storebrand, må du bruke nettmegleren, banken eller megleren din for å få solgt tegningsrettene.

I en børsmelding som Storebrand sendte ut 19. november står blant annet følgende opplyst om hva tegningsrettene gir deg rett til: «Innehavere av tegningsretter vil bli gitt fortrinnsrett til å få tildelt en (1) ny aksje for hver 1,2222 tegningsrett (9 nye aksjer for hver 11 tegningsretter).»

Dette betyr at mange vil få et antall tegningsretter som er mindre enn det som tilsvarer et helt antall aksjer. Disse kan foreta følgende valg:
1) Selg alle tegningsretter
2) Bruk de tegningsretter som tilsvarer et helt antall aksjer og selg resterende tegningsretter.
3) Be om flere tegningsretter enn du har krav på og håp på at du får så mange som du ønsker. Har du f.eks. rett til 10 tegningsretter, kan du på tegningsblanketten be om å få 11 slik at du kan kjøpe et jevnt antall aksjer. Men det er ikke noen garanti at du får flere enn du har krav på.
4) Kjøp det antall tegningsretter som gir deg rett til nærmest høyere hele antall aksjer. Du kan kjøpe ønsket antall tegningsretter via nettmegleren, banken eller megleren din.

Frist 10. desember
Fristen for å benytte deg av tilbudte tegningsretter eller for å selge de, går ut den 10. desember. Skal du selge tegningsrettene må du gjøre det i god tid før børsen stenger 10. desember. Tegningsperioden utløper kl. 16.30.

Skal du benytte deg av tegningsrettene til å kjøpe aksjer kan du gjøre dette på nett i stedet for å sende inn tegningsblanketten. Fra og med mandag 26. november kan du gå inn på www.storebrand.no og klikke deg videre til en side der du kan oppgi ønsket antall tegningsretter.

Fra og med 20. november handles aksjene i Storebrand ASA uten verdi av tegningsretten. Den historiske aksjekursen for Storebrand ASA har blitt justert med en faktor på 0,840115 for å reflektere splitten mellom aksjer og tegningsretter. Storebrand-aksjen omsettes i skrivende stund for 53,80 kroner. Her kan du følge med på kursutviklingen i Storebrand-aksjen, som har tickerkode STB.

Hva med andeler i aksjefond?
Hvis du eier andeler i fond som eier aksjer i Storebrand, trenger du ikke bekymre deg. Fondet vil selvsagt sørge for at andelene dine ikke blir mindre verdt.