IKKE LENGER VERDIPAPIRFORETAK: Finanstilsynet har tilbakekalt tillatelsen Acta Kapitalforvaltning AS har til å yte investeringstjenester og omsette finansprodukter. Foto: Åge Pedersen/VG
IKKE LENGER VERDIPAPIRFORETAK: Finanstilsynet har tilbakekalt tillatelsen Acta Kapitalforvaltning AS har til å yte investeringstjenester og omsette finansprodukter. Foto: Åge Pedersen/VG

Omstridte Acta kaster konsesjonen

Finanstilsynet har godkjent tilbakeleveringen av konsesjonen som Acta Kapitalforvaltning AS har hatt til å yte investeringstjenester og omsette finansprodukter.
Vedtaket innebærer at Acta Kapitalforvaltning AS ikke lenger er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.
I pressemeldingen heter det at Acta, som i den siste tiden har fått et skred av kundeklager mot seg, selv har valgt å levere tilbake tillatelsen. Dette skal ha skjedd allerede for to måneder siden. Først tirsdag fattet Finanstilsynet vedtak om å godta tilbakekallingen av tillatelsen.

LES OGSÅ:Acta-kunder går til kamp

- Vi har hatt dette til grundig behandling, og fant tilslutt ut at vi kunne godta tilbakekallingen. Dette et er en formalitet som loven krever, sier direktør for markedstilsyn Eirik Bunæs i Finanstilsynet overfor Dine Penger.

Viktig å gjøre kjent

Siden Acta er et børsnotert selskap gikk ikke Finanstilsynet ut med denne beslutningen før etter at børsen var stengt i dag.

- Tilsynet synes det er viktig å melde fra til kunder og media om at Acta Kapitalforvaltning ikke lenger er under tilsyn av oss, sier Bunæs. Han tilføyer at det er en udramatisk avgjørelse.

LES OGSÅ:Ektepar vant rettssak mot Acta

Mister ikke krav

Kunder som har investert i produkter vil ha sine krav i behold, sivilrettslig sett, beroliger Bunæs. Acta Kapitalforvaltning vil inntil videre fungere som et vanlig AS utenfor offentlig tilsyn.

- Hva kan motivet for å levere fra seg konsesjonen være fra Actas side?

Dyrt med tilsyn

- Det å være under tilsyn er kostbart og arbeidskrevende, i form av blant annet rapportering. Jeg vil anta at selskapet vil spare penger på å slippe dette, sier Bunæs.

Dette bekreftes av konsernsjef Geir Inge Solberg i Acta.

- Dette er et rent kostnadseffefektiviseringstiltak av vår virksomhet i Norge. Det er tøffe tider, og penger å sparer på at bare to av våre tre selskaper har tilsyn, sier han.

LES OGSÅ:Starter kronerulling til kamp mot Acta

Innleveringen av konsesjonen innebærer at de ikke lenger vil skje noen finansrådgivning fra Acta Kapitalforvaltnings side.

- Det har vi ført over til Acta Asset Management allerede fra 2009. Siden da har det bare vært foretatt megling og ordreformidling fra Acta Kapitalforvaltnings side, tilføyer Solberg.

Ifølge Solberg vil innleveringen av konsesjonen ikke få noen konsekvenser for eksisterende kunder.

- Absolutt ingen konsekvenser, sier Solberg.

- Vil verdier bli overført fra Acta Kapitalforvalting til Acta Asset Management også?

- Nei, Acta Kapitalforvaltning har en ansvarlig aksjekapital på 90 millioner, som vil bli værende der til alle krav mot oss er løst.

Acta Kapitalforvaltning AS er ett av tre foretak i Acta-konsernet. Finanstilsynets vedtak om tilbakekalling av konsesjon berører ikke de to andre foretakene i Acta-konsernet som har tillatelse til å yte investeringstjenester; Acta Asset Management AS og Acta Markets AS.

Klagestorm

Den siste tiden har det i media kommet frem en rekke klager fra misfornøyde kunder. Finanstilsynet er kjent med at det er en rekke klager fra tidligere kunder ikke bare i Norge men også i Sverige, som ikke er endelig avgjort.

Krav fra kunder er til behandling både internt i foretaket, i Finansklagenemnda, i Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige, og i rettsapparatet. Finanstilsynet omtaler de omtvistede beløp som betydelige.

Acta Kapitalforvaltning AS har opplyst at foretaket er innstilt på å opprettholde en forsvarlig klagebehandling så lenge klager er under behandling i tvisteinstanser.

Vil avvikle selskapet

Foretaket har opplyst at konsernet har som mål å avvikle Acta Kapitalforvaltning AS som foretak.

En avvikling vil ifølge foretaket ikke skje før krav fra kunder er redusert til et minimum og de rettslige prosesser er avsluttet, forutsatt at ikke styrets handleplikter etter aksjeloven inntrer på et tidligere tidspunkt.