• Skriv ut artikkelen
Medarbeidersamtalen kan bidra til økt motivasjon og høyere lojalitet blant de ansatte. Men samtalen gir ikke nødvendigvis bedre prestasjoner.
Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

For de mest selvgående medarbeiderne, finner Kuvaas faktisk en negativ sammenheng mellom medarbeidersamtaler og arbeidsprestasjoner.

For mye av det gode
- Studien viser at de beste og mest selvgående medarbeiderne har negativt utbytte av samtalen, selv om de opplever den som nyttig, sier Kuvaas.

Han mener det kan tyde på at disse medarbeiderne opplever samtalen som kontrollerende, som unødvendig eller rett og slett for «mye av det gode».

Undersøker sammenhengen
I undersøkelsen har Kuvaas sett på sammenhengen mellom medarbeidersamtaler og resultater blant 434 medarbeidere i en stor norsk bank.

Resultatene av studiene blir i disse dager presentert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Personnel Review.

Ikke bare negativt
Medarbeidersamtalen har imidlertid noen gode effekter også: De medarbeidere som syntes samtalen var nyttig, blir mer motiverte. De utvikler også en større lojalitet til organisasjonen de jobber med.

Ikke likt for alle
På bakgrunn av studien advarer Bård Kuvaas mot å bruke samme mal for medarbeidersamtaler for alle typer medarbeidere:

- Bruk samtaler som støtter opp om behovet for frihet under ansvar for de mest selvgående medarbeiderne.

- For ansatte som trenger mer støtte og oppfølging, kan organisasjonen bruke mer spesifikke og detaljerte medarbeidersamtaler, foreslår Bård Kuvaas.