• Laster identitet.

KALKULATORER

Kalkulatorer

Dine Pengers kalkulatorer gjør vanskelige beregninger enkle for deg. Finn for eksempel ut hvor du får høyest avkastning på sparepengene dine og hvor du får den laveste lånerenten på boliglånet.

I forbindelse med at vi lanserte «nye» nettsider på dinepenger.no har alle gamle nettsider inkludert Dine Pengers gamle kalkulatorer blitt utfaset. De vil gradvis bli erstattet med nye kalkulatorer med bedre funksjonalitet og bedre brukergrensesnitt. De nye kalkulatorene er også mer brukervennlige.

Her vil det komme flere kalkulatorer for alle sider av din økonomi.