Skuespiller Ida Marie Bakkerud har tre barn, Alva (6 år), Erle (3 år) og Inga Uno Moe (7 måneder). Selv om det kun er de to eldste som går i barnehagen, kan mor og far trekke fra barnehageutgifter for alle tre i selvangivelsen. Det vil si opp til 55.000 kroner. – Margarinfabrikken Barnehage på Bjølsen har vært flinke til å rapportere til skattemyndighetene hvor mye vi betalte i fjor, så vi har ikke trengt å gjøre noen endringer, sier Bakkerud. – Nå når vi vet at vi kan få fradrag på alle tre, må vi gjøre en endring, legger hun til.
Skuespiller Ida Marie Bakkerud har tre barn, Alva (6 år), Erle (3 år) og Inga Uno Moe (7 måneder). Selv om det kun er de to eldste som går i barnehagen, kan mor og far trekke fra barnehageutgifter for alle tre i selvangivelsen. Det vil si opp til 55.000 kroner. – Margarinfabrikken Barnehage på Bjølsen har vært flinke til å rapportere til skattemyndighetene hvor mye vi betalte i fjor, så vi har ikke trengt å gjøre noen endringer, sier Bakkerud. – Nå når vi vet at vi kan få fradrag på alle tre, må vi gjøre en endring, legger hun til.
Foto: Javad Parsa

Post 3.2.10 - Foreldrefradraget:

Fradrag for barnehage, SFO og dagmamma

Har du barn under 12 år? Du kan gå glipp av fradrag fordi innrapporteringen er glemt. Sjekk post 3.2.10 nøye og skriv inn fradragene dine.

Du som er forelder til barn under 12 år, får fradrag for det som på skattespråket heter «pass og stell av barn». Det vil i praksis si for barnehagen, dagmamma og SFO (eller AKS – aktivitetsskolen, som det heter noen steder). Du kan kreve fradrag for oppholds- og reisekostnader, men ikke for utgifter til kost (matpenger).Alle barnehager, både private og kommunale, skal rapportere til skattemyndighetene hvor mye du betalte i fjor. Dette skjer imidlertid ikke alltid. Om tallene er rapporte

Med Dine Penger+ har du ubegrenset tilgang til alle Dine Pengers artikler og guider på web, tablet og mobil.

  • Ubegrenset tilgang til DinePenger.no
  • Eksklusive reportasjer, artikler og guider
  • Nettmøter om personlig økonomi

* Abonnementet vil løpe til det sies opp. Betale med Visa eller Mastercard.

Betale med Visa eller Mastercard. Sikker pålogging med SPiD