• Skriv ut artikkelen
For første gang på 24 år har satsene for innførsel av alkohol til Norge blitt endret. Det betyr at du fra 1. juli kan ta med deg tre liter vin i stedet for to - altså fire flasker vin eller en kartong med pappvin.

Det har imidlertid ingen innvirkning på kvoten for sprit.

Om du drar på handletur til Sverige, er du kanskje klar over hvilke begrensninger som gjelder for innførsel av kjøtt, alkohol og tobakk. Men visste du at du ikke har lov til å ta med deg poteter hjem?

Mange begrensninger
Det finnes nemlig et vell av restriksjoner på alle mulige varer som kan føre til en klekkelig bot dersom du tar med deg for mye.

I verste fall kan du risikere å bli arrestert. Det skjer dersom overtredelsen er «særlig grov» - eksempelvis at du smugler med tanke på videresalg, eller om du innfører ulovlige varer som våpen, dyr og legemidler.

Om du har tatt med deg litt for mye over grensen uten å fortolle varene, slipper du stort sett unna med et forenklet forelegg. Det vil si at saken ikke kommer på rullebladet ditt.

Nederst i saken kan du se eksempler på hva du må betale i bot dersom du blir tatt for smugling.

Dine Penger har undersøkt hvilke regler og satser som gjelder for lovlig innførsel til Norge.

Her kan du lese oversikten.

Slik er verdigrensene:
Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av 6000 norske kroner toll- og avgiftsfritt.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil 3000 norske kroner. Du har ikke lov til å handle alkohol og tobakk på tax-free.

Dersom du overstrider verdigrensen, må du betale toll og avgifter for det totale beløpet du har handlet for - ikke bare den delen som overskrider grensen.

Trekker fra momsen
Om du handler varer i for eksempel Sverige, kan du trekke fra momsen og legge til norsk moms når du fortoller varene. Nå er det imidlertid bare et prosentpoeng som skiller momsen i Norge (25%) og Sverige (24%).

Men tro ikke at dette går opp i opp slik at du kan unngå fortolling.

Om du ikke har vært innom tollstasjonen kan du risikere å bli fratatt alt og i tillegg måtte betale en klekkelig bot.

Så mye koster boten ved ulovlig innførsel, før saken blir politianmeldt:

- Inntil 5 liter sprit, 10 liter vin eller 50 liter øl: mellom 300 og 2600 kroner.
- Inntil 1000 sigaretter/sigarer: mellom 300 og 1900 kroner.
- Inntil 40 kg kjøttvarer: mellom 300 og 1900 kroner.
- Andre varer - inntil 8000 kroner: mellom 300 og 1900 kroner.

Så mye koster det å gå på rødt:

- Øl og rusbrus: 20 kr pr liter
- Sterkøl og vin: 47 kr pr liter
- Sterkvin og likører: 90 kr pr liter
- Sprit: 260 kr pr liter
- Sigaretter (inntil 400 stk.): 210 kr pr 100 stk
- Snus og skråtobakk (inntil 500 g): 70 kr pr 100 gram

Les mer om hva du kan ta med deg.