• Skriv ut artikkelen
For dersom du har mottatt arv eller gaver på over 100.000, vil skattemyndighetene gjerne vite om det.
Bak på selvangivelsen finnes posten «1.5.3 Arv og gave», og her skal du krysse av, dersom du er en av dem som i løpet av skatteåret har fått arv eller gaver til 100.000 kroner eller mer.

Hensikten er todelt
Det at du skal krysse av betyr ikke at arven eller gaven skal skattlegges. Hensikten med posten er todelt:

Skatteetaten vil ha kontroll med hvorfor formuen din eventuelt har økt kraftig.

Dessuten er dette et varsel til skattemyndighetene. Den skal være sendt inn én måned etter at du mottok arven eller gaven.

LES OGSÅ:Slik sjekker du selvangivelsen på nett

Må levere melding
Pass på at du er nødt til å levere melding om arv/gave når du mottar arv eller gave fra familie på over 1/2 G (ca 35.000 kr i 2009).

Krysset i selvangivelsen vil ofte utløse en purring fra skattekontoret hvis du har glemt å sende inn meldingen.

LES OGSÅ:Spar skatt på 10 minutter

Slik fører du
Arv og gave over 100.000 kroner føres i post 1.5.3.

Så må du huske på at du i tillegg må sende inn arv-/gavemelding.

LES OGSÅ:Regn ut riktig skatt

EKSEMPELSPØRSMÅL:
Far døde, hva med hans selvangivelse? Vår far gikk bort i august 2009. Jeg fører opp arv hos meg, men hva med selvangivelsen hans?

Hvor fører jeg opp, eller trekker fra, det beløpet som vi har arvet?

SVAR:
Arv skal du ikke skatte av, du betaler kun arveavgift. Du skal likevel føre opp beløpet som er arvet. Dette er kun til info for skattekontoret for å forklare formuesforflytning, og medfører ingen ekstra skatt.

Du må (dersom du ikke allerede har gjort det) sende inn arvemelding (finnes på skatteetaten.no) for å beregne arveavgift.

Dødsboet skal også sende inn sin egen selvangivelse, og der skal inntektene føres. Sjekk med skattekontoret hvorfor det ikke har kommet selvangivelse. Be eventuelt om utsettelse for å rekke å fylle ut selvangivelsen.

LES OGSÅ:Slik sparer du hundretusener i arveavgift

Følg med på selvangivelsen
Dine Pengers skattespesial var i salg fra mandag 22. mars. Der finner du 100 sider spekket med skattestoff.

Spesialtemaer som aksjer, bolig (innenlands og utenlands), sykdom og pendling er spesielt behandlet.

Dinepenger.no følger selvangivelsen frem til levering 30.april.

Du vil finne artikler, hjelpemidler og mot slutten av måneden blir det nettmøte med Dine Penger skatteeksperter.

Følg skattetipsenepå Facebook

Vil du ha skattetips på Twitter?Følg oss på twitter.com/sparskatt