• Skriv ut artikkelen
Skattelistene for 2008, som ble lagt frem i går, viser at det fins mange personer i Norge som er såkalte nullskatteytere.

Fokuset ligger ofte på rike personer som betaler lite eller ingenting i skatt, sett i forhold til deres reelle inntekt og/eller formue.

LES OGSÅ:Dette tjener vi egentlig
Du kan velge å søke i skattelistene her

LES TOM STAAVIS BLOGG:Farlig grafsing

Lite å trakte etter
For de aller, aller fleste er det å være nullskatteyter ikke noe å trakte etter.

Null eller lav skatt for vanlige lønnsmottakere betyr normalt enten lave inntekter, store utgifter, mye lån eller store tap.

For noen av Norges rikeste personer, er bildet litt anderledes.

Lav formue
Dekkongen Tommy Sharif sier til VG Nett at han, helt lovlig, har redusert formuen fra 47,3 millioner i 2007 til 6,4 millioner i 2008.

- Hvis jeg ikke hadde tatt grep, ville formuen vært langt større enn de 47 millionene fra i fjor. Langt, langt, langt, langt høyere, sier Sharif til VG Nett.

Null inntekt
Petter Stordalen er for eksempel oppført med en nettoinntekt på null kroner, mens formuen er på hele 954 millioner kroner.

Dette er eksempler på at skattelistene ikke forteller hele sannheten.

Kompliserte inntekts- og formuesforhold kan gjøre det umulig å regne seg frem til riktig inntekt og reell formue, uten å gå enkelte skattebetaler nærmere etter i sømmene.

Her kan det skjule seg for eksempel store reelle formuer i lavt verdsatte eiendommer eller selskaper.

KALKULATOR:Regn ut riktig inntekt

Slik blir du nullskatteyter
Begrepet nullskatteyter brukes ofte negativt, men det er ikke bare rikinger som kan få null skatt. Dette går også an for vanlige lønnsmottagere, selv om det er noe vanskeligere.

Både fradrag og inntekt kan gjøre at du blir nullskatteyter.

LES OGSÅ:Slik blokkerer du Facebook-skattesøk

Studenter kan få nullsskatt på fondsgevinster
Et eksempel er unge og studenter som tjener under frikortgrensen på 39.997 kroner. Disse betaler ikke skatt.

Frikortgrensen gjelder også for kapitalgevinster som fonds- og aksjegevinster.

Det gjør at de slipper skatt for kapitalinntekter inntil personfradraget på 40.800 kroner.

Høye fradrag, lav inntekt
For mange nullskatteytere er det lav inntekt som gjør at man kan ende opp med null i skattbar inntekt.

Dette gjelder for eksempel hvis man har lav inntekt og andre høye fradrag som foreldrefradraget eller særfradrag for sykdom.

LES OGSÅ:Her er din nye kortfremtid

En metode de store guttene bruker, er å realisere store fradragsberettigede aksjetap som overstiger inntektene
dine.

Skattefritt utbytte borte
Tidligere kunne du bli nullskatteyter på inntektssiden ved bare å ha utbytteinntekter som da var skattefrie på din hånd.

Nå skattlegges utbytter utover skjermingsfradraget, slik at det er vanskeligere å bli nullskatteyter bare ved å leve av utbytteskatten.

Null i formuesskatt
Dette kan «de fleste» klare. Du får null i formue ved å ha høyere gjeld enn skattbar formue.

Det gjør du enkelt ved at den skattbare ligningsverdien på boligen er under 30 prosent av markedsverdien, og dermed godt under boliglånet for de fleste.

De som har nedbetalt boliglånet, kan redusere eller fjerne formuesskatten ved å kjøpe hytte eller leilighet med lav skattemessig ligningsverdi.