• Skriv ut artikkelen
Det er én gruppe som ikke bryr seg om debatten om regjeringen skal senke de norske skattene for å dempe virkningene av finanskrisen: Norske pensjonister som har flyttet til Kypros.
Lav skatt, lave levekostnader og sommerlig vintertemperatur frister stadig flere nordmenn til å bosette seg på middelhavsøya.

Nå er det etablert en norsk «koloni» i Pafor på Kypros tilsvarende det man ser i Spania.

1/3 av norsk inntektsskatt
På Kypros er skatten på pensjonsinntekt om lag en tredjedel av norsk skatt. Jo høyere pensjonsinntekt, desto større blir forskjellen til Norge. I Norge beskattes nemlig høye inntekter hardere enn lave inntekter.

På Kypros er det samme skattesats for alle inntekter.

SLIK ER SKATTEN PÅ PENSJONER PÅ KYPROS5% skatt + 3% avgift: All pensjonsinntekt over 27 000 norske kroner pr år beskattes med bare 5%. Det er null skatt for pensjonsinntekter under 27.000 kroner.

I tillegg til 5% skatt på pensjonsinntektene må du betale 3% helseavgift til Norge.

Johan Killengren, advokat og partner hos Ernst & Young er spesialist på skatt og flytting til utlandet. Han forklarer:

- Som mottager av pensjon fra folketrygden må du betale 3 % til Norge uansett om du melder flytting fra Norge, fordi du fortsatt må være medlem av norsk folketrygd, sier han.

Medlemskap i norsk folketrygd eller at man kan dokumentere privat pensjon og helseforsikring er dessuten en forutsetning for å få oppholdstillatelse på Kypros.

- Kypriotiske myndigheter vil forvisse seg om at du har pensjon. Disse regelen gjelder alle EU-land, sier Killengren.

Samlet må du derfor betale om lag 8% skatt og avgift av pensjonen din. Til sammenligning må du betale 20% skatt i Norge dersom du har 250 000 kr i pensjon.

Null formuesskatt
Formuesskatten på Kypros er null. I Norge må du betale 1,1% skatt av all netto formue over 470.000 (2009-regler).

Har du for eksempel en netto formue på 4 millioner, sparer du årlig 38 830 kroner i formuesskatt ved å flytte. Netto formue er dine verdier fratrukket gjeld.

Rett til å bosette deg på Kypros.
Du har rett til å bosette deg på Kypros såfremt du kan dokumentere at du har penger til livsopphold. Har du norsk pensjon, så er det greit.

Strengen til Norge er ikke klippet helt over før etter tre år. I denne «prøvetiden» må du dokumentere at du oppfyller kravet om botid.

Johan Killengreen og Gjert Melsom hos Ernst & Young har oversikt over kypritotiske regler: - Dersom man avvikler sitt hjem i Norge og har ett hjem på Kypros, skal man bare skatte til Kypros. Men det er ikke så enkelt at man bare melder flytting til Kypros. Norske myndigheter pleier å holde godt på folk. Man må også være forberedt på å gå noen runder med kypriotiske myndigheter, sier de. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger
Johan Killengreen og Gjert Melsom hos Ernst & Young har oversikt over kypriotiske regler:

- Du må i hele treårsperioden dokumentere at du ikke har vært i Norge i mer enn 61 dager pr år. Dette gjelder i alle EU-land du flytter til, sier Killengren.

Utskrift fra bankkontoen er bevis på hvor du har vært. Du bør også vedlegge dokumentasjon på at kypriotiske myndigheter ser på deg som bosatt.

- Alt dette bør vedlegges selvangivelsen de tre første årene for å sikre at du ikke skal betale skatt til Norge, sier Killengreen.

Dersom du bryter 61-dagers-regelen, må du begynne på nye 3 år med «prøvetid».

Lav kapitalbeskatning etter fem år
Avkastning på kapital beskattes lavere på Kypros enn i Norge for fysiske personer, ifølge Ernst & Young.

Renteinntekter beskattes med 10% for en fysisk person som bor på Kypros. Utbytte fra selskaper (kypriotiske og utenlandske) beskattes med 15%, med unntak av selskaper som eier fast eiendom på Kypros, da er skatten 20%.

Salg av fast eiendom på Kypros beskattes med 20%, mens annen gevinst som hovedregel er fritatt for skatt på Kypros; f.eks er salg av aksjer og fast eiendom i Norge skattefritt.

Dette er lavere enn i Norge, hvor du må betale 28% skatt av alle kapitalinntekter, med visse unntak for gevinst ved salg av egen bolig og fritidseiendom.

Innstramminger i Spania, ikke på Kypros
I fjor ble det tatt initiativ til en endring av norsk lovgivning som førte til økt beskatning for enkelte norske pensjonister bosatt i utlandet.

Blant annet ble nordmenn i Spania rammet i den utstrekning disse tidligere ikke betalte skatt av sine norske pensjoner. Disse innstrammingene gjelder derimot ikke på Kypros.

Men det er ingen garanti for at ikke det kan skje i fremtiden. Uansett har du alltid muligheten til å flytte hjem til Norge.