• Skriv ut artikkelen

Nye tall viser at hele nordmenn 46 prosent venter med å gifte seg til de har passert 30 år. Hele 40 prosent av de mellom 25 - 29 år er samboere. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
Gifter seg nå man blir 30
Mens 40 prosent i denne aldersgruppen er samboere, er bare 17 prosent gifte. Hele 43 prosent lever ikke i samliv. Tallene fra SSB viser at flesteparten venter med å gifte seg til de har blitt 30 år. I aldersgruppen 30-34, er 46 prosent gift.

LES OGSÅ:Unngå samboerfella

Samboere = særeie
Nå man er samboer eier du de tingene du har tatt med deg inn i samlivet. Det du skaffer deg i samboerskapet, og det du får i arv og gave, er også ditt. Det vil si at utgangspunktet for samboere er særeie og de må derfor skrive en samboerkontakt og testamentet. Alt dere kjøper sammen eller får sammen, er sameie.

Last ned Dine Pengers samboeravtale

Ferdig pakke
Den eneste måten et samboerpar kan unngå å få bruk for en samboerkontrakt eller et gjensidig testament på, er ved å gifte seg. Et par som inngår ekteskap, kjøper en ferdiglaget pakke, både økonomisk og juridisk. Denne regulerer hva som skal skje ved et eventuelt brudd. I et samboerforhold må du gjøre det meste av jobben selv.

De verste samboerfellene:

Når den ene dør:
- Du har ikke rett til halvparten av verdiene som er opparbeidet i løpet av samlivet.

- Du får ikke arv fra din samlivspartner. Selv ikke når dere har felles barn.

- Du får ikke sitte i uskifte. Den gjenlevende ektefellen kan bli boende i huset med hele arven etter avdøde. Samboere har ikke denne muligheten. Da ryker kanskje huset.

- Har samboeren din barn fra før, arver hans/hennes barn alt. Overformynderiet råder over barnets arv til barnet er 18 år.

- Hvis samboeren din hverken har barn med deg eller andre, arver hans/hennes foreldre alt. Du må kanskje flytte fra boligen.

- Samboere får ikke etterlattepensjon som ektefeller får.

Kontrakter og maler
 

Dine Penger har en rekke maler og kontrakter tilgjengelig for deg som trenger å sikre privatøkonomien. Med gode forklaringer og vurderinger. For eksempel:


Disse er tilgjengelig for de som er abonnenter på DP+

I tillegg har vi månedsbudsjett for familiensom er tilgjengelig for alle.Ved samlivsbrudd:
- Står boligen på din samboers navn, kan du bli stående på bar bakke.

- Samboere har ikke krav på kompensasjon for å ha betalt felles utgifter.

- Du kan bare ta med deg ut det du eier på papiret, i form av skjøte på bolig, sparekonto, kvitteringer og lignende. Har samboeren din vært smart og spart opp penger i sitt navn og kjøpt dyre eiendeler som holder seg bra i verdi, får du ikke rett til andel av dette ved brudd.

Du kan gi samboeren arverett:
Dere kan løse samboernes arverett på tre måter. Det beste er en kombinasjon av alle tre måtene!

1: Begge samboerne bør eie, og stå oppført som eier av deres felles bolig. Ved et arveoppgjør har den gjenlevende nå rett på sin del av boligen, og står dermed mye sterkere enn hvis hun/han ikke eier noe. Eierbrøken bør følge «styrkeforholdet» mellom samboernes økonomi.

2: Testament sikrer at den ene samboeren har rett til å arve noe etter den som dør. Testamentet bør være gjensidig for at den ene ikke kan endre sitt testament uten at den andre vet det.

3: For å sikre at lengstlevende har midler til å leve for etter den andres død, kan en eller begge tegne livsforsikring som tilgodeser den andre.

På stedet hvil
Tallene fra SSB viser at andelen samboere blant personer som lever i samliv har ikke økt de siste årene, og samboerskap er fremdeles mest utbredt blant personer i 20- og 30-årene. Det er flere kvinner enn menn i denne aldersgruppen som lever i samboerskap.

1 av 4 samboere
Blant personer i aldersgruppen 20 til 79 år som lever i samliv, er én av fire samboere. Samboerandelen i 2008 var på samme nivå som i perioden 2005-2007 - om lag 25 prosent.

I 1993-1995 var om lag én av fem samboere. Samliv omfatter dem som enten er samboere eller gifte. I alt 32 prosent av alle i utvalget svarte at de ikke lever i samliv.