• Skriv ut artikkelen
Du som er foreldre får fradrag for det som på skattespråket heter «pass og stell av barn». Det vil i praksis si for barnehagen, dagmamma og SFO.

Pass på i private barnehager
Har du barn i private barnehager eller hos dagmamma, må du passe på: Det er nemlig ikke sikkert at fradraget er ført inn i selvangivelsen din! Fradraget er forhåndsutfylt for dem som har barn i offentlige barnehager og skolefritidsordning.

Hvis bestemor har passet barnet, kan du velge å betale henne og trekke fra hele summen inntil maksimumsbeløpene.

For å få fradrag må du kunne dokumentere utgiftene. Betaler du dagmamma svart eller av andre grunner ikke har kvitteringer for utgiftene, får du ikke foreldrefradrag.

Mer til de med mange barn
Fra 2005 får de med tre og flere barn et større fradrag for pass og stell av barn. Fradraget er på opptil kr 25.000 kroner for ett barn. To barn gir 30.000 kroner, tre barn 35.000 kroner, og deretter får dere 5.000 kroner i fradrag for hvert barn dere har.

Fradrag for alle
Husk at du får foreldrefradrag for alle barna du har under 12 år, selv om kostnadene bare knytter seg til det ene barnet! For eksempel: Dere har et barn i barnehage og et spebarn som i 2005 var hjemme sammen med mor i barselspermisjon. Nå kan dere trekke fra 30.000 kroner på selvangivelsen i barnehageutgifter, selv om dette bare er utgiftene til barnehagebarnet!

Kontantstøtte: Husk at du også kan trekke fra utgifter til barnepass selv om du mottar kontantstøtte. Kontantstøtten
er skattefri. Det er heller ikke nødvendig at den ene av ektefellene er hjemme for å passe barna for at dere skal få fradraget.

Over 12 år: Du kan få fradrag når barn er over 12 år. Du kan få fradrag for pass og stell av barn som er over 12 år hvis de trenger særskilt pleie. Det må dokumenteres med for eksempel legeattest.

Husk fradrag for kjøringen
Du kan trekke fra kjøringen til og fra barnepasset hvis du har brukt egen bil. Da får du 1,40 pr km. Ved kjøring til svart dagmamma får du et bevisproblem som ligningskontoret kan bruke mot deg: Hvem har du kjørt barnet til? Men du kan jo ha kjørt det til bestemor.