• Skriv ut artikkelen
Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben.

230 reisedager
Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende. Du får reisefradrag for 230 arbeidsdager i året.

Dette er regnet ut fra 260 arbeidsdager i året fratrukket 30 dager ferie. (Det er ikke justert for femte ferieuke. Alle skal bruke 230 dager!) Dette er en «kjempesjablongregel» som er laget for å gjøre det lett for deg og for ligningskontoret. Reisefradraget føres i post 3.2.8.

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers-standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Uansett fremkomstmiddel: Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.

Også med firmabil: Reisefradrag hjem-arbeid gjelder også for de som har firmabil. Grunnen er at i firmabilbeskatningen så er det regnet inn en skatt for kjøring hjem-arbeid. Dermed er det du som tar kostnadene, ikke arbeidsgiver.Derfor får du lov til å trekke fra!

Hvis du sitter på med noen: Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget! Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.

Ekstrajobber: Har du ekstrajobb, får du 1,40 kr pr km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Korteste rute
Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarveien gjennom fjellet).

Det finnes heldigvis unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lenger kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid pr dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Du får ekstra for bommen
Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra. Du må ha over 3.300 kroner i ferge og/eller bompengekostnader i året. Men har du det, får du fradrag fra første krone.

Pendlerfinten
Pendlere må ikke glemme reisen å få med reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen i sitt regnestykke, selv om arbeidsplassen ligger mindre enn 19,8 km fra pendlerboligen. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det vanlige arbeidstagere får. (Men reglene er slik at avstanden mellom arbeidsplass og pendlerbolig må være over 2,5 km for at man kan kreve reisefradrag.)