• Skriv ut artikkelen

Samboerforhold har ofte en lei tendens til å avsluttes med heftige krangler om økonomiske forhold. Med en skriftlig samboeravtale kan man enkelt regulere hvem som eier hva av felles bolig og andre verdier.

Mal for samboerkontrakt og testament finner du iSamboerskolen


Avtalen sikrer begge
Samboere bør i utgangspunktet eie boligen sammen. Men i mange tilfeller er det kun den ene som står oppført som eier av boligen. Ved et samlivsbrudd vil den andre i så fall risikere å stå relativt ribbet tilbake.

Når samboere kjøper bolig sammen er det tre viktige forhold å ta høyde for: Egenkapital, verdistigning og rentefordeling. Samboeravtalen bør ta hensyn til at forventet verdistigning skal gjenspeile egenkapitalen som hver har skutt inn. I eksempelet nedenfor viser vi hvordan dette kan gjøres.

Eksempel på fordeling av gjeld og renter:
Ola og Kari har nettopp kjøpt en leilighet som koster 1.800.000 kroner. Ola bidrar med 100.000 kroner, og Kari bidrar med 500.000 kroner. Resten blir finansiert med lån som begge har likt ansvar for.

Totalt tar Ola og Kari opp et lån på 1.200.000 kroner som de deler likt, altså 600.000 kroner på hver.

Regnestykket blir som følger:
Kari = 500.000 + 600.000 = 1.100.000 kroner
Ola = 100.000 + 600.000 = 700.000 kroner

Deler vi 1.100.000 kroner på kjøpesummen blir Karis eierprosent 61,11%. Olas eierandel blir følgelig 38,89%. Eierbrøken føres inn i samboeravtalen. Fordelingen tar hensyn til at både kapital og lånte penger skal ha «riktig» avkastning.

Slik fordeler samboere rentene
Samboere kan ved hjelp av en gjeldsavtale avtale hvem som skal betale gjelden, og dermed hvem som skal få fradraget. Samboere som begge er ansvarlig for et lån kan flytte renteutgiftene i selvangivelsen slik at de utnytter fradraget best mulig (post 3.3.1/4.8.1).

Avtalen må basere seg på de reelle forholdene. Den samboeren som får ført opp gjelden, må betale renter og avdrag tilsvarende den delen han/hun er ført opp med. Det er ikke slik som med ektefeller at man kan flytte gjelden «vilkårlig» mellom ektefellene.

Pass på disse tilfellene:
1. Når den ene har inntekt og betaler hele lånet, men begge står som låntager: Da er det viktig at den som betaler all gjeld også får hele fradraget. Med liten eller ingen inntekt, får ikke den andre samboeren utnyttet rentefradraget.

2. Når den ene står som låntager, men begge har inntekt, og begge betaler for lånet: Da er det viktig at begge samboerne får fradrag for de summene de faktisk betaler. Dere må legge ved skriftlig avtale til skattemyndighetene.

PS: Har dere allerede inngått en muntlig avtale, er det i dag fullt lovlig å skrive at dere den og den dato inngikk følgende avtale, for til sist å signere avtalen. Denne avtalen legger dere ved selvangivelsen når den tid kommer.