• Skriv ut artikkelen
Alle som reiser til jobben, har egentlig rett til reisefradrag.
Men du får bare fradrag for over 13.700 kroner, dermed må du i praksis bo 19,9 kilometer fra jobben for å få fradrag.

1,50 kroner pr kilometer
Fradragssatsen er på 1,50 kroner pr km (opp fra 1,40 kroner i 2009). Det vil si at du i år får noe mer pr kilometer når du først får fradraget.

Men det er ikke flere som får fradrag, fordi bunnbeløpet er øket fra 12.000 kroner til 13.700 kroner.

Derfor 19,8 kilometer
Rregnestykket for reisefreadrag er enkelt. Du får 1,50 kroner pr kilometer. Antall dager du normalt er på jobben er 230 dager. 230 x 1,50 kroner gir 345 kroner.

Tar vi minstesummen for fradrag, 13.700 kroner, og deler på 345, får vi 39,7 kilometer pr dag. En vei blir det 19,85 kilometer.

LES OGSÅ:Spar skatt på 10 minutter

Etter korteste rute
Reiseavstanden regnes etter korteste strekning med rutegående transport. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben.

Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfellet for dem som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over).

Det finnes heldigvis unntak fra snarveiregelen. Du får godkjent reisefradrag for lengre kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid pr dag i forhold til offentlig transportmiddel.

LES OGSÅ:Skatt til gode kan være en felle

230 dager
Fradraget føres for 230 dager i året. Denne sjablongen gjelder uansett om du har fire eller fem ukers ferie.

Først hvis du har vært borte fra jobb mer enn 15 dager i året i sykdom eller på reise, må du begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers-standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber hjemme.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Ekstra for bom og ferge
For å få ekstra fradrag for bom- og fergeutgifter er kravet at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i nærheten av større bysentre.

Du må ha over 3.300 kroner i ferge- og/eller bompengekostnader i året. Men har du det, får du fradrag fra første krone.

Slik fører du
Fyll ut regne­stykket på selv­angivelsens side 2, under «Spesifikasjon av reisefradrag».

Reisefradrag for reise mellom hjem og arbeid føres i post 3.2.8.

Følg med på selvangivelsen
Dine Pengers skattespesial var i salg fra mandag 22. mars. Der finner du 100 sider spekket med skattestoff.

Spesialtemaer som aksjer, bolig (innenlands og utenlands), sykdom og pendling er spesielt behandlet.

Dinepenger.no følger selvangivelsen frem til levering 30.april Du vil finne artikler, hjelpemidler og mot slutten av måneden blir det nettmøte med Dine Penger skatteeksperter.

Følg skattetipsene påFacebook

Vil du ha skattetips på Twitter?Følg oss på twitter.com/sparskatt