• Skriv ut artikkelen

I går kveld slapp Adresseavisen nyheten om at Sparebank 1 SMN som første bank nå varsler rentenedsettelse.

Renten blir satt ned med 0,2 prosentpoeng fra 12. juni. Renten på vanlige boliglån i Sparebank 1 SMN blir da 3,7 prosent.

- Steintøff konkurranse. - Det er et offensivt grep for å styrke konkurransekraften i en konkurranse som er steintøff, forklarer konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN rentenedsettelsen med til Adresseavisen.

Han begrunner altså rentenedsettelsen med konkurransehensyn, og ikke gode resultater for banken

For omlag ett år siden begynte norske banker å sette opp rentene, for å møte myndighetenes varslede, strengere krav til egenkapital.

 

Kommunikasjonsrådgiver Silje Arntsberg, Danske Bank.

- Allerede konkurransedyktig. Danske Bank oppgir at de fortløpende vurderer konkurransesituasjonen når det gjelder å sette ned renten. Men den varslede rentenedsettelsen fra Sparebank 1 SMN får dem ikke til umiddelbart å følge etter. 

- SMN har hittil ligget noe over oss og de største bankene fram til nå. Det betyr at SMN sin nye pris er en vi er godt konkurransedyktig på allerede. Vi har hatt den samme prisen, som SMN nå vil få på boliglån til unge, siden januar da vi satte ned prisen, forteller kommunikasjonsrådgiver i Danske Bank, Silje Arntsberg.

Forskjellsbehandling. Hun legger til at de også har merket seg en formulering fra Sparebank 1 SMN om at det kun er lånekunder med «god sikkerhet og betjeningsevne» som får rentenedsettelse, og at det for dem dermed ikke fremstår som en generell rentenedsettelse i ordets rette forstand.

Sparebank 1 SMN har overfor Adresseavisen forklart at det er de nye kapitalkravene som fører til forskjellsbehandlingen som Danske Bank nevner. Nærmere bestemt sier de at kunder med dårlig betjeningsevne binder mer kapital for banken, og at alle kundene av den grunn ikke får nyte godt av renteendringen.

- Annet å hensynta. - Vi følger med på markedet, og har også lagt merke til nyheten fra Trondheim. Men det er mye annet å ta hensyn til også, slik som styringsrenten, pengemarkedsrenten og kundene. Akkurat nå har vi ingen planer for rentenedsettelse, og ellers er det slik at vi holder på den renten vi har inntil vi gir beskjed om noe annet, sier kommunikasjonssjef i Skandiabanken, Leif-Kjartan Bjørsvik.

- For liten konkurranse. Han er heller ikke helt enig i konklusjonen til konsernsjef Haugan i Sparebank 1 SMN om at konkurransen i bankmarkedet er steintøff om dagen.

- Vi mener tvert imot at det er for liten konkurranse, og for vanskelig for kundene å få oversikt over hva det koster å ha lån i de forskjellige bankene. Vår holdning er at det skal være enkelt for kundene å bytte bank, slår Bjørsvik fast.

 

Thomas Midteide, konserndirektør kommunikasjon i DNB

- Følger med. DNB ønsker ikke å si noe om de løpende vurderingene de gjør rundt priser og renter, men konserndirektør kommunikasjon, Thomas Midteide kommer med følgende kommentar:

- Vi følger selvsagt med på hva som skjer i markedet. Vi skal over tid være konkurransedyktige på pris, og må samtidig klare å komme i mål med de myndighetspålagte kapitalkravene til bankene.

- Konkurransedyktige listepriser. Heller ikke Nordea ønsker å kommentere vurderinger de gjør rundt priser og rentesetting i pressen, men har dette å si om rentenedsettelsen fra Sparebank 1 SMN:

- De var i utgangspunktet priset høyere enn oss på listepris, og vi har konkurransedyktige listepriser. Samtidig vurderer vi også hver enkelt kunde i forhold til betjeningsevne og sikkerhet, slik at kundene alltid får en riktig pris hos Nordea, sier kommunikasjonssjef i Nordea, Unni Strømstad.

Kjøp tilgang til DP+ - Dine Pengers digitale abonnement

Dine Penger har en rekke maler og kontrakter tilgjengelig for deg som trenger å sikre privatøkonomien. For eksempel:

Ved å kjøpe abonnement på DP+ får du også tilgang til dette:

Les mer og kjøp abonnementet her