• Skriv ut artikkelen
Oslo Børs har rast den siste tiden og sammen med internasjonal børsuro skremmer det nordmenn fra å investere i verdipapirer. Det siste året har norske personkunder nettoinnløst aksjefond for hele 6,4 milliarder kroner.
- Det er mer nettoinnløsning enn vi kan huske, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening (VFF), Lasse Ruud.

Til sammenligning nettotegnet personkundene for 1,9 milliarder i 2006.

Totalt har de norske personkundene hatt en avkastning på 2,8 milliarder kroner i sine aksjefond i 2007 - som tilsvarer ca. 3%.

Liten tro på oppgang
Nordmenns tro på børsen falt betydelig i desember, ifølge VFFs månedlige børsbarometer.

Langt færre tror at aksjemarkedene kommer til å stige de neste 12 månedene nå enn i sommer.

- Den negative endringen må ses i sammenheng med kursutviklingen på Oslo Børs og andre markedsplasser, samt internasjonal kredittkrise med tilhørende medieoppslag om fremtidig usikkerhet og pessimisme, skriver VFF i en kommentar.

Personkundene hadde ved årsslutt plassert 142 milliarder kroner i verdipapirfond. 88 milliarder kroner (62%) er plassert i aksjefond. Det tilsvarer cirka 42.000 kroner per husholdning.

Rekordhøy tegning for proffkundene
I sterk kontrast til personkundenes storsalg, har institusjonskundene og utenlandske kunder investert rekordmye i aksjefond det siste året.

Nettotegningen endte på 58 milliarder kroner, ifølge VFF.

- Det er tankevekkende og skuffende at personkundene velger andre plasseringsformer enn aksjefond. I verdipapirfond har personkundene tilgang til de samme investeringsmandatene som profesjonelle investorer i økende grad velger, sier Lasse Ruud.

Fortsatt vekst i spareavtaler
Antall spareavtaler i aksjefond, har økt med 28% fra 2006 til 2007 - fra 582.011 til 745.971 spareavtaler.

Årsaken til at nettotegningen likevel ble negativ, er ifølge VFF at et mindretall kunder har innløst større kronebeløp enn det flertallet tegner.

Les mer om fordelene ved månedlige spareavtaler her.

Hva bør du gjøre med sparepengene dine nå?
Dine Penger har nylig skrevet om hvordan du bør forholde deg til aksjemarkedet i slike urolige tider. Les mer om dette her:Bør du selge fondene dine nå?

Dette er VFFs råd til personkundene:
1. Du taper på å la deg rive med av aksjemarkedets kortsiktige psykologi og spådommer om fremtidig utvikling i aksjemarkedene på kort sikt.

2. Fokuser heller på din egen tidshorisont for sparingen og stå ved den ivesteringsstrategien som er tilpasset denne tidshorisonten.

For deg som allerede har plassert penger i aksjefond:
1. Hvis du trenger pengene i 2008 eller 2009, bør du heller innløse jevnlig i mange porsjoner frem til det tidspunktet du trenger pengene. Da reduserer du risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for salg av andelene.

Dine Penger mener at dersom du absolutt ikke har råd til å tape mer penger fra dagens nivå, bør du uansett selge deg ut.

2. Hvis du ikke trenger pengene på noe spesielt tidspunkt i overskuelig fremtid, bør du gjøre ditt beste for å fortrenge markedsstøyen og sitte i ro.

3. Vær tro mot spareavtalen din! Å stoppe spareavtalen eller redusere sparebeløpet i urolige tider fjerner mye av poenget og fordelen med spareavtalen for deg som sparer.

For deg som har langsiktige sparepenger utenfor aksjemarkedet (minst 5 år til du trenger dem):
1. Plassér sparepengene i aksjefond så tidlig som mulig, uten å skjele til markedssituasjonen i øyeblikket.

Dine Penger mener at selv om du skal gå inn i aksjemarkedet på lang sikt, kan du med fordel avvente situasjonen i markedet akkurat nå.

2. Er du svært urolig for utsiktene på kort sikt, men fortsatt ønsker høy forventet avkastning på sparepengene, kan du starte en spareavtale som gradvis vil fase sparepengene over i aksjefondet.