SLANKERE: Nye bankreguleringer kan true størrelsen på din lommebok.
SLANKERE: Nye bankreguleringer kan true størrelsen på din lommebok.
Foto: Foto: Scanpix

Nytt regelverk:

Du kan få 7200 kroner dyrere boliglån

Finansbransjen truer med renteøkning på 1 prosentpoeng som følge av nye bankreguleringer. Regjeringen er uenig i at det nye regelverket vil ramme forbrukerne.

Snart må Norge innføre skjerpede kapitalkrav i bankene, som del av et EU-direktiv (Basel III).

Dette vil gi økte priser på boliglån i Norge, sier Thomas Midteide som er kommunikasjonsdirektør i DNB.

I desember sendte Finansdepartementet et brev til Finanstilsynet der det redegjøres blant annet for hvordan kapitalkrav bør implementeres i Norge.

Dersom du har et boliglån på 1 million kroner, vil ett prosentpoeng utgjøre 7200 kroner årlig etter skatt.

LES OGSÅ: Sparte 8.500 kroner på boliglånet i samme bank

«Altfor strengt». Finans Norge reagerer på at Finansdepartementet legger opp til et «særnorsk» høyt nivå på kapitalkrav for boliglån.

RENTESJOKK: Erik Johansen i Finans Norge hevder at nye kapitalkrav kan øke boliglånsrenten med ett prosentpoeng.
RENTESJOKK: Erik Johansen i Finans Norge hevder at nye kapitalkrav kan øke boliglånsrenten med ett prosentpoeng.
Foto: Foto: FInans Norge

– Vi er sterkt uenige i det konkrete forslaget som Finansdepartementet kom opp med i desember. Det er altfor strengt og ligger langt høyere enn det man har landet på i Sverige, sier Erik Johansen som er seksjonsdirektør for bank og samfunnsøkonomi i Finans Norge.

Mens svenskene har landet på et kapitalkrav på 15 prosent, ønsker norske myndigheter et kapitalkrav på 35 prosent for boliglån. Det vil si norske banker må stille med mer egenkapital bak hvert boliglån, sammenlignet med svenske banker.

– Hvor mye kan boliglånsrenten øke dersom dette implementeres?

– Det er rimelig å anta at de generelle kravene sammen med det særnorske kravet vil gi en økning i marginen på boliglån på mellom 0,75 og 1 prosentpoeng. Det særnorske kravet på boliglån kan isolert sett fordyre boliglånet med inntil 0,5 prosentpoeng i forhold til svenske krav, sier Johansen.

– Når kan dette skje?

– Bankene må bygge opp mer kapital i forkant for å tilfredsstille nye soliditetskrav. De vil nok uansett prise opp lån for å skaffe seg mer egenkapital. Dette er sterkt medvirkende til at marginene holder på å gå opp allerede, sier han.

Finans Norge legger til grunn at regelverket vil gjelde fra 1.januar 2014.

Har du spørsmål om boligkjøp og boliglån?
Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte på fredag. Legg inn spørsmål her nå! 

Harmonisert. EU-kommisjon ønsker at regelverket skal bli harmonisert innenfor EØS-området. Det skal være et åpent kapitalmarked. Det kan i prinsippet bety at en tysk bank kan tilby boliglån i Norge, forklarer Johansen.

Han mener det sentrale er at vi bør ha mest mulig harmonisert regelverk i Norden.

– Vi mener at ved gjennomføring av EU-reglene, bør regelverket være harmonisert i hele Norden. Svenske og danske banker har store markedsandeler i Norge.

– Det er juridisk usikkert om norske myndigheter kan la norske krav gjelde for svenske bankers utlån i Norge. Vi ønskerer minimum at det må være en likebehandling mellom aktører som konkurrerer i samme marked, sier Johansen.

LES OGSÅ: Her stiger boligprisene mest

Vil dempe boligprisene. Johansen mistenker at det særnorske høye kapitalkravet egentlig skyldes at norske myndigheter ønsker å dempe boligprisveksten.

– Norske myndigheter tror at ved å legge et strengt krav på boliglån, vil det dempe boligprisveksten. Vi er sterkt i tvil om at det vil virke og mener at det å bruke kapitalkrav som et verktøy til å begrense bankenes lånetilbud, er en gal tilnærming til denne problemstillingen. Reglene rundt kapitalkrav handler om soliditet og skal ikke brukes som del av en konjunkturstyring, sier Johansen.

LES OGSÅ: Unge vil slite mest med høyere rente

«Spekulasjoner». Regjeringen er uenig i antagelsene fra Finans Norge:

– Det er ikke gitt at økt egenkapitalandel gir behov for økte marginer og økt inntjening. Dette er spekulasjoner fra Finans Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til Dine Penger.

UENIG: Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at det ikke er gitt at det nye kravet vil gi høyere renter. Foto: Lise Åserud / Scanpix
UENIG: Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at det ikke er gitt at det nye kravet vil gi høyere renter. Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Banknæringen er underlagt virksomhetsregler og regler om soliditet, men bankene står fritt til å fastsette sine utlånsrenter og krav til sikkerhet. Bankene må selv vurdere hvilken utlånspraksis og rentemargin som er nødvendig for en sunn drift av banken, hevder Johnsen.

– Konkurransen mellom bankene skal bidra til at lånekunder ikke betaler urimelig høye renter.

– Er bakgrunnen for at dere ønsker å stramme inn ekstra et ønske om å dempe boligprisveksten?

– Vårt mål vil alltid være trygge og solide banker. I Norge har vi særlige utfordringer med høy gjeldsbelastning i husholdningene, høy kredittvekst og høye boligpriser, skriver Johnsen i en e-post til Dine Penger.

Ut fra systemrisikohensyn er det derfor gode grunner til å skjerpe kravene til de modellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån, utdyper han.

LES OGSÅ: Slik flår bankene deg

Vil gi høyere rente. Bankene Dine Penger har vært i kontakt med sier at de nye reguleringene kan ramme forbrukerne.

– I år kommer det en flom av nye reguleringer for bankene. De fleste handler om at bankene må binde mer kapital, og det gjør alle typer lån dyrere både for bedrifter og forbrukere, sier Thomas Midteide i DNB.

Han mener det  «særnorske» kapitalkravet vil gi dyrere lån:

– ALLE LÅN BLIR DYRERE: –  I år kommer det en flom av nye krav om at bankene må binde mer kapital, og det gjør alle typer lån dyrere både for bedrifter og forbrukere, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.
– ALLE LÅN BLIR DYRERE: –  I år kommer det en flom av nye krav om at bankene må binde mer kapital, og det gjør alle typer lån dyrere både for bedrifter og forbrukere, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.
Foto: Foto: Stig B. Fiksdal, DNB

– Dette vil gi økte priser på boliglån i Norge, og mange har ment at det også er hensikten med forslaget. Det er for tidlig å si akkurat hvor mye, siden vi ikke vet hvor nivået ender, sier Midteide.

– Vi venter fortsatt på svar på hvordan de norske reguleringene vil slå ut. Vi regner med at Finanstilsynet kommer med en del avklaringer i år, og da er det sannsynlig at også rentenivået for forbrukerne vil stige i år.

Stian Arnesen, som er kommunikasjonssjef i Danske Bank hevder at banken må tilpasses gradvis. Dermed er det sannsynlig at kunder kan bli berørt i nær fremtid.

– Disse endringene er så omfattende og har så store konsekvenser for bankene at det vil være umulig å innføre disse uten at det også vil få konsekvenser for prisen på norske boliglån, men per i dag er det umulig å si eksakt hvor mye dette blir, sier Arnesen.

Thomas Sevang i Nordea påpeker at forslaget kan føre til at banken vil få mindre mulighet til å gi kundene lån.

LES OGSÅ: Vil ikke ha gratis penger

Hvor mye dyrere? Finanstilsynet utreder saken for Finansdepartementet. Etterpå sendes forslaget til høring.

Dersom Finans Norge får rett, blir det dyrere å låne penger. Hvordan du blir rammet, avhenger av størrelsen på lånet ditt.

Dine Pengers beregninger tilsier at norske husholdninger i gjennomsnitt har et boliglån på omlag 1 million kroner. En økning på et prosentpoeng i rente, vil da utgjøre 10.000 kroner før skatt og 7200 kroner etter skatt.

Følg oss på Facebook!


Har du beste rente i dag?Test ditt boliglån og send søknad om lån til tre banker samtidig med Penger.no sin refinansieringskalkulator.
(Penger.no er et samarbeid mellom Finn.no og Dine Penger.)