Vendepunktet: Røeggen tapte først i Bankklagenemnda sommeren 2007. Da tok Dine Penger saken opp med daværende finansminister Kristin Halvorsen og daværende justisminister Knut Storberget. Etter det ble saken gjenopptatt i Bankklagenemnda og gikk frem seier i Høyesterett i dag. Her forklarer Tom Staavi problemene til Kristin Halvorsen. Journalist Geir Ormseth og professor Steen Koekebakker fra Universitetet i Agder er bisittere.
Vendepunktet: Røeggen tapte først i Bankklagenemnda sommeren 2007. Da tok Dine Penger saken opp med daværende finansminister Kristin Halvorsen og daværende justisminister Knut Storberget. Etter det ble saken gjenopptatt i Bankklagenemnda og gikk frem seier i Høyesterett i dag. Her forklarer Tom Staavi problemene til Kristin Halvorsen. Journalist Geir Ormseth og professor Steen Koekebakker fra Universitetet i Agder er bisittere.
Foto: Foto: Sjur Jansen

Tom Staavi kommenterer Røeggen-dommen:

En knusende, men halv seier

Når man vinner 11-0 i Høyesteretts storkammer, vinner man knusende. Likevel, Røeggen-dommen oppleves litt som en halv seier fordi man felte banken på informasjonen og ikke selve produktet.

I de 17 årene Dine Penger har fulgt dette sakskomplekset, har vi etter hvert som vi forsto det selv, vært opptatt av at det er staffasjen og idiotiet i disse produktene som burde felles. 

Les om dommen: Røeggen vant enstemmig i Høyesterett

Bankene fikk folk til å lånefinansiere et høyrentekontoinnskudd, uten noen annen god grunn enn at bankene dermed kunne tjene mer penger. Kunden fikk ingenting ut av denne konstruksjonen.

Ved siden av la man inn et opsjonselement i produktet, et veddemål, som kunne slå begge veier.

Veddemålet, nemlig opsjonen, er det fortsatt min oppfatning at kunden selv burde bære ansvaret for. Røeggen burde med andre ord ikke fått tilbake alle pengene. Han burde fått tilbake pengene for alt det andre, de skjulte kostnadselementene og kostnadene for den oppblåste konstruksjonen.

Men Høyesterett har ikke gått inn i denne vurderingen. De godkjenner på mange måter produktet, selv om det i praksis er blitt forbudt solgt.

Høyesterett feller DNB på å ha gitt utilstrekkelig og feilaktig informasjon.

I de 17 årene jeg har fulgt saken, er det to dommere jeg mener har skjønt saken. Tingrettsdommeren som skrev en fantastisk god dom da Røeggen var der, og mindretallsvoterende dommer i den såkalte Longvik-saken. Begge var de inne på de vurderingene jeg gjør.

Les kommentaren min om Lognviksaken her: Høyesterett godkjenner lureri

Nå er alt dette over. Banken tapte, Røeggen vant. Nå kommer opprydningen. Det står om lag 2000 saker i kø hos Finansklagenemnda.

Nemnda har fått et problem. De må nå vurdere all informasjon i disse sakene opp mot den som ble gitt for de to DNB produktene i Røeggens tilfelle. De må vurdere om informasjonen i de andre sakene er bedre eller dårligere enn den Røeggen fikk.

Her tror jeg mange av sakene vil gå i favør klagerne. Jeg har sett mye av denne infoen, og DNB var langt fra verstingen. Alle som solgte disse produktene leflet med halvsannheter og pyntet med rosemaling.

Viktig lærdom. Det kanskje viktigste Høyesterett har gjort med sin dom i dag, er å markere tydelig at det det kreves lettfattelig, riktig og god informasjon for produkter de selger nå og kommer til å selge i fremtiden.

Farer man med halvsannheter og bløff, blir det dyrt for bankene.


Du ser hele dommen her i Dine Pengers live-studio