Finn ditt fradrag fra A til Å

Fra advokat til verktøy. Her finner du listen med det du kan trekke fra i selvangivelsen.

Fradrag og inntekter. I listen under har vi satt inn stikkord for ulike tema som kan gi deg (forhåpentligvis) mindre skatt.

Vi har listet opp klassiske fradragsposter, men også formuesposter og inntektsposter. Får du redusert dette, kan skatten gå ned.

Lenkene går til Dine Pengers artikler der de ulike fradragene er omtalt. Noen av disse sakene er åpne saker, andre er DP+-saker tilgjengelig for DP+-abonnenter.

Alle Dine Pengers saker om selvangivelsen finner du her

A|B|C|D|E| F|G|H|I|J|K| L|M|N|O|P| Q|R|S|T|U|V| W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å

A

Advokat


Arbeidsklær (lønnsmottagere)

Avis

Avskrivninger


B

Barns lønn

Barnehage

Biler

Bil i næring

Bolig - ligningsverdi

 Bolig - salg - gevinstskatt

Bompenger (reise hjem-arbeid)

Bredbånd

Bøker (lønnsmottagere)

BSU

Båter


C

Campingvogner


D

Dagmammainntekter

Diabetes

Diett


E

Etterutdanning (lønnsmottagere)

Ektefelle - næringsinntekt


F

Fagforeningskontingent

Familielån

Ferge (reise hjem-arbeid)

Firmabil

Firmahytte

Fiskerfradrag

Flytting

Foreldrefradrag

Formue i utlandet

Formuesskatt

Forskning

Forsikringer

Frivillige organisasjoner (gaver)

Frynsegoder

Fødselspenger


G

Gaver fra arbeidsgiver

Gaver til humanitært arbeid

Gikt

Gjeldsrenter


H

Honorarer

Hobbyinntekter

Hytte i utlandet

Hytte i Sverige


I

IPA/IPS

Innbo


J

Jobbutgifter

Jobbgaver


K

Kjørebok

Kjøregodtgjørelse

Kontor (lønnsmottagere)

Kontor (næring)

Kontanter

Kost

Kunst


L

Lege

Livrente

Livsforsikring

Lønnsfradrag

Lån

Lån fra arbeidsgiver

Lån - samboere

Lån - mellom familiemedlemmer


M

Magasiner

Minstefradraget

Mobiltelefon

Møbler


Tilbake til toppen


N

Næringsinntekt under 50.000 kroner

NUF

O

OTP  - Obligatorisk tjenestepensjon

P

PC (Lønnsmottagere)

Pendler

Pensjon

Poker


Q


R

Reise (Hjem-arbeid)

Reise (Pendler)

Renter - fradrag

Renteinntekter

Reiseregninger

Refinansiering

Regnskapsligning


S

Samboere - lånerenter

SFO

Skjermingsfradrag

Sluttpakker

Sjømannsfradrag

Sykdom


Tilbake til toppen


T

Tippegevinster


U

Underskudd på kost og losji

Utleie - hva er skattefritt

Utleie - dette kan du trekke fra når du må skatte


V

Varekostnader

Verktøy (Lønnsmottagere)


W


X


Y

Yrkesbil

Z


Æ


Ø


Å


Tilbake til toppen