Her får du svar på spørsmål om finanskrisen. Foto: Scanpix
Her får du svar på spørsmål om finanskrisen. Foto: Scanpix

15 spørsmål om finanskrisen

Hvordan bør jeg spare, bør jeg binde renten eller hvor stor er risikoen for at jeg mister jobben. Les svarene på de 15 vanligste spørsmålene om finanskrisen.
Sjefredaktør Tom Staavi og andre eksperter i Dine Penger har i samarbeid med VG, plukket ut 15 av de vanligste spørsmålene vi har fått de siste par månedene om finanskrisen.
Her er spørsmålene og ekspertenes svar:

1. Kan sparepengene bli borte om banken går konkurs? Bankens sikringsfond garanterer for inntil to millioner kroner per kunde per bank. Har du mer enn to millioner kroner inklusive renter på sparekontoen, bør du spre pengene på flere banker.

2. Hvilke jobber er mest usikre slik krisen ser ut nå? Eksportindustrien, samt bransjer som selger investeringsgoder som man typisk belåner: Bil, båt, eiendomsmeglere, byggebransjen, byggevarebransjen er blant de mest usikre bransjene.

3. Er det dumt å fortsatt spare i aksjefond når børsene stuper? Nei, du bør spare i aksjefond nå. Det er godt mulig aksjer er billig nå. Tidspunktet er antagelig bra for å øke den månedlige sparingen i aksjefond.

Skal du inn i aksjemarkedet med et stort beløp, bør du spre aksjeplasseringene over minst et halvt år. Da reduserer du risikoen for at alle pengene kommer inn på en uheldig kurs.

4. Hva skjer med aksjefondet hvis en eller flere selskap det har investert i, går konkurs? Et aksjefond består av mange aksjeselskaper. En konkurs i noen av selskapene vil derfor gi begrenset utslag i fondets samlede verdi.

5. Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg kjøper et produkt og selskapet går konkurs? Ved reklamasjon på et produkt, har du mulighet til å gå på importør, produsent eller forhandler. Det lureste er ofte å reklamere overfor forhandleren: For det første er importør og produsent fjernere rent fysisk.

For det andre kan forbrukeren risikere å få dekket en mindre del ved heving av kjøp (selgerens innkjøpspris.) Forbrukeren kan altså tape på at forhandleren går konkurs. I slike tilfeller kan det derfor lønne seg å kreve ny vare, eller reparasjon.

6. Hva skjer med lånet mitt hvis banken går konkurs? Dersom nye eiere overtar banken, vil du neppe merke noen ting. Dersom ingen overtar banken, vil låneporteføljen bli solgt til andre banker som vil overta lånet ditt.

7. Er det gunstig å kjøpe aksjer i store norske selskap, nå som det er så billig? Tidspunktet er antagelig godt for å kjøpe seg inn i aksjemarkedet. Hvis børsen snur, vil typisk Oslo Børs stige mer enn resten av verden - på kort sikt. I det lange løp kan du ikke forvente høyere avkastning på Oslo Børs enn resten av verden.

8. Bør jeg binde boliglånsrenten nå? Flytende rente vil trolig være lavere enn fastrenten de neste årene, og desto verre krisen blir, desto lavere flytende lånerente i en lengre periode. Alle med høy gjeld og usikre jobber bør ta med den fordelen.

Det er kun de som tror at den flytende renten blir lav i en kort periode, at finanskrisen blåser over i 2009, og at myndighetene stimulerer økonomien så mye at vi får økt inflasjon og høyere sentralbankrenter (i Norge og internasjonalt) fra 2010 og fremover som bør «spekulere» med fastrentelån nå.

9. Aksjefondet mitt er blitt langt mindre verdt. Bør jeg selge og sette pengene på konto i stedet? Du bør ikke selge deg ut av aksjefondene. I det lange løp kan du forvente at svingningene jevner seg ut og at aksjefondene gir deg større avkastning enn å ha pengene i banken. Det er uansett lurt å sjekke om du bør bytte aksjefond. Sjekk Dine Pengers rangering over alle fondene her.

Må du allikevel selge i løpet av noen måneder kan det lønne seg å gjøre det før nyttår. Hvis verdien i dag er lavere enn ved anskaffelsestidspunktet får du fradrag på dette.

10. Er det lurt å nedbetale gjeld nå? Det er en god og trygg spareform å nedbetale gjeld. Du får en «avkastning» som tilsvarer lånerenten. Har du gjeld, taper du penger på å ha penger «på bok». Derfor bør du ikke ha mer enn to månedslønner på konto som en buffer mot det uforutsette, dersom du har gjeld.

11. Bør jeg ta opp valutalån? Det er alltid høy risiko å låne i valuta. Det er kun dem med meget romslig økonomi som bør vurdere dette. Renten i Norge er på vei ned og det blir etter hvert liten rentebesparelse mot utlandet. Det er mulig norske kroner vil styrke seg og gi deg valutagevinst, men det er svært usikkert.

12. Er det lurt å kjøpe bolig nå? Boligprisene har falt 10% siden toppen. Prisene vil høyst sannsynligvis falle 10% til det neste året.

I et fallende marked risikerer du å tape penger ved å kjøpe først og selge dine gamle bolig etterpå. Dessuten risikerer du å bli sittende med to boliger. Skal du slå til nå, bør prisen være minst 20% lavere, enn da prisene var på topp.

13. Hvis man ikke klarer å betjene huslånet og ikke får solgt huset, hva skjer da? I Norge kan ikke privatpersoner gå konkurs. Har man mer gjeld enn man klarer å betjene, må man først forhandle med kreditorene, typisk banken.

Neste steg er å søke om gjeldssanering. Da kreves det at du lever på en minimumsinntekt i fem år. Følger du dette opplegget i fem år, kan du starte med blanke ark - uten gjeld eller med begrenset gjeld.

14. Bør jeg kjøpe hytta jeg har drømt om nå? Du bør vente litt til. Også fritidseiendommene skal ned minst 20% i forhold til toppen.

15. Hvorfor blir det dyrere for oss å reise? Den norske kronen har svekket seg kraftig mot blant annet euro og dollar. Dermed blir det dyrere for nordmenn å være på reise i utlandet.

Årsaken til kronesvekkelsen er at oljeprisen har falt kraftig og at internasjonale investorer flytter penger fra små utkantvalutaer. Den norske kronen følger ofte oljeprisen som en skygge.

Ekspertpanelet til Dine Penger består av sjefredaktør Tom Staavi, redaksjonssjef Geir Ormseth, personlig rådgiver Øyvind Røst og journalist med spesialfelt på forbrukerspørsmål, Anne Lise Stranden.