Grafen viser hvilken avkastning du hadde oppnådd gjennom månedlig sparing med et fast beløp enten i aksjefond eller nedbetaling på boliglånet eller sparing i banken i perioden 1979-2011. Sparingen gjøres over 10 år. Rød kurve: Nedbetaling av lån. Gul kurve: Innskudd i bank. Blå kurve: Aksjefond, globalt. Graf: VG og Dine Penger
Grafen viser hvilken avkastning du hadde oppnådd gjennom månedlig sparing med et fast beløp enten i aksjefond eller nedbetaling på boliglånet eller sparing i banken i perioden 1979-2011. Sparingen gjøres over 10 år. Rød kurve: Nedbetaling av lån. Gul kurve: Innskudd i bank. Blå kurve: Aksjefond, globalt. Graf: VG og Dine Penger

Å betale gjeld er smarteste sparing

** Slår sparing i aksjefond. ** Risikofritt og forutsigbart. ** Gir direkteavkastning.
Ekspertene er enige: Den beste måten å spare penger på nå, er å betale gjeld.

I mange tiår har nordmenn blitt overtalt til å sette sparepenger inn i dyre aksjefond og enda dyrere strukturerte spareprodukter.

Men mens bankene har tjent fett på disse spareproduktene, ville folk i de fleste tilfeller ha tjent mer på å nedbetale sine egne boliglån.

Det er konklusjonen fra ekspertene i Dine Penger etter at de har analysert 30 års børs- og renteutvikling:

- Betal ned gjeld! Skal du spare i aksjefond må du være svært bevisst forvaltningskostnadene og fondets rangering, sier redaksjonssjef Geir Ormseth i Dine Penger.

LES OGSÅ:Dine følelser avgjør aksjegevinsten

Grafen ovenfor viser:
I januar 2008 hadde du tapt 25 prosent av sparebeløpet etter ti års sparing i aksjefond. Da har du spart månedlig siden januar 1998. Hadde du nedbetalt lån med samme beløp i samme 10-årsperiode, ville den samlede avkastningen vært nærmere 40 prosent.

I januar 1989 hadde du fått om lag 170 prosent samlet avkastning etter 10 års sparing i aksjefond. Du har da spart månedlig helt siden januar 1979.

Veddemål
Fagdirektør Jorge B. Jensen i finansgruppen i Forbrukerrådet har lenge ment at nedbetaling av gjeld slår sparing i aksjefond.

- Aksjefond er et veddemål, og noe av det mest risikofylte du kan plassere penger i. Nedbetaling av gjeld gir deg en sikrere økonomi og er det beste sparealternativet, sier han.

Tidligere har ekspertene i Dine Penger kåret aksjefond til den ubestridte sparingsvinneren, men den nye analysen viser nå at nedbetaling av gjeld er mest lønnsomt.

Dine Penger har sammenlignet månedlig sparing i aksjefond med nedbetaling av lån fra 1979 til i dag. Analysen viser at nedbetaling av gjeld har vært mer lønnsomt enn aksjesparing i 53 prosent av tiårsperiodene de siste 30 årene.

- Nedbetaling av gjeld slår sparing i aksjefond. Det gir en risikofri direkteavkastning. Ønsker du å spare uten risiko, bør du betale gjeld, sier Geir Ormseth.

Høy kostnad
Beregningene viser også at når børsen først er bedre enn lånerenten, er den betydelig bedre. Men selv om aksjesparingen ga i underkant av en prosent bedre årlig avkastning enn å nedbetale på lånet i løpet av perioden, er det få aksjefond som matcher lånerenten når forvaltningskostnadene trekkes fra.

- Det koster faktisk ganske mye å spare i aksjefond, og det koster uansett om det går bra eller dårlig. Derfor er det viktig å se på avkastningen etter gebyrer før man bestemmer seg for å gå inn i et fond, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

DE DYRESTE OG BILLLIGSTE FONDENE:
Velge riktig
Det er likevel noen aksjefond som kommer bedre ut enn lånerenten.

- Aksjefond med svært lave kostnader, som indeksfond, gir historisk sett høyere avkastning enn lånerenten, sier Ormseth i Dine Penger, og legger til:

- Det er ekstremt viktig å velge riktig aksjefond. Men om du velger bevisst etter kostnader og rangering vil de fleste tjene på sparing i aksjefond.

Personer som har lån over pipa bør derimot utelukke sparing i aksjefond.

- Har du gjeld på over 75 prosent av boligens markedsverdi bør du heller øke nedbetalingen mens renten er lav. Det vil også gjøre økonomien din mindre sårbar, påpeker Ormseth.

LES OGSÅ:Dette er de beste aksjefondene

Indeksfond har lavest gebyrer. Koster vanligvis bare 0,2 til 1 prosent. De følger slavisk indeksen, altså utviklingen til alle aksjene på en børs - eller et utvalg. Går børsen opp ti prosent-poeng, øker verdien av din investering like mye.

Aktive fond er vanligst. De prøver å slå indeksen, men kan komme dårligere ut. Og kostnadene er høyere, vanligvis 1,5 til 2 prosent av sparepengene dine hvert år.

FAKSIMILE: I sitt siste nummer oppfordrer Dine Penger for første gang sine lesere til å betale ned gjeld istedet for å spare i fond.

1. Kvitt deg først med dyr gjeld!
Betal ned kredittkortgjeld og forbrukslån, for her
svir lånerenten.

2. Senk renten på boliglånet!
Mange kan spare tusener i året på å bytte fra en dårlig til en bank med de beste rentebetingelsene.

3. Spar opp krisepenger!
Spar opp et beløp på minst to netto månedslønner hos banken med best sparerente.

4. Betal ned ekstra på boliglånet!
Har du en krisereserve, kan du begynne å betale ned ekstra på boliglånet. Få boliglånet ned på et komfortabelt nivå (50-60 prosent av boligens verdi).

5. Spar i aksjer!
Har du oppfylt punktene over, kan du begynne sparing i aksjer. Aksjefond gir normalt høyere avkastning enn innskuddsrente, men betyr også risiko. Du bør ha en tidshorisont på minst fem-ti år.

Kilde: Dine Penger

VGs økonomi-ekspertpanel støtter Dine Pengers analyse:
Nedbetaling av lån er mer lønnsomt enn sparing i aksjefond.

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor Universitetet i Oslo:

- Den vanlige tesen er at om du har et langtidsperspektiv så vil sparing i aksjefond være mest lønnsomt. Men med dagens urolige verdensøkonomi, bør du se an situasjonen nøye før du investerer penger i aksjefond. Det er god grunn til å nedbetale lån når renten er lav, sier Ulltveit-Moe.

Arne Jon Isachsen, professor BI:

- Vi lever i utrolig vanskelige og spesielle tider, og vil du sove godt om natten bør du spare i bank eller betale gjeld. Sparing i aksjefond er risikofylt, men gir på en annen side gode muligheter hvis du er flink og heldig, sier Isachsen.

Roger Bjørnstad, seniorøkonom i Econ Pöyry:
- Trenger du en stabil og forutsigbar økonomi vil jeg råde deg til å betale ned lån. Det gir både en høy og sikker avkastning. Men det er samtidig viktig å huske at det ikke er farlig å ha gjeld. Tvert imot, det er ofte nyttig. Har du råd til å leke deg med aksjer er det ingenting i veien for det, men det innebærer en større risiko, sier Bjørnstad.

Kjersti Haugland, seniorøkonom DnB Nor:

- Aksjesparing skal i utgangspunktet være en god måte å spare på, forutsatt at du har en langsiktig tidshorisont. I Norge gjør skattesystemet vårt at det blir ekstra gunstig å investere i boliger, blant annet fordi man får et skattefradrag. Dette har bidratt til at nordmenns gjeldsgrad i dag er historisk høy, noe som gjør oss veldig sårbare. For å minske denne sårbarheten vil nedbetaling av gjeld være en god måte å spare på fremover, sier Haugland.

Katrine Boye, seniorøkonom Nordea:

- I perioder har aksjemarkedet gitt en viss meravkastning over boliglånsrenten, avhengig av timing og tidshorisont. Det er opp til hver enkelt om de er villige til å ta den risikoen som aksjefond innebærer. Har du derimot mye gjeld og er sårbar for en renteoppgang er det mest fornuftig å betale ned på boliglånet.