IKKE LØNNSOM: IPS er blitt mye mindre lønnsomt enn tidligere, med nye skatteregler på pensjonsinntekter. Faksimile/montasje: Storebrand/Dine Penger
IKKE LØNNSOM: IPS er blitt mye mindre lønnsomt enn tidligere, med nye skatteregler på pensjonsinntekter. Faksimile/montasje: Storebrand/Dine Penger

- Denne sparingen er ulønnsom

Nye skatteregler på pensjonsinntekt fra 2011, gjør det svært ulønnsomt å putte penger i pensjonspareproduktet IPS. Når du får ut pengene blir skatten altfor høy.
Individuell Pensjonssparing (IPS) ble tidligere kalt Individuell Pensjonsavtale (IPA). IPA ble stanset i 2006, men gjeninnført med stort sett de samme regler i 2008.

Skattefradrag
Når du setter penger inn (maks 15.000 kroner i året), får du fradrag for dette beløpet i den alminnelige inntekten (brutto inntekt minus fradrag) i selvangivelsen.

Det kan altså gi deg maks 4.200 kroner (28 prosent av 15.000 kroner) lavere skatt. Innestående beløp er fritatt for formuesskatt.

Sparingen er normalt låst til du er 67 og skal utbetales over minst ti år.

Men det aller viktigste: Skatten på utbetalinger er mye høyere enn det du får i fradrag.

Får du høyere pensjon enn 158.650 kroner (2011-tall) betaler du minst 38,7 prosent skatt på all utbetaling i og med at det beskattes som pensjonsinntekt.

I 2010 slipper du unna med 31 prosent skatt på IPS-utbetalinger, dersom din brutto pensjonsinntekt er mellom 257.000 og 456.000 kroner.

Det blir det slutt på neste år. Da blir skatten i det samme intervallet altså 38,7 prosent.

Les mer:Økt skatt for deg med høyere pensjoner

Høy marginalskatt
Regjeringens nye opplegg for beskatning av pensjonsinntekter medfører at marginalskatten (skatten på den siste kronen du tjener) varierer mellom 38,7 prosent og 47,7 prosent neste år, så lenge du har en pensjonsinntekt over 158.650 kroner.

På inntekter under 158.650 kroner blir skatten null i 2011.

SLIK BLIR MARGINALSKATTEN PÅ PENSJON I 2011
Kilde: Skatteetaten og Dine Penger
Kilde: Skatteetaten og Dine Penger

Redusert skattefradrag
Årsaken til at marginalskatten blir såpass høy på alle pensjonsinntekter over 158.650 kroner, er at det innføres et skattefradrag som avtrappes på en spesiell måte.

Skattefradraget er på 28.150 kroner for en pensjonsinntekt på 158.650 kroner. Jo mer du tjener over 158.650 kroner, desto lavere skattefradrag.

Avkortingssatsen er 15,3 prosent for inntekter mellom 158.650 og 242.000 kroner, og 6 prosent på inntekter over 242.000 kroner.

Når du mister skattefradrag ved høyere pensjonsinntekt, blir marginalskatten dermed høy.

Ulønnsomt
Når du får 28 prosent fradrag når du setter inn sparepengene i IPS-sparing, men må betale minst 38,7 prosent skatt når du tar ut pengene, sier det seg nesten selv at dette blir ulønnsomt.

KALKULATOR:Regn ut skatten på pensjonen

I tillegg er pengene bundet i mange år, det er en stor ulempe. Da hjelper det lite at pengene er fritatt for formuesskatt.

Husk at det er betydelig usikkerhet om hvor høy skatten blir på utbetalingen av din IPS mange år inn i fremtiden.

Dersom du er like gammel som artikkelforfatteren (47) og sparer i IPS, er det altså 30 år til du får ut de siste kronene. I mellomtiden har sannsynligvis både pensjonsregler og skatteregler endret seg mange ganger.

Skjerper markedsføringen av IPS
Forbrukerombudet har i samråd med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) utarbeidet en veiledning til markedsføring av IPS.

Formålet er å sikre at markedsføringen gjør det lett å forstå spareformen.

- Det er viktig at skattefordeler presenteres på en måte forbrukerne forstår, mener Forbrukerombudet.

«En påstand om 4.200 kroner mindre i skatt vil isolert sett være uriktig og egnet til å villede forbrukeren», heter det blant annet.

Utdatert
Denne veiledningen ble laget før de nye skattereglene ble lagt frem. Nå er den allerede utdatert.

Når statsbudsjettet er endelig vedtatt, må veiledningen endres og skjerpes. Det skal godt gjøres å finne fremtidige pensjonister som de nye skattereglene slår gunstig ut for.

Gjør heller dette
Dine Pengers råd er dette: Ikke spar i IPS. Benytt heller andre spareordninger - for eksempel aksjefond.

For mange pensjonssparekunder som er lite eller middels interessert i å følge med, anbefaler vi å starte en spareavtale i et globalt indeksfond.

Har du gjeld og ønsker minimal risiko, anbefaler vi deg rett og slett å betale ned mer på boliglånet ditt.

Husk at dette også er sparing siden du vil eie mer og mer av boligen din. I pensjonsalderen kan du låne opp penger med pant i boligen. Det finnes flere gode låneformer for dette.

Les mer:Få mer å rutte med som pensjonist