BEST: Disse fondene anbefaler Dine Penger dersom du vil ha pengene dine i norske aksjefond. Faksimile: Dine Penger
BEST: Disse fondene anbefaler Dine Penger dersom du vil ha pengene dine i norske aksjefond. Faksimile: Dine Penger

Disse aksjefondene er best

Fem norske aksjefond får høyere score av Dine Penger i mai, mens fond i Europa og Asia taper terreng. Sjekk hvilke fond som er best nå.

1,7 millioner nordmenn har tilsammen over 105 milliarder kroner i aksjefond.

I år har avkastningen for norske fond vært skral. Fondsindeksen på Oslo Børs, som de fleste aksjefondene måler seg mot, viser et fall på 1,88 prosent siden nyttår.

LES OGSÅ:Banksparing er sparefelle

Opp i USA
I USA er bildet et annet. Der har den brede Standard&Poor500-indeksen steget med 6,3 prosent siden nyttår, målt i dollar.

Hang Seng-indeksen i Hong Kong har falt marginalt siden nyttår, mens Nikkei-indeksen i Japan har falt over 5 prosent.

Men der må jordskjelvkatastrofen og den påfølgende atomkraftverk-krisen ta mye av skylden for fallet.

De beste fondene
Hvordan har dette påvirket aksjefondene? Hver måned måler Dine Penger hvor god avkastning aksjefond gir over tid. Resultatet gir vi i form av terningkast (DP-terningen). Seks er best og en er dårligst.

DISSE FONDENE ANBEFALER DINE PENGER NÅ
Aktive fond er litt dyrere og har litt mer risiko enn indeksfond. Ded forsøker å gi deg mer enn gjennomsnittlig avkastning i sitt område. Men det er bare et forsøk, ingen garanti, aktive fond kan også ende opp dårligere enn gjennomsnittet. Sjekk derfor terningene i vår liste.Kilde: Dine Penger og Universitetet i Stavanger
Aktive fond er litt dyrere og har litt mer risiko enn indeksfond. Ded forsøker å gi deg mer enn gjennomsnittlig avkastning i sitt område. Men det er bare et forsøk, ingen garanti, aktive fond kan også ende opp dårligere enn gjennomsnittet. Sjekk derfor terningene i vår liste.Kilde: Dine Penger og Universitetet i Stavanger

Sjekk karakteren på ditt fond her

Lav terning = svakt resultat
Har ditt fond fått lavt terningkast, bør du heller velge blant fondene med best karakter i sin klasse.

Lavt terningkast viser nemlig at fondet har levert svake resultater over tid.

Nye karakterer
Totalt har 33 aksjefond fått ny karakter av Dine Penger denne gangen. 14 fond har fått bedre karakter, mens 19 fond har fått færre øyne på terningen.
Kilde: Dine Penger og Universitetet i Stavanger
Kilde: Dine Penger og Universitetet i Stavanger

Slik sjekker du karakteren på flere fond
Ved hjelp av kalkulatoren Velg riktig aksjefond kan du velge enten en bransje eller en region.

Velger du f.eks «Norske fond» får du opp alle aksjefondene innenfor denne gruppen. Velger du bransjen «Teknologi» får du opp fondene som hører hjemme under denne gruppen.

LES OGSÅ:Stopper salg av ulønnsom sparing

Derfor er karakteren viktig
DP-terningen måler hvilken avkastning fondet har klart å skape over tid, med den risikoen fondet har tatt.

Risiko kan måles på forskjellige måter. En vanlig måte er svingninger, såkalt volatilitet. Jo mer kursen til en aksje eller et fond svinger i verdi, desto høyere risiko.

Men dette kan gi feil utslag; et fond som svinger i verdi, men som stiger mer enn det faller, er jo bedre enn et fond som faller og faller i rett nedadgående linje.

Dermed kan et fond som svinger mye i verdi, ha lavere relativ risiko enn et fond som svinger lite i verdi.

Vi måler også hvordan fondet har gjort det i forhold til det markedet fondet investerer i.

I tillegg legger vi vekt på kostnader. Disse betyr mye for det endelige resultatet - nemlig hvor mange prosent i avkastning du kan putte i lommen.