RIKERE: Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), har gjort hver nordmann 128.000 kroner rikere i 2009. Foto: Scanpix
RIKERE: Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), har gjort hver nordmann 128.000 kroner rikere i 2009. Foto: Scanpix

Du ble 128.000 kr rikere i fjor

Oljefondets rekordavkastning på 613 milliarder kroner, betyr at du ble 128.000 kroner rikere i fjor. Hver eneste nordmann har nå 550.000 kroner plassert i fondet.
Totalt var markedsverdien på Statens Pensjonsfond Utland, eller oljefondet som det populært blir kalt, 2.640 milliarder kroner ved utgangen av 2009.

Det betyr at hver nordmann, det er 4,8 millioner av oss med smått og stort, har en formue på 550.000 kroner i fondet.

Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, eller 613 milliarder kroner. Det tilvarer nesten 128.000 kroner pr nordmann.

Ett års verdiskapning
Det kan virke som om 2.640 milliarder kroner, eller 550.000 kroner pr. nordmann, er en stor formue. Men det er egentlig ikke mer enn ett års verdiskapning i Norge.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge, verdien av alt vi produserte av varer og tjenester, var på 2.408 milliarder kroner i 2009. Det er altså bare litt lavere enn størrelsen på oljefondet.

Sagt på en annen måte; hvis vi slutter helt å produsere varer og tjenester her i landet, klarer oljefondet å holde liv i oss i bare et eneste år. Så er det tomt.

Kan ikke bruke pengene
Dessverre, eller heldigvis, er det ikke mulig å overføre din andel i oljefondet til bankkontoen din.

Heller ikke staten kan bruke pengene uhemmet, selv om det sikkert er fristende.

Den såkalte handlingsregelen tilsier at Norge i normalår ikke skal bruke mer enn 4 prosent av fondet hvert år. Det er i tråd med den årlige forventede avkastningen i fondet.

Siden 1998 har fondet i gjennomsnitt hatt en brutto årlig avkastning på 4,7 prosent.

I statsbudsjettet for 2010 la regjeringen opp til at det skulle brukes mer enn de «tillatte» 4 prosentene.

Men finansminsister Sigbjørn Johnsen har varslet at bruken av oljepenger skal reduseres.

Rekord
Kursoppgangen både på aksjer og obligasjoner i de internasjonale finansmarkedene, ga oljefondet den høyeste årsavkastningen noensinne i 2009.

Norges Bank:Det beste året i fondets historie


Internasjonal oppgang
- Verdiene har kommet raskere tilbake enn vi kunne forventet. Normaliseringen av deler av rentemarkedene som sluttet å fungere under finanskrisen, har bidratt mye til den sterke meravkastningen, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).