KAN TA UT? Noen forsikringsselskaper lar deg ta ut livrente-kronene, mens andre sier nei. Foto: Scanpix
KAN TA UT? Noen forsikringsselskaper lar deg ta ut livrente-kronene, mens andre sier nei. Foto: Scanpix

Flytt livrenten!

Endelig: 41 milliarder livrentekroner slippes fri. Men ikke alle livselskaper utbetaler alt. Får du ikke ut pengene dine, kan du flytte livrenten til et annet selskap og ta ut alt!
Alle som har penger i livrente i dag, kan nå ta ut disse pengene uten straffeskatt frem til 31. desember 2010.

Men selv om det nå blir mulig å få ut alle pengene som står i livrente, er det ikke alle forsikringsselskaper som vil gjøre det.

Vil holde tilbake avkastningen
Noen selskaper vil kun utbetale selve innskuddene. Da blir avkastningen stående og utbetales i tråd med avtalen (etter minste bindingstid).

I følge avtalevilkårene for livrente har forsikringsselskapene mulighet til å holde tilbake avkastningen. Lovendringen som nå er gjort, har kun fjernet påbudet om bindingstid.

Bare krav på innbetalte penger
Det er gjenkjøpsverdien som nå kan tas ut og det er egentlig bare dette du har krav på å få tilbakebetalt dersom du ønsker det.

Gjenkjøpsverdien er for alle praktiske formål innskutt beløp, eventuell avkastning regnes ikke med i gjenkjøpsverdien. Derfor kan avkastning holdes tilbake av selskapene hvis de ønsker.

De forsikringsselskapene som i tillegg utbetaler avkastningen, gjør det av hensyn til omdømme og konkurranse forsikringsselskapene i mellom.

Storebrand og Sparebank 1 utbetaler alt
Foreløpig er det bare Storebrand og Sparebank1 som tillater de fleste kundene å ta ut alle livrentepengene - også avkastningen.

- Storebrand tillater gjenkjøp av hele saldoen på livrenteavtalen, inklusive avkastningen, sier Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand.

- Vi forbeholder oss likevel retten til å gjøre en helhetsvurdering i hvert tilfelle og eventuelt holde tilbake deler av avkastningen i henhold til avtalevilkårene. Dette gjelder spesielt store livrenteavtaler som har vært lenge i selskapet. Vi gjør dette for å beskytte våre gjenværende kunder, sier Sættem.

SpareBank 1 følger etter Storebrand
- Vi har ventet litt for å se hvordan konkurrentene har tatt stilling til dette. Nå når Storebrand går ut og sier at de vil utbetale både innskudd og avkastning, følger vi etter og tillater det samme, sier Tore Jonsrud, direktør privatmarked i Sparebank 1 Livsforsikring.

Også Sparebank 1 tar de samme forbeholdene som Storebrand.

Flytt avtalen
Har du en livrente i et av forsikringsselskapene som ikke vil utbetale alle pengene, kan du rett og slett bare flytte dem til et selskap som lar deg ta dem ut. Selve flyttingen av avtalen vil koste 200 kroner, pluss eventuelt etableringsgebyr i det nye forsikringsselskapet (1.000-1.500 kroner).

Bjørn Erik Sættem bekrefter at livrentekunder fra andre forsikringsselskaper kan flytte sine avtaler til Storebrand for deretter å ta dem ut.

Disse forsikringsselskapene utbetaler både innskudd og avkastning:
- Storebrand
- Sparebank 1

Disse forsikringsselskapene utbetaler bare innskuddene:
- Vital (utbetaler avkastning hvis denne er under 0,5G, for tiden 31.446 kroner)
- Nordea
- Skandia Life
- Terra

Bør du ta ut pengene?
Tradisjonell livrente har en avkastningsgaranti. Er denne garantien svært viktig for deg, taler det for å la pengene stå.

Men Dine Penger mener denne garantien (2-3% pr år) er for liten og for dyr, og at fleste er tjent med å ta ut pengene.

Slik flytter du en livrenteavtale:
1) Kontakt forsikringsselskapet du ønsker å flytte livrenten til. Si at du ønsker å flytte en livrente fra et annet forsikringsselskap til dem.

2) Du blir spurt om du har en kontoutskrift eller annen informasjon med polisenumrene på. Dette må det nye selskapet ha for å overføre. Du kan også bli spurt om beløp som står inne på livrenten.

3) Det nye forsikringsselskapet sender deg noen papirer som du må fylle ut og returnere.

4) Deretter går resten av seg selv. Selve flyttingen kan imidlertid ta opp mot to måneder. Det er i tillegg et gebyr for overføringen på 200 kroner.

5) Når livrenten er overført, tar du igjen kontakt med det nye forsikringsselskapet og ber om å få utbetalt hele summen.

Slik er den nye forskriften:
Det har hele tiden vært mulig å ta ut penger i livrente før minste bindingstid, men det har vært en straffeskatt på uttaket. Straffeskatten har inntil nå vært 7% av innbetalt beløp.

De nye reglene tillater nå at du kan ta ut gjenkjøpsverdien (totale innskudd) uten denne straffeskatten. Det betyr at du fritt kan ta ut penger du har i livrente.

Ikke helt skattefritt å ta ut
Det er riktignok ikke helt skattefritt å ta ut livrentepenger. Tar du ut pengene, må du betale skatt på eventuell gevinst på samme måte som for eksempel bankinnskudd, fond og aksjer. Skatten er 28% av eventuell gevinst. Slik var også de gamle reglene.

Straffeskatt etter 2010
Du har ikke evig lang tid på å bestemme deg. Fristen for å ta ut livrenter uten straffeskatt er 31. desember 2010.

Etter dette vil det gjeninnføres straffeskatt for å ta ut pengene før minste bindingstid - men lavere enn det har vært til nå. Fra 2011 blir ekstraskatten for de som eventuelt ønsker å fortsette med livrente 3,5% av totalt innskutte beløp.