SPARER: Unge sparer med tanke på bolig. Illustrasjonfoto: colourbox.com
SPARER: Unge sparer med tanke på bolig. Illustrasjonfoto: colourbox.com

Her får du best BSU-rente

Boligsparing for ungdom er landets beste spareordning. Men før du putter sparepengene på BSU-konto, bør du sjekke bankens rente. Renteforskjellen er stor.
Ved utgangen av juli måned hadde nordmenn stående hele 20,7 milliarder kroner på BSU-kontoer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på nesten tre milliarder kroner fra juli 2010.

Beste spareordning
Er du under 34 år og har inntekt, mener Dine Penger at du bør sette noen av pengene på BSU-konto.

Klarer du å sette til side maksimalbeløpet på 20.000 kroner i løpet av året, er nemlig Boligsparing for ungdom (BSU) den gunstigste spareordningen du kan ha.

Ingen annen spareform gir deg like høy avkastning til like lav risiko. Med dagens rentenivå gir et BSU-innskudd hele 33 prosent avkastning første året.

Mange sparer
Seks av ti unge under 34 år sparer enten regelmessig eller av og til i BSU. Fire av ti i denne aldersgruppen sparer i snitt 2200 kroner hver måned.

Blant de mellom 18 og 25 år er det en av tre som sparer i BSU. Det viser en undersøkelse gjennomført av Synovate for Nordea, og er samme resultat en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Finansnæringens Fellesorganisasjon i fjor sommer.

- I denne alderen begynner man å nærme seg tidspunktet for når det er aktuelt å gå inn i boligmarkedet, men har fortsatt litt tid til å spare opp egenkapital. Sparing vil for mange være en forutsetning for å kunne kjøpe egen bolig, sier forbrukerøkonom Christine Warloe.

I fjor kom det nye retningslinjer fra Finanstilsynet, som sier at lånekunder skal ha minst ti prosent egenkapital. Det har ført til høy vekst i unges sparing.

Her finner du de beste rentene på BSU nå:
Tabelen viser rentebetingelser i bankene, samt hva et årlig sparebeløp på 20.000 kroner vokser til i løpet av seks år, gitt dagens rente. Kilde: Dine Penger og Finansportalen,
Tabelen viser rentebetingelser i bankene, samt hva et årlig sparebeløp på 20.000 kroner vokser til i løpet av seks år, gitt dagens rente. Kilde: Dine Penger og Finansportalen,

Den beste ikke med
Akkurat nå tilbyr SpareBank 1 SMN i Trondheim en BSU-rente på hele 8 prosent. Dette tilbudet er ikke med i tabellen ovenfor. Årsaken er de spesielle betingelsene.

Renten på 8 prosent får du bare hvis du ikke har hatt BSU før, og kun når du oppretter konto i nettbanken.

Renten gjelder bare for innskudd som du gjør i 2011, på sparebeløp inntil 20.000 kroner totalt. Eventuelt beløp utover dette beregnes med ordinær BSU-rente. Den er 4 prosent, som er langt fra toppen.

Youngbank.no, en underbank av Sparebanken Øst i Drammen, tilbyr 4,85 prosent rente på BSU. Men du være under 25 år for å bli kunde. Derfor er ikke banken med i denne oversikten.

Dersom du blir kunde før du er 25 år, kan du imidlertid forbli kunde så lenge du vil.

Kalkulator:Her finner du oversikt over alle bankene.

Hvis du skriver inn et årlig BSU-sparebeløp i kalkulatoren, kan du se hva dette beløpet vokser til på et valgfritt antall år.

20 prosent skattefradrag
Du kan spare 20.000 kroner årlig inntil du har fylt totalkvoten på 150.000 kroner. På pengene får du bankens beste rente.

Det sparte beløpet gir 20 prosent skattefradrag. Sparer du maksbeløpet på 20.000 kroner, tilsvarer dette 4000 kroner.

Må tjene over 55.600 kroner
For å få full effekt av BSU-fradraget, må du tjene over 55.600 kroner. Først da betaler du nok skatt (4000 kroner) til at du får fradrag for det maksimale BSU-innskuddet på 20.000 kroner.

Da har vi ikke tatt hensyn til andre fradrag - som for eksempel rentefradrag eller foreldrefradrag. Har du slike fradrag må du tjene enda mer før disse fradragene får effekt på skatten din.

Kan bytte bank
Du bryter ikke BSU-reglene dersom du overfører midlene til en annen bank. Men det må være en ren overførsel til ny BSU-konto.
Den dagen du gjør et uttak, kan du ikke lenger gjøre nye innskudd.

Må brukes til bolig
Beløpet du sparer kan imidlertid ikke brukes fritt. Det er en forutsetning at de brukes til boligformål.

Du trenger nødvendigvis ikke å bruke pengene når du kjøper bolig, men du kan bruke dem senere til betaling av renter og avdrag på boliglånet.

Les mer her:Slik kan du bruke BSU-pengene

Spar så lenge du kan
Ettersom sparing på BSU-konto har så mange fordeler, kan det være lurt å fortsette sparingen så lenge du kan.

Det vil si inntil det året du fyller 34 år, eller til du har nådd maksimalt sparebeløp på 150.000 kroner.