MYE USIKKERHET: Det er vanskelig å vite noe om skattereglene fram mot tiden da du blir pensjonist. Det er én av grunnene til at Dine Penger advarer mot å spare i IPS. Foto: Scanpix
MYE USIKKERHET: Det er vanskelig å vite noe om skattereglene fram mot tiden da du blir pensjonist. Det er én av grunnene til at Dine Penger advarer mot å spare i IPS. Foto: Scanpix

Hold deg unna IPS-sparing

Banker og forsikringsselskaper storselger pensjonssparingen IPS. Reglene er mer fleksible enn tidligere, men spareformen er fortsatt like dårlig som før.

Dette er en gammel sak om IPS.

Fra 2017 har det kommet nye regler som gjør ordningen langt mer attraktiv. Les mer om det her.

Individuell Pensjonssparing (IPS) ble tidligere kalt Individuell Pensjonsavtale (IPA). Reglene er i stor grad som for den «gamle» IPA-en, med noen justeringer.

Se reglene nederst i saken.


Før nyttår

Dersom du har en IPS-konto, må du betale inn 15.000 kroner for nyttår, dersom du vil ha det fulle skattefradraget på 4.200 kroner (28 prosent).


Spørsmålet er bare om du i det hele tatt skal spare i IPS.


LES OGSÅ:Pensjonssparing ikke lønnsomt for unge


For dårlig

Dine Penger mener at de nye IPS-reglene fortsatt er for dårlige. Du kan spare mindre enn før, men har like lang bindingstid og samme skatteregler. En dårlig kombinasjon.


Og det viktigste: Skatten på utbetalinger er høyere enn det du får i fradrag. Du betaler minst 31 prosent skatt på all utbetaling i og med at det beskattes som pensjonsinntekt. Er du over toppskattgrensen, blir skatten 40 prosent. Har du lav eller middels pensjon, kan skatten bli opptil 55 prosent.


Se mer detaljert om IPS-reglene nederst i saken.


Husk at det er betydelig usikkerhet om hvor høy skatten blir på utbetalingen av din IPS mange år inn i fremtiden.


Hvordan skal du klare å beregne at pensjonen din kommer over inntektsgrensen for skattebegrensningsregelen (pipelortskatten) og under toppskattegrensen?


Du kan umulig vite hva disse inntektsgrensene vil være når du blir pensjonist.


Bare for rike med synske evner

- IPS bør bare vurderes av formuende som sparer formuesskatt med IPS.

- Du må være sikker på at du kan binde pengene.

- Du må få litt over middels høy pensjon.

- Du kan beregne hvilke skatteregler og inntektsgrenser som gjelder når du går av med pensjon.


LES OGSÅ:Få vil ta pensjon som 62-åringer


- Er lønnsomt

Informasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, forteller at de selger mye IPS mot slutten av året.


- Vanlige fond har nesten solgt seg selv i hele 2009, mens vi opplever IPS som et litt glemt alternativ. For veldig mange er IPS et lønnsomt valg, sier Sættem til Dine Penger.


- Vi skulle gjerne sett at skattefordelene for IPS var enda bedre, og at innskuddsgrensen var høyere. Likevel mener vi at IPS er en gunstig spareform, sier Sættem.


Storebrand har valgt å legge liten vekt på marginalskatter når det gjelder hvem IPS passer for.


- Reglene er så kompliserte her - og størrelsen på fremtidig pensjon er usikker. Vi har isteden sagt at man bør ha minst ti år igjen til pensjonsalder for å spare i IPS. Da er IPS lønnsomt for de aller fleste sammenlignet med tilsvarende fri sparing utenfor IPS-regelverket, mener Sættem.


Gjør heller dette

Dine Pengers råd er dette: Ikke spar i IPS. Benytt heller andre spareordninger - for eksempel aksjefond.


For mange pensjonssparekunder som er lite eller middels interessert i å følge med, anbefaler vi å starte en spareavtale i et globalt indeksfond.


Har du gjeld og ønsker minimal risiko, anbefaler vi deg rett og slett å betale ned mer på boliglånet ditt.


Husk at dette også er sparing siden du vil eie mer og mer av boligen din. I pensjonsalderen kan du låne opp penger med pant i boligen. Det finnes flere gode låneformer for dette.


LES OGSÅ:Nesten ingen kjenner de nye pensjonsreglene

Pensjonister kan tjene så mye de vil


SLIK ER REGLENE FOR IPS

*Skattefradrag: Du får skattefradrag for alt som betales inn på IPS-avtalen i løpet av et år. Skattefradraget utgjør 28 prosent av innskutt beløp. Innestående på en IPS-avtale er fritatt for formuesskatt. Avkastningen skal ikke beskattes løpende, men må først betales når du begynner å ta ut pengene (likt som aksjefond og kombinasjonsfond).


*Bindingstid: For at du skal få disse små skattefordelene, har myndighetene bestemt at pengene er bundet frem til normal pensjonsalder (67 år). Utbetalingsperioden må dessuten være på ti år eller mer.


*Maks 15.000 årlig: Den viktigste endringen er at det årlige maksbeløpet for innbetaling til IPS-avtaler er redusert fra 40.000 kroner årlig til 15.000 kroner årlig. Betaler du inn 15.000 kroner, vil du altså få 4.200 kroner (28 prosent) mindre i skatt det samme året.


*Høy skatt når du tar ut: Når du senere tar ut pengene igjen, må du imidlertid betale tilbake alt du sparte i skatt. Alle uttak beskattes som pensjonsinntekt. For de fleste er dette 31 prosent.


Hvis du er heldig og har høy inntekt som pensjonist, får du også toppskatt på 9 prosent - til sammen 40 prosent. Er du uheldig og har lav pensjon, kan du få høy skatt på grunn av «pipelortskatten»


*Pipelortskatt: Som enslig med pensjonsinntekt mellom omlag 150.000 kroner og 245.000 kroner får du skatt mellom 40,7 og 55 prosent.


Årsaken er at pensjonister med lav pensjon slipper skatt, men dersom de kommer over laveste grense, må de «betale tilbake» denne fordelen.


Denne skatten har Dine Penger tidligere døpt «Pipelortskatten», etter barnerimet: «Juksemaker pipelort - tar igjen og gir det bort». Skatten på uttakene er dermed til dels langt høyere enn fradraget du får i dag (28 prosent).


*Mer fleksibilitet: Den nye IPS-en er noe mer fleksibel enn den gamle ordningen. Det blir blant annet mulig å samle pensjonskapitalbevis (fripoliser) fra flere ulike individuelle pensjonsavtaler, på samme måte som fripoliser fra pensjonsordninger gjennom jobb.


*Samle: Det er også mulig å samle individuelle pensjonsavtaler sammen med pensjonsordninger du har gjennom jobb - unntaket er kollektive ytelsespensjoner. Samling av poliser gjør det enklere å holde oversikt, og bidrar til å redusere kostnadene for forvaltning og administrasjon. Det er bra.


*Flytt: Innestående på nåværende («gamle») IPA-avtaler skal også kunne overføres til den nye ordningen. Det betyr at det vil bli mulig å slå sammen gamle IPA-er med en ny IPS-avtale.


*Velg mer selv: Du kan også velge mer selv når det gjelder utbetalingstid og utbetalingsbeløp. I utgangspunktet er tidligste starttid 67 år (i noen yrker er det lavere), og minste utbetalingstid er 10 år. Du kan likevel velge om du vil at utbetalingen skal starte senere enn 67 år, og/eller om den skal vare lenger enn 10 år.