PENSJONSSPARING: Har du spart i IPA, kan du nå ta ut deler av sparebeløpet ditt. Foto: Scanpix
PENSJONSSPARING: Har du spart i IPA, kan du nå ta ut deler av sparebeløpet ditt. Foto: Scanpix

Kan ta ut 94.000 IPA-kroner

Etter lang ventetid, har endelig Finansdepartementet kommet med forskriften for IPA. Du kan fra og med nå ta ut inntil 94.337 kroner (1,5 G). Har du mer enn dette, kan du ikke ta ut noe.
Dine Penger har fått uvanlig mange henvendelser fra lesere om både IPA (individuell pensjonsavtale) og individuell livrente de siste månedene. Våre lesere har vært frustrerte over myndighetenes somling, og over det de opplever som motvilje mot å informere og utbetale sparepenger fra forsikringsselskapenes side. Nå er reglene endelig klare.

Kan ta ut 94.000 kroner
I det opprinnelige forslaget ble grensen for utbetaling av IPA-kontoer satt til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp, for 2006 er 1G 62.892 kroner). Etter det som trolig har vært heftig lobbyvirksomhet fra forsikringsbransjen, er grensen satt ned til 1,5G. Det betyr at alle som har en IPA-konto med innestående beløp inntil 94.338 kroner, kan ta ut pengene.

NB! Husk at dette kun gjelder dersom du totalt sett har under 1,5G pr 31. desember 2006. Har du én krone mer, kan du ikke ta ut noe som helst.

Beskattes
Konsekvensen av et uttak er at avtalen avsluttes, og at utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. Det betyr at du betaler lavere trygdeavgift (3%). For de fleste betyr dette 31% skatt, men har du toppskatt det året du tar ut pengene, kommer dette i tillegg (totalt 40%).

Les mer om IPA-uttak og skatt her.

Må gjøres innen 2011
Forsikringsselskapene er pålagt å opplyse om muligheten for å ta ut pengene innen 30. juni, men det er satt en relativt lang frist for å kreve utbetaling. Du trenger ikke bestemme deg før 31. desember 2010 - altså nesten fire år frem i tid. Ønsker du å ta ut IPA-pengene før dette, må du gi skriftlig beskjed til forsikringsselskapet.

Satt inn penger etter 12. mai?
Er du en av de som har betalt inn penger til en IPA-avtale etter 12. mai 2006? I så fall kan du ta ut også disse pengene nå.

Både Storebrand og Vital har gått ut og sagt at de utbetaler IPA-innskudd som er blitt innbetalt etter 12. mai 2006 - dette må også gjelde hos andre forsikringsselskaper. Du må imidlertid gi beskjed om dette selv, det går ikke automatisk.

Hvis du ikke fortsetter innbetalingene, blir kontrakten endret til en fripolise.

Ny ordning til våren?
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, vil det høyst sannsynlig komme et forslag til en ny privat ordning for pensjonssparing som skal erstatte IPA.

Du kan eventuelt vente til mai for å se an hva det nye forslaget innebærer, men Dine Penger tror det er bedre å stoppe innbetalingene nå. Om du bør ta ut pengene eller ikke, avhenger av om du må betale toppskatt eller ikke.

Husk for øvrig at du ikke vil få skattefradrag for innbetalinger etter 12. mai 2006, og at disse pengene vil telle med i formuen din.