Faksimile/montasje: Storebrand/Dine Penger
Faksimile/montasje: Storebrand/Dine Penger

Stopper salg av ulønnsom sparing

Storebrand, DnB NOR, Gjensidige og Danica Pensjon stopper salget av pensjonsspareproduktet IPS. Sparingen er ikke lønnsom for kundene, mener selskapene.
 Nye skatteregler på pensjonsinntekt fra 2011, gjør det svært ulønnsomt å putte penger i pensjonspareproduktet IPS (Individuell pensjonssparing med skattefordel). Nå stopper flere store aktører salget av dettet spareproduktet.

- Det vil fortsatt finnes noen dette produktet vil passe for, men det blir for krevende å lete opp og rådgi disse kundene om produktet, sier administrerende direktør Jan Petter Opedal i Danica Pensjon til Dagens Næringsliv.

Individuell Pensjonssparing (IPS) ble tidligere kalt Individuell Pensjonsavtale (IPA). IPA ble stanset i 2006, men gjeninnført med stort sett de samme reglene i 2008.

Tom Staavi blogger:Regjeringens har drept individuell pensjonsparing

Skattefradrag
Når du setter penger inn (maks 15.000 kroner i året), får du fradrag for dette beløpet i den alminnelige inntekten (brutto inntekt minus fradrag) i selvangivelsen.

Det kan altså gi deg maks 4.200 kroner (28 prosent av 15.000 kroner) lavere skatt. Innestående beløp er fritatt for formuesskatt.

Men når du tar ut pengene er skatten mye høyere. Regjeringens nye opplegg for beskatning av pensjonsinntekter medfører at marginalskatten (skatten på den siste kronen du tjener) varierer mellom 38,7 prosent og 47,7 prosent neste år, så lenge du har en pensjonsinntekt over 158.650 kroner.

Da hjelper det lite at du har fått 28 prosent fradrag når du har satt inn pengene.

- Lite forutsigbart
Også Storebrand stopper aktivt nysalg av IPS.

- Historien om IPS er et klassisk eksempel på hvordan lite forutsigbare rammebetingelser skader kundene, skriver administrerende direktør Lars Aa. Løddesøl i Storebrand Livsforsikring i en kronikk i Dagens Næringsliv idag.

Fortsetter i Nordea
Nordea Liv synes imdlertid fortsatt at produktet er godt.

- Gitt at produktet er korrekt priset fra selskapets side, er det bedre skattemessig sett enn alternative spareformer som aksje- og rentefond, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv til DN.

SLIK BLIR MARGINALSKATTEN PÅ PENSJONSINNTEKTER I 2011
Utregninger: Dine Penger
Utregninger: Dine Penger
 
Redusert skattefradrag
Årsaken til at marginalskatten blir såpass høy på alle pensjonsinntekter over 158.650 kroner, er at det innføres et skattefradrag som avtrappes på en spesiell måte.

Skattefradraget er på 28.150 kroner for en pensjonsinntekt på 158.650 kroner. Jo mer du tjener over 158.650 kroner, desto lavere skattefradrag.

Avkortingssatsen er 15,3 prosent for inntekter mellom 158.650 og 242.000 kroner, og 6 prosent på inntekter over 242.000 kroner.

Når du mister skattefradrag ved høyere pensjonsinntekt, blir marginalskatten dermed høy.

Ulønnsomt
Når du får 28 prosent fradrag når du setter inn sparepengene i IPS-sparing, men må betale minst 38,7 prosent skatt når du tar ut pengene, sier det seg nesten selv at dette blir ulønnsomt.

KALKULATOR:Regn ut skatten på pensjonen

I tillegg er pengene bundet i mange år, det er en stor ulempe. Da hjelper det lite at pengene er fritatt for formuesskatt.

Husk at det er betydelig usikkerhet om hvor høy skatten blir på utbetalingen av din IPS mange år inn i fremtiden.

LES OGSÅ:- Denne sparingen er ulønnsom