Har du en sunn økonomi? Tjener du mer enn snittet for din alder? Har du for mye gjeld? Sjekk din PSI her.
Har du en sunn økonomi? Tjener du mer enn snittet for din alder? Har du for mye gjeld? Sjekk din PSI her.

Test din egen økonomi

Med Dine Pengers nye test, finner du ut hvor god økonomi du har i forhold til resten av Norge.
Med på veien får du også deltestet din lønn, formue, gjeldsbyrde og sparing.
Test din økonomi her!

Pengestyrkeindeksen (PSI) skal for din økonomi bli det BMI (Body Mass Indeks) er for vekten. Men PSI gir deg mye mer. Den måler først og fremst alle dine økonomiske forhold opp mot gjennomsnittet i Norge, men du får også vite hvilken PSI du burde hatt i forhold til din alder og utdannelse.

Kalkultoren måler alle dine innlagte tall mot økonomidata samlet inn av Statistisk Sentralbyrå.

Det tar deg to minutter, maks!
På to minutter skal du kunne gjennomføre testen. Og du kan ta testen uten å lete etter tall i skuffer og skap. Men jo mer nøyaktig tall du legger inn, jo riktigere svar får du.

Ikke en lek, men nyttig verktøy
Din egen økonomi kan sammenlignes med din helse og form. Akkurat som du kan påvirke helsen og formen gjennom trening, kan du påvirke økonomien din gjennom bevisste grep. Men for å gjøre bevisste grep, må du kjenne diagnosen. Du må vite hva som er galt eller riktig, og handle deretter.

Selv om det er ubehagelig å tenke på det, konkurrerer du økonomisk mot alle andre i nasjonen. Hvis alle andre har bedre økonomi enn deg, betyr det at din kjøpekraft også er svakere. Dette er enkelt å se i boligmarkedet.

Jo sterkere økonomi du har, jo mer sannsynlige er det at du vinner budrunden på drømmeboligen. Og jo bedre økonomi du har, jo flere valgmuligheter har du i livet. Poenget er at du kan påvirke økonomien din, kanskje ikke over natten, men over tid. Men det krever at du er bevisst problemene og følger en plan.

Her kan du ta testen!

PSI lønn
Testen gir deg for eksempel en LønnsPSI. Det tallet forteller deg hvor høy lønn du har i forhold til snittet i Norge, men også hvordan din aldersgruppe og utdanningsnivå ligger an. Hvis tallet ditt er under 100, tjener du under snittet.

Hvis tallet for din aldersgruppe og ditt utdanningsnivå ligger godt over 100, bør du slå i bordet hos sjefen. Kanskje har du i for lang tid vært lojal mot arbeidsgiver, og at det er et jobbytte som skal til.

Lønnen din er motoren i økonomi. Jo mer inn, jo mer kan du også få ut. Og ett viktig forhold skal man huske, det er at et lønnstillegg er mer verdt en kun ett engangsbeløp. Normalt er det jo slik at du tar med deg lønnstillegget ditt hvert av de påfølgende årene.

Med andre ord er det å få 30.000 kroner ekstra lønn som 30-åring, det samme som om å få 30.000 kroner i ekstra lønn pluss lønnstillegg på det igjen hver eneste år helt frem til pensjonsalder. Det er i det perspektivet du må se på lønndiskusjonen.

PSI Gjeld
Økonomien din er enten sterk eller sårbar. GjeldsPSI forteller deg noe om risikoen i din økonomi. Har du et tall som ligger godt over 100, vet du at du har mindre gjeld enn snittet i Norge. Ergo, det er noen andre som tar støyten for deg hvis konjunkturene snur.

Det er nemlig ikke slik at sentralbanken kan pøse på med renteøkninger samtidig som han ser at privatøkonomiske korthus faller som fluer. Det vil påvirke hans beslutninger. Og er du bedre stilt enn de andre, er det mindre sannsynlig at problemene når deg. Og får du vite at din GjeldsPSI er langt under 100, bør du gjøre noe. Da handler det om å prioritere ned forbruk, og prioritere opp sparing gjennom nedbetaling av gjeld. Da styrker du din økonomi.

PSI Formue
Formuen din forteller deg noe om hvor flink eller heldig du har vært til å spare og investere riktig. Særlig vil det være boligformue som trekker opp for de fleste.

Har du nettoformue tidlig i livet, har du et veldig godt utgangspunkt for å bygge enda større formue frem mot det tidspunktet da du skal tære av den samme formuen. For de fleste dreier det seg om pensjonsalder. FormuesPSI gir deg svar på om du ligger godt eller dårlig an.

Men FormuesPSIen kan også gi deg en god indikasjon på om det er rom for ytterligere investeringer i for eksempel bil, båt, hytte eller større bolig. Tast og lek, og du får raskt et svar på hvordan planlagte endringer påvirker nåsituasjonen.

PSI Sparing
SparePSIen forteller noe om din Pengestyrke i fremtiden. Jo mer du sparer, jo mer bedrer du din fremtidige økonomi. Men også her får du et bilde på om innsatsen din i dag er god eller dårlig i forhold til alle de andre som også ønsker bedre pengestyrke i fremtiden.
Total PSI
De fire PSIene danner til sammen din totale PSI. Dette tallet gir deg det totale bildet av din økonomi. Selv om f eks formuen din er lav, kan denne godt bli høy hvis lønnen din er høy. TotalPSIen er vektet etter hvilken alder du har. Jo ynge, jo mer teller lønn. Jo eldre, jo mer teller aggregert formue.

Pengeklubben.no
Sammen med PSI lanserer Dine Penger Pengeklubben.no. Den skal hjelpe deg å bedre din egen økonomi.

Ofte er det fokus som skal til for å gjøre noe med sin egen økonomiske situasjon. Det er hardt å komme i gang med trening og slanking, det vet alle som har prøvd. Det er like hardt å komme i gang med for eksempel sparing. Det er mye morsommere å bruke penger, enn å spare dem. Det vet alle som plutselig får noen kroner mellom hendene og har lyst på ny sofa, men samtidig vet at lånet er litt for høyt.

Som medlem i pengeklubben skal du derfor få hjelp til å fokusere på de ønskene du har for din egen økonomi. Dette gjør vi gjennom nyhetsbrev, medlemsforum der du kan snakke med andre i samme situasjon og ikke minst mulighet til å spørre våre eksperter.

Ring oss - og få gode råd
Økonomi er et vanskelig fag for mange. Det er mange spørsmål som må besvares og det er mange valg som skal tas. I pengeklubben skal medlemmene få snakke direkte med alle Dine Pengers eksperter.

Innenfor telefontiden sitter de klare for å besvare de spørsmål du har. Men vi har hentet inn flere eksperter for medlemmene. Du kan blant annet få stille spørsmål til advokater. Juss blir en stadig mer sentral del av privatøkonomien. Også innenfor lønn, lønnsforhandling og jobbytte har vi hentet ekspertise.

Rekrutteringsselskapet Adecco og deres utviklingsavdeling skal bidra til å lette din vei mot bedre lønn. Dette er et tema som ofte dreier seg om å komme i gang, sørge for at du ikke gror fast. De rike i Norge bruker coacher som støtte for å bygge karriere, maksimere egen lønn og komme seg videre. Pengeklubben er et forsøk på å spre slik kompetanse til alle, ikke bare eliten.

Pengeklubben koster 79 kroner pr mnd for et løpende medlemskap. Men det finnes ingen binding. Du kan melde deg ut når du vil. Les mer her!