KRITISERER: Forbrukerrådet har fremmet syv punkter med kritikk rettet mot finansforetaket Finansco som benekter påstandene. Her fagdirektør finans Jorge Jensen.
KRITISERER: Forbrukerrådet har fremmet syv punkter med kritikk rettet mot finansforetaket Finansco som benekter påstandene. Her fagdirektør finans Jorge Jensen.
Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet langer ut mot finansforetak og oppfordrer kunder til å klage

Forvaltningsselskapet Finansco anklages av Forbrukerrådet for bevisst å ha villedet kundene mellom 2012 og 2018. Ifølge anklagene skal selskapet ha lurt kundene til å putte pengene i «mindreverdige investeringsprodukter» i en årrekke.  – En rekke løgnaktige påstander og direkte faktafeil, svarer Finansco.

Ifølge Forbrukerrådet skal finansforetaket Finansco blant annet ha markedsført et ekstremt høyt priset fond med lav produktkvalitet.

Kritikken retter seg bakover i tid og omhandler finansforetakets drift fra 2012 og fram til 2018.

– Vi mener det ville vært samfunnsansvarlig å tilbakebetale kundene for et overpriset fond, men Finansco har ikke vist vilje til det og avviser at de feilinformerte kundene om fondets egentlige prestasjon, sier fagdirektør finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet til Dine Penger.

Nå oppfordrer han Finanscos kunder til å klage til selskapet og vurdere rettslige skritt hvis klagen ikke fører frem.

Men daglig leder i Finansco, Pål Tverdal, slår like hardt tilbake.

«I våre øyne står vi overfor en saksbehandlingsskandale, hvor Forbrukerrådet misbruker sin markedsmakt og posisjon til å spre direkte feilaktige fakta om vår virksomhet», skriver Tverdal i en e-post ti Dine Penger.

Les flere deler av tilsvaret lenger ned i saken.

Finansco ble i 2009 omtalt av E24: Flere fortsetter uten konsesjon

Prøv Dine Penger+ i 3 måneder for 3 kroner!

Forbrukerrådet understreker at de har registret at Finansco, i etterkant av Forbrukerrådets innledet sin kritikk i 2018, har tatt flere grep med de to fondene de kritiserer:

– De har blant annet senket prisen, samt at de nå avstår fra å definere seg som uavhengige rådgivere uten økonomiske bindinger til fondsleverandørene. Referanseindeksen er skiftet ut i det nye fondet de skal overføre kundene til, kommenterer Jensen.

Likevel går Forbrukerrådet nå ut med en liste med syv kritikkverdige forhold i Finanscos virksomhet mellom 2012 og 2018. Listen nedenfor viser en komprimert versjon av anklagepunktene, og som fagdirektør finans Jorge Jensen sier Forbrukerrådet har dokumentert.

  1. Gebyrer så høye at kundene sto igjen uten realistisk mulighet for meravkastning.
  2. Villedende markedsføring gjennom påstander om «god metodikk» i forvaltningen.
  3. Villedende rapportering til kundene gjennom bruk av frasen «fondets suksess».
  4. Målte fondets suksess mot en «snill» indeks, som var lett og slå, og dermed skaper et feilaktig inntrykk av fondets resultater.
  5. Fondet var innrettet slik at det ville utløst suksesshonorar hvis det bare hadde greid å slå en – etter Forbrukerrådets syn – for fordelaktig referanseindeks.
  6. Påsto at de var uavhengige, selv om de ifølge Forbrukerrådet har hatt økonomiske bindinger til en forvalter av fond.
  7. Forbrukere mister tilgang på historisk avkastning. 

Finansco: – Grovt usanne

Finansco mener Forbrukerrådet går ut med en rekke løgnaktige påstander og direkte faktafeil. Finansco mener datagrunnlaget Forbrukerrådet har benyttet er feil, og mener kritikken mot selskapets fond derfor ikke er berettiget. 

I en e-post skriver daglig leder Pål Tverdal:

«Vi er av E24/Dine Penger bedt om å kommentere syv faktiske påstander som skal komme fra Forbrukerrådet. Alle er grovt usanne. Dette vet E24/Dine Penger og Forbrukerrådet, som har fått grundig dokumentasjon. For oss startet saken med at vi på fredag  (28. august, red.anm) fikk spørsmål fra E24/Dine Penger, som hadde fått en «foreløpig pressemelding» fra rådets saksbehandler («Dine Penger» er hans tidligere arbeidsgiver). Vi har senere vært i dialog med Forbrukerrådet, som i tre omganger har innrømmet feil i sine påstander og varslet en endelig tilbakemelding. Forfatteren av rapporten man etter sigende skal bygge på har overfor oss avvist at den gir grunnlag for påstandene. Fondet fikk i den aktuelle perioden 5 av 5 mulige stjerner hos verdens mest anerkjente uavhengige ratingbyrå for fond, Morningstar, som har rangert det blant de 10 % beste i sin kategori målt på avkastning, risiko og kostnader.»

Finansco har sendt det de mener er dokumentasjon på at Forbrukerrådets kritikk ikke stemmer via e-post. Dette er presentert for Forbrukerrådet. 

– Vi fastholder at Finanscos produkter har vært dårlige for forbrukere, og mener at spørsmålet om de var aller verst eller bare blant de verste er av liten verdi forbrukerne, svarer Forbrukerrådet.

Les også: Helene fikk ikke tilbakebetalt for hytteleie – så snudde Hafjell Resort

Dine Penger har også snakket med forfatteren av den uavhengige rapporten, Helge B. Rutgersen.

– Det var kanskje en litt fri tolkning fra Finansco av det jeg skal ha sagt. Jeg har sagt at det er en nesten umulig øvelse å rangere fond fra topp til bunn når det er ulike tidsperioder. Finansco har kanskje vært litt uheldig i tiden de har blitt målt, men rapporten viste at fondet var dyrt og av lav kvalitet, sier han til Dine Penger.

Les også: Forbrukerrådet advarer mot dyre og dårlige strømforsikringer

Forbrukerrådet har fremmet saken for Finanstilsynet. Seksjonssjef for verdipapirforetak i Finanstilsynet Roy V. Halvorsen skriver i en e-post at Finanstilsynet har hatt dialog med både Forbrukerrådet og Finansco, og at Finanstilsynet ikke har prioritert saken ytterligere. 

Daglig leder i Finansco Pål Tverdal sier det er uklart for dem hva de skulle angripes for når det gjelder Finanstilsynet.

– Det aktuelle fondet er under dansk jurisdiksjon, og Syd Invest Management har etter vår kjennskap ikke fått noen henvendelse fra det danske tilsynet med kritikk om bruk av referanseindeks, skriver Tverdal. 

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK. Sjekk også ut Facebook-gruppen til podkasten Pengerådet.