To kvinner med spareavtale. Camilla Reinholtsen fra Finnsnes (til venstre) og Ann Cathrin Erga fra Ål i Hallingdal sparer begge fast i aksjefond. Mens Camilla er relativt uerfaren, har Ann Cathrin jobbet som investeringsrådgiver i bank. Begge tror bestemt at sparing i aksjemarkedet vil lønne seg i det lange løp.
To kvinner med spareavtale. Camilla Reinholtsen fra Finnsnes (til venstre) og Ann Cathrin Erga fra Ål i Hallingdal sparer begge fast i aksjefond. Mens Camilla er relativt uerfaren, har Ann Cathrin jobbet som investeringsrådgiver i bank. Begge tror bestemt at sparing i aksjemarkedet vil lønne seg i det lange løp.
Foto: Foto: Privat, Montasje: Dine Penger

Er for forsiktige og går glipp av avkastning:

Norske kvinner er sparetapere

Nordmenn sparte 5,9 milliarder kroner i ulike spareavtaler i fjor. Menn sto for nesten to tredjedeler av dette. Kvinner bør la større deler av sparingen være langsiktig for å unngå å bli økonomiske tapere senere i livet.

Nedgang i antall spareavtaler. Nye tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at nordmenn hadde 690.000 spareavtaler ved utgangen av 2012.

I løpet av fjoråret har det blitt færre spareavtaler, men sparebeløpet i de gjenværende spareavtalene har økt.

Det totale årlige sparebeløpet er så å si uendret fra i fjor til i år. I snitt sparer vi nå 708 kroner i måneden, opp fra 686 kroner i 2011 (se stolpediagram under).

9 prosent av Norges befolkning har spareavtale. Siden hver person kan ha mer enn en spareavtale, er det anslagsvis 450.000 nordmenn som driver denne formen for sparing.

I tillegg kommer de som gjør enkeltinnskudd i aksjefond og de som eier enkeltaksjer.

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Siden første undersøkelse i 2006 har årlig tegning gjennom spareavtaler i aksje– og kombinasjonsfond økt fra 4,4 til 5,9 milliarder kroner.

Les også:Selg disse aksjefondene!

I måneden: Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet for de som har en fast spareavtale har økt fra 638 kroner i 2006 til 708 kroner i 2012.
I måneden: Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet for de som har en fast spareavtale har økt fra 638 kroner i 2006 til 708 kroner i 2012.
Foto: Kilde: VFF
– Spareavtaler vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, mener administrerende direktør Lasse Ruud i VFF.
– Spareavtaler vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, mener administrerende direktør Lasse Ruud i VFF.
Foto: Foto: VFF

Kvinner faller akterut. Årets undersøkelse viser også at det er store og økende forskjeller mellom menn og kvinner.

Ikke bare har flere menn spareavtaler enn det kvinner har, men de sparer hele 77 prosent mer hver måned samlet sett.

- Det er oppsiktsvekkende store kjønnsforskjeller i sparemønsteret, sier Lasse Ruud som er administrerende direktør i VFF.

Siden 2006 har kvinner økt sitt månedlige sparebeløp fra 562 kroner til 601 kroner (7 prosent), mens menn har økt sparebeløpet fra 674 kroner til 786 kroner (17 prosent). I samme periode har prisveksten vært på 10 prosent.

Reelt sett har kvinners sparebeløp dermed gått ned fra 2006 til 2012, mens menns beløp har gått noe opp.

Dette kan få store konsekvenser for kvinner ved samlivsbrudd og for kvinners oppsparte midler til pensjonisttilværelsen.

Store forskjeller mellom kjønnene. Det øverste stolpediagrammet viser hva menn og kvinner samlet sparte i 2006 og 2012 gjennom månedlige spareavtaler (tall i millioner kroner).Det nederste diagrammet viser hva gjennomsnittlig månedlig sparebeløp har vært i 2006 og 2012 for de som har spareavtaler.
Store forskjeller mellom kjønnene. Det øverste stolpediagrammet viser hva menn og kvinner samlet sparte i 2006 og 2012 gjennom månedlige spareavtaler (tall i millioner kroner).Det nederste diagrammet viser hva gjennomsnittlig månedlig sparebeløp har vært i 2006 og 2012 for de som har spareavtaler.
Foto: Kilde: VFF

Ser fordelene. Dine Penger har vært i kontakt med to kvinner som benytter seg av spareavtaler.

Ann Cathrin Erga har tidligere jobbet som kunderådgiver i bank og gitt råd om fondsplasseringer til sine kunder.

– Min tidligere stilling tilsa at jeg både måtte kjenne produktene og å kunne stå inne for de råd jeg ga. Jeg har sett hvordan fondssparing over tid kan gi bedre avkastning på sparepengene enn ved ren banksparing, opplyser Erga. 

Hun sparer for tiden i 3 ulike fond, samt at hun har en fondskonto.

Ann-Cathrin Erga
Ann-Cathrin Erga
Foto: Foto: Privat

– Det er selvsagt viktig å være klar over risikoen, og at man bør ha et langsiktig perspektiv. Jeg sparer hver måned og sover trygt om natten. Dessuten er det jo så mye morsommere form for sparing, sier den tidligere bankrådgiveren Erga.

Camilla Reinholtsen sparte i aksjefond som tenåring, men solgte seg ut etter et kraftig fall.

– Da var jeg ung, uerfaren og trengte pengene. Nå er jeg litt eldre, bedre råd og vil spare i aksjemarkedet for å få litt ekstra i pensjon, opplyser hun.

Camilla Reinholtsen
Camilla Reinholtsen
Foto: Foto: PRIVAT

Reinholtsen sparer også i BSU og i bankinnskudd. Hun holder muligheten åpen for å bruke noe av fondskapitalen til bolig eller reiser før pensjonsalder.

God spareform. Lasse Ruud mener at enda flere, både menn og kvinner, burde satse på faste spareavtaler.

– Fast sparing i aksje– eller kombinasjonsfond reduserer faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder. Venter man med å investere til usikkerheten i markedet er blitt mindre, har kursene allerede steget og man går glipp av mye av aksjemarkedets langsiktige avkastning, sier Ruud.

Les også:Slik sparer du riktig til barna

Kvinner er mer forsiktige enn menn. Kvinner burde løfte blikket litt når det gjelder sparing og la deler av sparingen være langsiktig, mener spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold i Nordnet.
Kvinner er mer forsiktige enn menn. Kvinner burde løfte blikket litt når det gjelder sparing og la deler av sparingen være langsiktig, mener spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold i Nordnet.
Foto: Foto: Bo Mathisen

Kvinner sparer mer kortsiktig. Spareøkomom Sissel Olsvik Vammervold i Nordnet er ikke overrasket over at kvinner er mer forsiktige.

– Kvinnene er av natur mer opptatt av trygghet og det gjenspeiles også i sparingen. Dersom man har blitt skuffet en gang, prøver man ikke aksjefond en gang til, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Hun påpeker også at mens menn sparer mer langsiktig og med høyere risiko, sparer kvinnene til mer spesifikke hendelser i hverdagslivet som ferie, møbler og ting til barna.

– Da er det også naturlig at de ikke tar særlig risiko i sparingen siden pengene skal brukes om kort tid. Dette betyr imidlertid at kvinnene blir taperne om den økonomiske situasjonen endrer seg på grunn av for eksempel skilsmisse, fortsetter Olsvik Vammervold.

Spareøkonomen tror at interessen og kunnskapen rundt sparing vil øke etter hvert som ansvaret for pensjonssparingen blir mer og mer dyttet over på de private sparerne.


Ikke Lotto. Daglig leder John Peter Tollefsen i AksjeNorge er opptatt av at aksjesparing ikke skal oppfattes som sært og lottolignende.
Ikke Lotto. Daglig leder John Peter Tollefsen i AksjeNorge er opptatt av at aksjesparing ikke skal oppfattes som sært og lottolignende.
Foto: Foto: Taral Jansen, Dine Penger

Enda mer skjevfordelt for enkeltaksjer. John Peter Tollefsen, som er daglig leder i AksjeNorge, opplyser til Dine Penger at kvinner eide enkeltaksjer for 14,2 milliarder kroner ved nyttår.

Menn eier samtidig aksjer for 48,4 milliarder kroner, eller nesten 3,5 ganger mer.

– Min opplevelse, senest fra en forelesning for studenter på mandag, er at svært mange blir interessert i denne form for sparing når man får presentert mulighetene og ser verdiendringene over lang tid, sier Tollefsen.

Tollefsen, som har som arbeidsoppgave å promotere investering i aksjer, mener generelt at nordmenn av begge kjønn bør bli flinkere til å spare i aksjemarkedet.

– Kvinner, som tross alt har en noe lavere inntekt en menn generelt sett, bør absolutt se verdien av langsiktig sparing der forventningen om høyere avkastning er til stede. Det blir store forskjeller på sparing i aksjefond i forhold til sparing i bank over 20–30 år, og det kan fort være tidshorisonten for pensjonssparing for eksempel, avslutter han.

Les også:Øk pensjonen fra 52.000 til 136.000 kr i året