TOK EKSTRA PERMISJON: Når sønnen Oscar (snart 1) begynner i barnehagen vil Brynhild Aursund ha tatt permisjon uten lønn i omkring 12 uker totalt.
TOK EKSTRA PERMISJON: Når sønnen Oscar (snart 1) begynner i barnehagen vil Brynhild Aursund ha tatt permisjon uten lønn i omkring 12 uker totalt.

9 tips: Slik fikser du ulønnet permisjon

Mødre som tar ut ulønnet permisjon etter foreldrepengeperioden har økt med 66 prosent siden 2008. Dette må du tenke på for ikke å risikere å miste rettighetene dine.

Jeg tror mange kvinner velger dette fordi de ønsker å være lenger sammen med barna sine, og på grunn av barnehagedekning, sier tobarnsmamma og sykepleier Brynhild Aursund (33) fra Troms.

Familiens nyeste tilskudd Oscar ble født 3. April 2019. Allerede da familien fikk vite termin, visste de at ulønnet permisjon ville bli en nødvendighet på grunn av barnehageplass, og de begynte å spare. 

Det å begynne å jobbe igjen etter syv måneder, var i tillegg for tidlig med tanke på WHOs anbefaling om fullamming, mener Brynhild. Når Oscar begynner i barnehagen vil hun ha tatt permisjon uten lønn i omkring 12 uker totalt.

Les også: En privatøkonomi-journalists bekjennelser: Når mamma har rett (om samboerfellen)
Hør også Pengerådet-episoden: Hallgeir Kvadsheims råd til kvinner som jobber deltid

VILLE VÆRE SAMMEN: Da Oscar var syv måneder og Brynhilds foreldrepermisjon formelt var over, synes hun sønnen var for liten til at hun skulle gå tilbake til jobb. 
VILLE VÆRE SAMMEN: Da Oscar var syv måneder og Brynhilds foreldrepermisjon formelt var over, synes hun sønnen var for liten til at hun skulle gå tilbake til jobb. 
Foto: Privat

Les om rettigheter og «Forbrukerfrues» beste råd knyttet til ulønnet permisjon og sparing lenger ned!

Prøv Dine Penger+ i 30 dager for kun 1 krone!

Stadig flere kvinner velger som Brynhild å gå ut i ulønnet permisjon etter at permisjonen med foreldrepenger er løpt ut. Tre av ti mødre tok i 2017 ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. Til sammenligning var tallet på 18 prosent i 2008, noe som gir en økning på hele 66 prosent på ni år.

Det kommer frem i NAVs rapport fra 2019, «Fornuft og følelser», hvor man har studert mors og fars uttak av foreldrepenger. Rapporten viser at mødre som valgte ulønnet permisjon i gjennomsnitt var hjemme i 53 uker, der 13 av ukene var uten inntekt. Fedre i samme gruppe var i snitt hjemme i 10 uker, hvorav én uke var ulønnet, skriver NAV. De fleste tar ulønnet permisjon 20 uker eller kortere.

NAV tror noe av forklaringen på at flere tar ulønnet permisjon, kan være at det ofte vil lønne seg å ta 100 prosent foreldrepenger i 49 uker og ta ulønnet permisjon i 10 uker, fremfor å velge 80 prosent foreldrepenger i 59 uker (Psst! Hør Dine Pengers podkast-episode om dette her!). Det at ulønnet permisjon også har blitt mer vanlig blant dem som velger 80 prosent foreldrepenger, mener Nav kan tyde på at mange ønsker mer tid hjemme med barnet.

Brynhild og mannen hennes valgte bevisst 100 prosent foreldrepenger i 49 uker av begge disse grunnene. Men mens de fleste i barselgruppen til Brynhild har valgt sammenhengende ulønnet permisjon, har de valgt å dele det opp: Når Oscar begynner i barnehagen vil Brynhild ha tatt ulønnet permisjon i to omganger.

 MER FAMILIETID: Fra den dagen de fikk vite at de var gravide med Oscar, begynte Brynhild og mannen Richard å spare til ulønnet permisjon. Sparebeløpet landet på cirka 80.000 totalt. 
MER FAMILIETID: Fra den dagen de fikk vite at de var gravide med Oscar, begynte Brynhild og mannen Richard å spare til ulønnet permisjon. Sparebeløpet landet på cirka 80.000 totalt. 
Foto: Privat

Da foreldrepermisjonen hennes utløp, tok Brynhild tre og en halv uke ulønnet permisjon fra jobben, og avsluttet 2019 med juleferie. Mannen hennes begynte med pappaperm i januar. I april vil han ha igjen to uker, mens Brynhild går inn i 80 prosent ulønnet permisjon, som mannen Richard vil utfylle med 20 prosent inntil Oscar begynner i barnehagen.

Grunnen til at de har gjort det slik er både for å få økonomikabelen til å gå opp – ettersom de først får kontantstøtte i mai da Oscar blir 13 måneder – men også for å unngå at Brynhild går inn i full ulønnet permisjon over en lengre periode.

Det å ta ulønnet permisjon er nemlig ikke risikofritt. Som hovedregel vil retten til sykepenger falle bort ved ulønnet permisjon over 14 dager jf. folketrygdloven § 8-15, opplyser advokat Rachna Rohatgi Khan i Juristforbundet.

– Arbeidstagere som har ulønnet permisjon over fire uker mister retten til sykepenger fra både arbeidsgiver og NAV jf. folketrygdloven § 8–47. Dette kan få konsekvenser hvis arbeidsuførhetsperioden varer lengre enn perioden for ulønnet permisjon var tiltenkt. Videre kan det få betydning dersom arbeidstageren er tilbake i arbeid, men ikke har opptjent sykepengerettighetene på nytt, sier hun til Dine Penger. 

Det finnes imidlertid unntak fra dette, hvis du som Brynhild tar ulønnet permisjon etter den ordinære foreldrepermisjonen jf. arbeidsmiljøloven § 12-5 (2) (se faktaboks nederst i artikkelen).

Brynhild forteller at hun satte seg godt inn i regelverket på forhånd.

– Jeg leste meg opp, snakket med NAV og fant ut at det var en risiko, men at jeg hadde rett på 65 prosent lønnsutbetaling hvis jeg ble syk over lengre tid, så lenge det var inngått en skriftlig avtale med arbeidsgiver om at du skal starte på jobb igjen. De første 14 dagene må du dekke selv.

Hun synes likevel regelverket er «en jungel» og at det er vanskelig å stole på at hun er helt trygg med tanke på rettigheter. Derfor velger hun å ha en fot innenfor arbeidslivet og trygdeordningene når hun nå skal ut i ulønnet permisjon igjen, forteller hun. 

Hovedsakelig er det kvinner som tar ulønnet permisjon, og denne fordeles mer ulikt enn den betalte permisjonen, opplyser NAVs rapport. Videre påpeker rapportforfatteren at den økende trenden «tar utviklingen i motsatt retning av det den økte fedrekvoten gjør». 

At mannen til Brynhild ikke tar ulønnet permisjon er absolutt et bevisst valg fra deres side, ifølge småbarnsmoren:

– Han tjener mer penger enn meg. Hadde vi hatt lik lønn hadde han nok tatt en del av den ulønnede permisjonen nå på våren, sier hun og poengterer at hun hadde ønsket de første ukene hun hadde ulønnet, uansett.

Trebarnsmor og siviløkonom Kjersti Grønseth, også kjent som «Forbrukerfrue», blogger om familieøkonomi. For to år siden tok hun ulønnet permisjon knyttet til tredjemann. Familien dro i tillegg på ferie. Men for å gjennomføre, måtte de spare penger.

- For oss var det for å få tid sammen som familie, sier Grønseth til Dine Penger. 

SPARTE OPP TIL EKSTRA TID: Kjersti «Forbrukerfrue» Grønseth sammen med sønnen Even under permisjonen i mai 2019. 
SPARTE OPP TIL EKSTRA TID: Kjersti «Forbrukerfrue» Grønseth sammen med sønnen Even under permisjonen i mai 2019. 
Foto: Char Beck

Grønseth mener at med god planlegging og ved å gjøre prioriteringer vil det kunne være økonomisk mulig for de fleste å ta ulønnet permisjon for å forlenge den første tiden sammen med barnet. Her er hennes beste tips:

 1. Bestem deg tidlig. Ønsker du å ta ut ulønnet permisjon er det viktig å planlegge dette i så god tid som mulig, gjerne i starten av svangerskapet. Det gir deg muligheten til å spare opp penger jevnt over tid og å få til en god dialog med arbeidsgiver.
 2. Sett et konkret sparemål. Hvor mye du må spare avhenger av hvor mange måneder ulønnet permisjon du ønsker å ta ut. Tenk over hvor mye du trenger inn på konto i perioden med ulønnet permisjon. Ønsker du å ha full månedslønn når du har ulønnet permisjon kan du gange lønnen di med antall måneder, så får du det totale sparemålet ditt.
  Tar du utgangspunkt i levekostnadene dine og ikke hele den månedlige inntekten får du råd til mer ulønnet permisjon med mindre spart.
  Hvor høye levekostnader har du? Er du som meg liker du å kose deg litt ekstra når du er i permisjon, så det kan være smart å legge inn litt til å nyte livet også. 
 3. Velg 100 prosent foreldrepenger. Når du søker om foreldrepermisjon, velg 100 prosent foreldrepenger i stedet for 80. Den totale utbetalingen blir høyere ved å velge 100 prosent. 
 4. Snakk med arbeidsgiver. Så tidlig som mulig, fortell arbeidsgiver at du ønsker å ta ut ulønnet permisjon. Vit at du har rett til utvidet foreldrepermisjon (uten lønn) i inntil 12 måneder i henhold til Arbeidsmiljøloven dersom du tar denne i forlengelsen av foreldrepermisjonen.
  Mange lurer på hvilke konsekvenser ulønnet permisjon får for pensjon, sykepenger og forsikringer. Når det gjelder sistnevnte er dette opp til arbeidsgiver, så her vil du få all informasjon du trenger fra arbeidsgiveren din. 
 5. Vit konsekvensene for pensjon og sykepenger. Når det gjelder rettigheter til sykepenger er det helt avgjørende at du har en skriftlig avtale med arbeidsgiver om når du skal gjenoppta arbeidet etter permisjonen. Dersom du skulle bli syk i løpet av perioden med ulønnet permisjon vil du ha rett på sykepenger fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet i henhold til Folketrygdloven
  Er du hjemme med små barn kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Dette kalles omsorgsopptjening og skal sikre at du får en viss opptjening i perioder med lav eller ingen arbeidsinntekt. Hvis du mottar barnetrygd får du automatisk godskrevet omsorgsopptjening. (Kilde: nav.no)
 6. Lag en månedlig spareplan. Når du har satt sparemålet ditt og avklart alt det praktiske er du klar for å lage en månedlig spareplan.
  * Hvor mye har du mulighet til å sette av hver måned?
  * Har du allerede vurdert 80 prosent foreldrepenger som et reelt alternativ har du i prinsippet sagt at det er mulig for deg å spare 20 prosent av lønnen din hver måned.
  * Hva kan du kutte ned på av månedlige utgifter for å nå sparemålet? Trenger du i tillegg å bruke noe av feriepengene eller desemberlønnen
 7. Legg inn sparemålet i en spareapp med en frist eller en egen sparekonto for ulønnet permisjon. Opprett en fast overføring fra lønnskonto hver måned alt etter hvor mye du har mulighet til å spare fast. 
 8. Når det gjelder øvrig sparing er det bare fantasien som setter grenser for hvor mye du kan spare opp. I tillegg til å kutte utgiftene kan du øke inntekten din, for eksempel gjennom å jobbe ekstra, hoppe over feriesparingen en periode, selge ting du ikke trenger, leie ut boligen eller bilen din også videre. 
 9. Husk motivasjonen! I de daglige valgene, husk å minne deg selv på at du sparer for å få mer tid med familien. Hvis du får lyst på noe, hva er viktigst for deg: Er det viktigst å klare sparemålet som betyr mer tid med barnet, eller er det denne buksen, kaffe latten etc.

Listen er laget av siviløkonom Kjersti Grønseth og hentet med samtykke fra Forbrukerfrue.no

Vil du få med deg alt? Følg oss på Facebook og Instagram. Bli også med i Pengerådets Facebook-gruppe.