SVARER DEG: Til sammen fem personer fra Skatteetaten og KPMG har tatt på seg oppgaven med å besvare skattespørsmål fra Dine Pengers lesere.
SVARER DEG: Til sammen fem personer fra Skatteetaten og KPMG har tatt på seg oppgaven med å besvare skattespørsmål fra Dine Pengers lesere.
Foto: Foto: Karin Trandheim Røn, KPMG, Skatteetaten og Privat

Dine Pengers nettmøte om skattemeldingen

Få ekspertsvar på dine skattespørsmål

Fristen for å levere skattemeldingen nærmer seg med stormskritt, og torsdag stiller eksperter fra Skatteetaten og KPMG for å svare på dine spørsmål om skatt.

Innen 30. april må i utgangspunktet alle lønnstagere og pensjonister levere skattemeldingen, og det begynner derfor å haste litt med å gjøre de siste endringene.

SEND INN DITT SPØRSMÅL TIL EKSPERTENE HER!

Totalt har 4,9 millioner skattytere fått tilsendt sin skattemelding, og om lag halvparten av disse har i år fått skattemelding i nytt format

Gå til alle Dine Pengers skattesaker her

Målet med ny skattemelding er at det skal være enklere å fylle ut for den enkelte, men kanskje det har ført til noen nye spørsmål også? For eksempel hvordan du nå sender med vedlegg, og hvor du gjør den endringen  du tidligere gjorde i en spesifikk post?

Eller skjedde det kanskje noe spesielt – for eksempel familieforøkelse, boligsalg eller jobb-bytte – i ditt liv i fjor, som gjør at du lurer på om du har krav på et ekstra fradrag, eller om det er noe du må informere Skatteetaten om?

To podkaster om skattemeldingen:
Pengerådet #200 Skattefradrag fra A til Å
Pengerådet #199 Hallgeirs beste tips for skattemeldingen

Uansett hva du lurer på om skattemeldingen, har du nå muligheten til å få ekspertsvar på akkurat ditt spørsmål.

Torsdag stiller tre representanter fra Skatteetaten og to advokater og skatteeksperter fra KPMG opp – fra hvert sitt hjemmekontor – for å svare på spørsmål fra Dine Pengers lesere i to hele timer, fra kl. 11 til kl. 13. Og det er bare å begynne å sende inn spørsmål.

Under forteller våre fem eksperter litt om seg selv, og sine kompetanseområder innen skatt:

Roar Lyby

  • Seniorrådgiver i Skatteetaten, 22 års erfaring som saksbehandler, underdirektør og seniorrådgiver.
  • Jeg er opptatt av å få frem viktigheten av å sjekke skattekort, skattemelding og skatteoppgjøret. Håper å få faglige og praktiske spørsmål, og kanskje noen «nøtter» å bryne seg på, knyttet til skattemeldingen. Benytter skatteetaten.no og henviser ofte til lenker hvor man kan lese seg selv opp selv.

Anna Kristina Trovik

  • Skattejurist i Skatteetaten
  • Arbeider normalt med bindende forhåndsuttalelser, og dette er første gang jeg deltar på nettmøter.

Gerd I Haugsbakk Akse

  • Rådgiver ved SUA (servicesenter for utenlandske arbeidere) i Bergen.
  • Mine arbeidsoppgaver er å foreta en Id-kontroll (identitetskontroll), behandle søknader om skattekort, behandle melding om flytting til Norge og å tildele norsk identitetsnummer. Jeg besvarer generelle skattespørsmål og hjelper de som møter på SUA med å bli elektroniske brukere.

Gjertrud H. Behringer

  • Advokat/partner i KPMG
  • Jeg har jobbet med skatterådgivning i over 20 år. Kjerneområdet er skatteplikt til Norge for privatpersoner som enten jobber i Norge eller i utlandet. Har også lang erfaring med å gi råd til arbeidsgivere om rapportering og skattemessig behandling av lønn og naturalytelser.

Tonje Christin Norrvall

  • Advokat/partner i KPMG
  • Jeg har arbeidet med skatterådgivning i 30 år. Kjerneområdet er skatteplikt til Norge for privatpersoner som bor og arbeider i Norge knyttet til inntekt, det være seg lønn og naturalytelser, men også kapital, så som utbytte og aksjer, og næringsinntekt – og formuesposter, så som bank, aksjer og fast eiendom. Har også lang erfaring med å gi råd til arbeidsgivere om rapportering og skattemessig behandling av lønn, naturalytelser og incentivordninger.