VIL STRAMME INN: Finansdirektør Morten Baltzersen mener bankene bør holde mer igjen, og at de trenger regler for å få det til.
VIL STRAMME INN: Finansdirektør Morten Baltzersen mener bankene bør holde mer igjen, og at de trenger regler for å få det til.
Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

DINE PENGER-KOMMENTAR:

Festbremsen Baltzersen

Sjefen for Finanstilsynet frykter at den norske boligfesten skal gå av skaftet. Festdeltagerne mener på sin side at det er Morten Baltzersen som bør dempe seg.

Nordmenns frihet til å låne penger med pant i egen bolig bør innskrenkes. Vanlige menneskers vilje og evne til å styre dette selv er dessverre ikke tilstrekkelig utviklet. Det samme gjelder bankene. De låner ut mer penger enn de har godt av. Sammen blander boligeierne og bankene en skummel gjeldscocktail som truer hele økonomien. Det er i grunnen konklusjonen i Finanstilsynets forslag for innstramming av boliglånsforskriften.

Historien viser at Finanstilsynet har flere gode poenger. Både her hjemme og i den store verden har banker gjennom tidene flere ganger bidradd til oppbyggingen av økonomiske bobler. De har til slutt sprukket – og flere ganger også dradd med seg bankene i dragsuget.

Menneskers vilje til å låne mer enn de kan betjene, er nærmest som en naturlov å regne. Dessverre.

Men når Finanstilsynet nå anbefaler å stramme inn den relativt ferske boliglånsforskriften, er det likevel mange som reagerer.

Finanstilsynet foreslår:

* At dagens grense på lån skal strammes inn fra maks 5 ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt.

* At bankenes mulighet til å gjøre unntak fra disse kravene skal reduseres fra 10 prosent av lånene til 5 prosent av lånene.

Vi forstår godt at mange reagerer på forslaget. Man bør av prinsipp være ytterst forsiktig med reguleringer som innskrenker friheten vi alle har til å styre vår egen økonomi. Dersom dette er greit, hva blir det neste?

Øyvind Henriksen er magasinredaktør for Dine Penger
Øyvind Henriksen er magasinredaktør for Dine Penger
Foto: Gisle Oddstad

Ingen – i hvert fall svært få av oss – ønsker et samfunn der myndighetene lager regler for hva vi kan bruke pengene våre til. Om de er opptjent eller lånt.

Reaksjonen fra deltagerne i den norske boligfesten er også rimelig unison. Det er for tidlig å avslutte festen. Eiendomsmeglerne liker ikke forslaget. Bankene liker ikke forslaget. Og eksisterende huseiere (representert av Huseiernes Landsforbund) liker heller ikke forslaget.

Men sjefen for Finanstilsynet er i grunnen betalt for å bekymre seg for tilstanden til norsk økonomi. Hans viktigste oppgave er å sikre finansiell stabilitet. Og i makroøkonomiske kretser trenger man ikke lete lenge før man finner noen som er bekymret. Finanstilsynet er langt fra alene om å bekymre seg for gjeldsbyrden til norske husholdninger. Og det er ikke boligprisene i seg selv som er problemet, men gjelden og gjeldsgraden som de høye prisene skaper.

Dersom Finanstilsynet får viljen sin, må prisen for økt stabilitet i dette tilfellet trolig betales av de som i dag ikke har en fot innenfor boligmarkedet. Det er i første omgang dem en skjerping av dagens regler vil treffe. Reglene kan dempe prisveksten, og således hjelpe denne gruppen også. Men det vet vi ikke. Det er mange faktorer som påvirker boligprisene. Det eneste vi vet, er at en eventuell tilstramning i mindre grad vil ramme de som har egenkapital.

En tilstramning av reglene kan dermed bidra til en ytterligere sementering av forskjellene mellom de som har kommet seg inn i boligmarkedet, og de som står på utsiden.

Norges Bank mener dagens regler bør videreføres. Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer også mot økt regulering av bankenes praksis. For strenge krav vil som regel føre til at markedet finner nye løsninger utenfor myndighetenes kontroll.

Vi tror det kan være lurt å kjøre videre med dagens regler. Dagens krav ble innført i fjor sommer, og det har ikke vært noen dramatisk forverring av gjeldsgraden til norske husholdninger siden den gang. Det haster ikke med å stramme den til.

Vi tror også det blir utfallet av denne runden. Finanstilsynet og deres direktør kan således ha spilt finansminister Siv Jensen god. Hun får nå anledning til å treffe et ansvarlig valg ved å videreføre dagens forskrift, men hun slipper å være en like stor festbrems som Baltzersen.

Er du opptatt av privatøkonomi? Prøv et abonnement på Dine Penger nå.

Flere saker om bolig:

Den store guiden om utleie

I Dine Pengers store guide om utleie av boligen tar vi deg steg for steg gjennom et utleieforhold, fra valg av leietaker, til konfliktløsning underveis og til en vellykket utflytting. Sjekk guiden her

Enkle og smarte grep som øker verdien på boligen din

Du kan få en solid verdiøkning ved å la boder bli primærareal. Få er bevisste på den viktige forskjellen som kan utgjøre hundretusener. Les saken her