Hva skal hvor i næringsoppgaven?
Avholdt 24. Mai 2012

Hva skal hvor i næringsoppgaven?

Hvordan kan du føre fradrag i næringsoppgaven og redusere skatten som næringsdrivende? 31. mai er siste frist for næringsdrivende til å levere næringsoppgave og selvangivelse på nett. Hanne Opsahl,Per-Ole Hegdahl, Liv Veiteberg Braaten, Heidi Sulusnes Irene Løkken, Tommy Johnsen og Knut Høylie i fagteamet i NARF svarer på spørsmål fra eiere av ENK, AS, NUF og ANS/DA.

 • Beskatning fordel ved aksjekjøp

  Innsendt av: Ukjent

  Dette er nok litt off topic men jeg prøver likevel: Jeg har kjøpt en liten aksjepost i et AS for en symbolsk sum. Vil jeg måtte skatte av denne fordelene det året kjøpet blir gjort, eller skjer beskatningen først ved realiseringen av aksjeposten? Hvis jeg må skatte av fordelen, hvordan regnes dette ut?

  Hei
  Gratulerer med kjøp av rimelige aksjer. Dersom du har kjøpt aksjer fra arbeidsgiver vil differansen mellom markedsverdi og kjøpspris normalt være å anse som fordel vunnet ved arbeid og beskattes som lønn på kjøpstidspunktet.
  Er aksjene kjøpt fra andre kan en "underpris" bli å anse som avgiftspliktig gave dersom gaven kommer fra personkrets som nevnt i arveavgiftsloven § 2. Merk at gaveelementet også kan innebære at verdien ikke legges til grunn for et eventuelt fradrag på givers hånd. Giver har kun rett til fradrag for reelt tap, og ikke for gaveelementet.
  Mvh NARFs fagteam

 • Tilbakebetaling av skatt

  Innsendt av: Undrer

  Hei drev ENK kun noen få måneder i fjor før jeg la ned. Levert selvangivelse med et resulat på - 25 000. Da bør det vel være gode resultater for å få dekt noe av tapet ?? Håper det - ha en fin dag i solen :-)

  Hei
  Vi legger til grunn at resultatet på minus kr 25000 gjelder næringen. Under forutsetning av at den aktivitet du har drevet er å anse som næring, vil underskuddet være fradragsberettiget mot annen inntekt i selvangivelsen. I den utstrekning du ikke har annen inntekt i 2011 må underskuddet fremføres mot inntekt frem i tid.
  En god dag i solen i retur ;-)
  Mvh NARFs fagteam

 • Opphør av ENK

  Innsendt av: Nina

  Hei, har et ENK uten noe særlig inntekt dette året, er annsatt 50% i fast arbeid. Har skrevet i tilleggsopplysninger på selvangivelsen at firmaet vil opphøre i løpet av 2012. Når beregnes dette som hobby, jeg vil fortsette litt med ENK, men ikke trekke fra mva.

  Hei Nina!

  Det er skattemesiig ikke noen klar beløpsgrense som trekker grensen mellom hva som skal anses som henholdsvis hobbyaktivitet og og næringsvirksomhet. Grensen kan ofte være vanskelig å trekke og beror på skjønnsmessige vurderinger. Den sentrale vurderingen er om aktiviteten over en viss tid er egnet til å gå med overskudd.

  Vi vil anbefale å se litt i LigningsABC i kapitlet "Virksomhet-alment" hvor temaet er nærmere beskrevet.


  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Aksjebeholding - ENK spm 2

  Innsendt av: rw

  Men hvordan fremkommer formuereduksjon? Trodde det var kjøpsverdi som føres i 1829, ikke børsverdi. Hvis inngangsverdi = 100 og børsverdi (ligningsverdi) 31.12 er 80, hvordan fremkommer "papirtapet" på 20?

  Hei igjen
  Urealisert tap gir ikke fradragsrett og fremkommer ikke i næringsoppgave I. Derimot skal verdien på aksjebeholdningen pr 31.12. føres direkte i selvangivelsen.
  Dersom du bruker næringsoppgave II kan du imidlertid føre reduksjonen til fradrag i næringsoppgaven s. 2 post 8115. Den reduserte verdein vil fremkomme i balansen (næringsoppgavens s. 3) mens "papirtapet" da vil måtte reverseres på s. 4 i samme næringsoppgave.
  Håper dette var klargjørende.

  Mvh NARFs fagteam

 • Skatt av overskudd

  Innsendt av: Tor Arne Johnsen

  Har et enkeltmannsforetak med ca 150.000 i overskudd, renter fratrukket. Hva blir skatten? (Har betalt inn svært lite forskudd...)

  Hei

  Vår kjære skattetat har gode programmer for å beregne skatten. Gå inn på denne linken:
  http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Skatteberegning/Avansert-skatteberegning-for-inntektsaret-2011/
  Lykke til !
  Mvh NARFs fagteam

 • 50 000 kr

  Innsendt av: Hans-Petter

  Hei. Driver et EPF ved siden av vanlig jobb og hadde i 2011 kun 24500,- i inntekt / omsetning her. Har noen kostnader, men det er jo ikke snakk om så mye penger dette. Kan jeg velge å føre opp summen 24500,- og droppe å levere næringsoppgave? Kan man trekke fra utgifter på de 24500,- selv om man ikke leverer næringsoppgave? Ref svar over til "Lege". Mvh H

  Hei Hans-Petter!

  Som det fremgår under svaret til "Lege" ovenfor, er du fritatt fra å levere næringsoppgave når brutto driftsinntekter ikke overstiger kr 50 000 i inntektsåret. Du har fortsatt krav på fradrag for kostnader knyttet til virksomheten. Du fører både inntekt og kostnader direkte i selvangivelsen.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Aksjebeholdning ENK

  Innsendt av: rw

  Hvilken konto skal jeg benytte for aksjebeholdning per 31.12 i næringsoppgaven (1)? Trodde det var 1899, men den står ikke anført i ferdigtrykt formular 1175.

  Hei
  Verdien av aksjebeholdningen i et enkeltpersonforetak skal føres i næringsoppgave I, RF 1175, post 1829, "aksjer og verdifondandeler".
  Mvh NARFs fagteam

 • Hvordan fylle ut selvangivelsen med 0 inntekt?

  Innsendt av: Marie

  Hei! Jeg opprettet et enkeltmannsforetak i 2011 og har enda ikke hatt noen inntekt via firmaet. Jeg snakket med skattekontoret og jeg skulle føre inn at jeg ikke har hatt noen inntekt i selvangivelsen ved levering. Da jeg skal levere selvangivelsen over nett finner jeg ikke noen plass jeg kan skrive at jeg ikke har hatt noen inntekt via firmaet. I tillegg så dukker det plutselig opp en rubrikk med Alminnelig inntekt. Hva er dette? jeg kjenner ikke igjen summen som dukker opp der. Finner den ikke noe sted. (Min eneste inntekt fra i fjor er fra en deltidsjobb og det er ikke den summen) Hjelp? :)

  Hei Marie!

  At du ikke har hatt noen inntekter i ditt foretak kan du opplyse om feltet for tilleggsopplysninger.

  Alminnelig inntekt er nettoinntekten din som fremkommer ved å legge sammen alle dine skattepliktige inntekter og deretter trekke fra fradragene du har krav på. Dette beregnes automatisk i skjemaet etter at du har fylt ut dine opplysninger om inntekter og fradrag.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Avskrivning av musikkinstrumenter

  Innsendt av: Lars

  Hei! Er musiker, og spørsmålet er om det er vanlig avskrivning på musikkutstyr og/eller instrumenter? Noen instrumenter faller jo ikke i verdi, vil disse allikevel kunne avskrives ? Mvh Lars

  Hei!

  Slikt utstyr og instrumenter kan avskrives så lenge de generelle vilkårene for avskrivning er oppfylt. Det er saldogruppe d som gjelder for denne typen driftsmiddel. Det er et vilkår for avskrivning at driftsmiddelets økonomiske levetid ikke må være så lang at det kan sies at det ikke er utsatt for verdiforringelse ved slit og elde. I teorien er det antatt at et aktivum med en økonomisk levetid på 100 år eller mer ikke kan avskrives. Etter vår oppfatning skal det ganske mye til før instrumenter vil komme inn under denne kategorien, slik at det som hovedregel kan legges til grunn at instrumenter kan avskrives.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • opphør av enkeltmanns foretak

  Innsendt av: hildegun

  Mitt enkeltmanns foretak skal opphører 1. juni. Hvor ska dette meldes til.

  Hei Hildegun,

  Sletting/opphør av ditt foretak gjør du ved å sende inn et skjema som heter "Samordnet registermelding" som du finner i Altinn. Vi vil også anbefale deg å opplyse om at virksomheten har opphørt når du neste år skal levere selvangivelse for 2012.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Formue

  Innsendt av: Rolf

  Har bil som kun brukes i næring og som er aktivert i regnskapet. Skal bilen også føres på selvangivelsen når den er i tillegg er ført i næringsoppgaven. Dette er et enk.foretak

  Hei Rolf

  Slik jeg forstår deg har du yrkesbil som avskrives. Formuesverdien for bil i slike tilfeller fastsettes til saldoverdien ved utgangen av inntektsåret. Dersom du kan dokumentere at den faktiske verdien er lavere, kan du kreve at denne legges til grunn.

  Formuesverdien fører du opp i selvangivelsen i tillegg til føringen i næringsoppgaven.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Kontor i egen bolig

  Innsendt av: Lars

  Hei Jeg har egen næringsvirksomhet som leier kontorlokale i min egen bolig (avklart med skatteetaten). Leieavtalen har nå løpt i 12 mnd., og jeg lurer på reglene knyttet til skatt ved ev. fremtidig salg av boligen (gevinstbeskatning). Er det slik at hvis jeg som privatperson disponerer boligen i ett år eller mer i siste to-årsperiode, så blir det ikke skatt på boligsalget? Med andre ord... bør jeg si opp leieavtalen nå (etter 12 mnd.) for å unngå skatt ved fremtidig boligsalg?

  Hei Lars,

  Dersom boligen selges, vil den forholdsmessige andelen av gevinsten som faller på den delen av boligen som har vært utleid til din virksomhet bli skattepliktig. For å unngå dette må du, som du selv er inne på, ta i bruk lokalene selv det siste året før et salg, eventuelt leie ut lokalene til boligformål dersom vilkårene for skattefri utleie er oppfylt.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Lån til eget selskap

  Innsendt av: Anders

  Jeg eier 95% av et AS med kr 100.000 i kapital. Jeg har lånt inn 60.000 fra meg privat som er dokumentert med låneavtale. Det har vært dårlig lønnsomhet og ønsker å avvikle men ikke slå konkurs. Kan jeg føre lånet som tap eller må jeg slå selskapet konkurs? Mvh Anders

  Hei Anders!

  Du vil få fradrag for tap på aksjene dine. Når det gjelder det private lånet på kr 60.000 er dette desverre ikke fradragsberettiget, uavhengig om du avvikler eller slår deg konkurs.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • pokerinntekter

  Innsendt av: pokerman

  hei har reg. enkelmannsforetak høsten 2011. Er profesjonell pokerspiller og er usikker hvordan man skal føre regnskap på dette. Skal regnskapet baseres på penger som er innført til norge eller skal man reg. alle inntekter pr. spill på poker siden.(isåfall flere hundretusen hvert år). Hva kreves av et slikt regnskap?

  Hei pokerman!

  Skattedirektoratet har gitt en utfyllende uttalelse om pokerspill som det er verdt å merke seg, se http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Beskatning-av-pokergevinster/

  I utgangspunktet er du som bosatt i Norge skattepliktig til Norge for alle dine inntekter. Det spiller ingen rolle om pengene som er vunnet er innført til Norge. Hvorvidt noen land har intern rett til å beskatte slike gevinster kan vi ikke svare på, men i så fall er det skatteavtaler (der dette finnes) som gir veiledning på hvordan beskatningen skal fordeles mellom landene.

  Dersom omfanget er såpass betydelig at du blir å vurdere som næringsdrivende med dette, er det full bokføringsplikt. I så fall anbefaler vi å oppsøke en regnskapsfører, slik at du får god bistand.

  Dette var siste svar vi rekker denne gangen. Takk for i dag!

  Hilsen NARFs fagteam

 • Hjemmekontor / lager

  Innsendt av: E.F.

  Hei, er innehaver av et enkeltpersons foretak, og i tilknytning til den virksomheten benytter jeg et rom i boligen min til lager. Omsetning var over 50.000,- Hadde i 2011 full jobb som ansatt i annet firma, og fult standardfradrag. Hvilken måte kan jeg kreve fradrag for bruken av rom i egen bolig?

  Hei E.F

  Fradrag kan gis for kostnader til hjemmekontor dersom visse vilkår er oppfylt. Det må for det første være eget/egne rom i boligen som utelukkende brukes i tilknytning til virksomheten. Det gis ikke fradrag dersom rom i boligen brukes både til arbeidsrom/lager og til private formål.

  Fradraget gis enten ved standardfradrag som utgjør kr 1 600 pr år, eller for faktiske kostnader knyttet til den delen av boligen som brukes i virksomheten. Kreves fradrag for faktiske kostnader må disse sannsynliggjøres.

  Fradraget føres i post 7700 i næringsoppgaven.


  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Tap av penger

  Innsendt av: Hanne

  Hei! Driver enkeltmannsforetak, og var innleid hos et firma i fjor. Firmaet jeg var innleid hos gikk konkurs, så jeg fikk derfor aldri innbetalt penger for de to siste fakturaene jeg sendte dem. Et totalbeløp på 34 000 kr. Skal dette tapet føres inn i næringsoppgaven? i tilfelle hvor? Og skal innbetalt forskuddskatt føres opp noen plass?

  Hei!

  Hei Hanne!

  Det foreligger skattemessig fradrag på fordringer som anses endelig konstatert tapt. En fordring anses endelig tapt ved konkurs. Beløpet på kr 34.000 kan føres i post 7895 i næringsoppgaven. Eventuell merdiavgift som tidligere er innberettet til avgiftsmyndighetene(utgående mva) kan tilsvarende fradragsføres på omsetningsoppgaven i den terminen konkursen er et faktum.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • sovende AS

  Innsendt av: RF

  Et ikke revisjonspliktig AS har tapt egenkapitalen. Pt. ingen drift. Er det noen begrensning på hvor lenge et slikt selskap kan være "sovende"?

  Hei
  Styret i ASet risikerer å komme i ansvar dersom andre lider tap på grunn av unnlatt handleplikt på grunn av tapt egenkapital. Det er også i strid med aksjelovens regler å ikke foreslå selskapet oppløst når egenkapitalen er tapt. Husk også at overtredelser av aksjeloven er belemret med straff.

  Mvh NARFs fagteam

 • Fradrag for manglende bilag

  Innsendt av: Nicolai

  Hvis man har mistet bilaget men har kontoutskriften, er det dokumentasjon nok for fradrag (f.eks. bompenger eller posten, hvor det går indirekte frem hva utgiften har vært)? Er klar over at man ikke kan trekke fra moms da men fradrag for beløpet går vel?

  Hei
  Hovedregel er at alle kostander skal dokumenteres med orginalbilag. For den avgiftsmessige behandlingen må bilaget være i behold og avgiften spesifisert på bilaget. For den skattemessige behandlingen gjelder samme utgangspunkt, men her kan det åpnes for at kostnaden sannsynliggjøres på annen måte, f. eks. ved å fremlegge kontoutskrift.
  Sannsynliggjøring av kostnaden gjelder både selve dokumentasjonen av kostandens størrelse og at kostnaden faktisk er pådratt i forbindelse med næringen.

  Mvh NARFs fagteam

 • ENK- fradrag ved arbeid i Norge

  Innsendt av: Dag Sørlie

  Bor i England, men jobber i Norge på Norsk Enkeltmannsforetak. Hva er fradragssatsene for kost og diett? Må jeg fremlegge kvitteringer for faktiske utfgifter eller er det standard fradrag som gjelder?

  Hei
  Uavhengig av bosted vil fradrag for kostnader relatert til næringsvirksomhet i Norge følge norske skatteregler. Utgangspunktet er at selvstendig næringsdrivende kun innrømmes fradrag for kostnader som kan dokumenteres med orginalbilag. Standard fradrag kan ikke benyttes. Normalt er utgifter til kost og diett heller ikke fradragsberettiget da dette anses som privatutgifter som vi alle har.
  I den utstrekning kostnadene er merutgifter som er fradragsberettigede (se Lignings ABC s 828 flg.) skal disse føres direkte i selvangivelsen. Reiseutgifter som er fradragsberettigede i forbindelse med næringen derimot skal føres i næringsoppgaven. Også disse må dokumenteres med orginalbilag.
  Mvh NARFs fagteam

 • IKT

  Innsendt av: Lisa

  Hvordan skal IKT føres? Jeg har tenkt å bruke bare bunnfradraget på kr 1000, hva føres i hvilke poster?

  Hei Lisa!

  Kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon mv) føres i post 6995. Her føres samlet kostnad. I post 7098 tilbakeføres privat andel, jf rettledningen til de to postene.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Arbeidsgodtgjørelse

  Innsendt av: Arild

  Har tatt ut arbeidsgodtgjørelse fra et ANS i 2011.Skal dette med i min selvangivelse? Mvh Arild

  Hei Arild!

  Arbeidsgodtgjørelse fra ANS skal du føre opp som inntekt i selvangivelsen post 1.7.4. Beløpet hentes fra post 125 i skjema RF-1221(Deltakeroppgaven).

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • samboere med barn

  Innsendt av: Ole

  Hallais.. Får vi noe fordel ved å melde endring at vi er samboere med felles barn i selvangivelsen? enkelt og greit.

  Hei Ole!

  Det er riktig å opplyse om slik status, men noen fordel kan du ikke regne med å oppnå. Dersom en av dere har blitt vurdert som enslig forsørger med personfradrag i klasse 2 tidligere år, forsvinner naturlig nok denne statusen. Dette fordi man som samboer med felles barn ikke lenger er enslig forsørger. I slike situasjoner kan det lett oppstå restskatt.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Ektefelle

  Innsendt av: Harry Hole

  Jeg jobber 100% som ansatt, og driver et ENK ved siden av. Min ektefelle har derimot 0,- i inntekt, men gjør desto større innsats i hjemmet, med barna osv. Hadde det ikke vært for dette, ville jeg ikke hatt noen mulighet til å drive på "fritiden". Hun bidrar direkte innimellom som kreativ konsulent/rådgiver, men det er ikke snakk om en veldig stor andel sammenlignet med min innsats her. Kan jeg likevel tildele henne inntekt på bakgrunn av prinsippet om at arbeid i hjemmet er like verdifullt som arbeid ute (hun har jo ikke annen pensjonsgivende inntekt - kredittvurderingen hennes ser ikke bra ut heller...)? Har i dette hele tatt noe å si for hvorvidt jeg lignes med toppskatt, når vi lignes sammen i klasse B?

  Hei
  Retten til å fordele inntekten mellom ektefeller der den ene ektefellen driver enkeltpersonforetak er hjemlet i skatteloven § 2-11 tredje ledd. For at inntekten skal kunne fordeles må ektefellen ha gjort en arbeidsinnsats i virksomheten. Begges arbeidsinnsats i virksomheten og verdien av denne må vurderes konkret og fordeles. Arbeid i hjemmet kan desverre ikke hensyntas.
  Hovedregelen for ektefeller er at de lignes under ett. Normalt er det gunstigst for ektefeller at inntekt lignes særskilt. Dersom du er i toppskatteposisisjon og din ektefelle ikke har inntekt, vil fordeling av inntekten være gunstig.
  Skal du skatteoptimalisere bør du med andre ord utføre en større andel av hjemmearbeidet slik at din ektefelle kan utføre større del av virksomhetsarbeidet.
  Lykke til.

  Mvh NARFs fagteam

 • MVA for næringsdrivende EPF med inntekt under 50.000

  Innsendt av: Nicole

  Jeg jobber som oversetter på fritiden og har inntekt under 50.000 i året. Jeg etablerte firma i 2010, men har ikke hatt inntekter/utgifter før i 2011. Da jeg ikke tjener mer en 50.000, legger jeg ikke til 25% MVA på mine tjenester. Hva med inngående MVA på utstyr jeg har kjøpt inn til bedriften? Jeg har jo ikke noe å fradragsføre dette mot, da jeg ikke har utgående MVA. Det er ikke snakk om store beløp, men jeg lurer allikevel:)

  Hei

  Driver du avgiftspliktig virksomhet er du pliktig til å la deg registrere i merverdiavgiftsregisteret dersom du har omsetning over kr 50 000 iløpet av 12 måneder. Merverdiavgift er ikke noe den næringsdrivende selv kan vurdere å legge til eller unnlate. Avgiftsplikten er lovpålagt dersom de nevnte vilkår er oppfyllt.
  Når du har omsetning under kr 50 000 og ikke skal oppkreve merverdiavgift, har du heller ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på utstyr og andre driftsmidler. Som hovedregel er inntekt på under kr 50 000 ikke å anse som næring, verken i forhold til merverdiavgiftsloven eller skatteloven. Inntekten kan likevel være skattepliktig som annen inntekt.
  Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.

  Mvh NARFs fagteam

 • Enkeltmannsforetak -fotograf

  Innsendt av: Geir

  Hei Jeg opprettet et enkeltmannsforetak i fjor som fotograf i tillegg til min vanlige jobb. Dette er ivrig hobbyvirksomhet, men jeg har noen jobber hvor jeg tjener mer enn 1000,- grensen, og jeg vil at det skal være skattemessig riktig. Jeg tjener under 50000,- i året. Jeg har fotoutstyr for ca 100000 og hadde i fjor ca 7000 i andre utgifter i tillegg til fotoutstyrkjøp. Hva vil være den beste måten for meg å føre dette på? Kan jeg føre fotoutstyret som driftskostnader? Kan jeg avskrive fotoutstyret når de fleste enhetene hver for seg koster under 15000,-? Kan jeg legge inn alt fotoutstyret under en post/objekt i avskrivningsdelen? Mvh Geir

  Hei
  Husk at inntekter fra hobbyvirksomhet er skattefrie. Det som er vanskelig å vurdere er hva som er hobby og når dette eventuelt går over til å bli en næringsvirksomhet. Du opplyser å ha etablert et EPF og vi legger derfor til grunn av du driver næring. Er du næringsdrivende må alle inntekter medtas i næringsoppgaven også de som er på under kr 1000. 1000-kroners grensen gjelder ikke for næringsdrivende.
  Fotoutstyr som kun benyttes i næringen kan tas inn i næringen med reel verdi på oppstartstidspunktet. Er verdien på fotoutstyret over kr 15000 skal det aktiveres og avskries, er verdien under kr 15000 kan det utgiftsføres direkte. Når du skal vurdere over eller under 15000-kronersgrensen må du se hen til fotoutstyrets samlede verdi. Objektiver og tilleggsutstyr som kjøpes i etterkant må kunne vurderes som separate kjøp og aktiveres eller utgiftsføres direkte avhengig av om kostnaden er over eller under kr 15000.
  Mvh NARFs fagteam

 • Norsk kontoplan

  Innsendt av: Regnskap novise

  Hei. Jeg driver et NUF-selskap og skal levere inn regnskap for første gang. Hvor viktig er det at man fordeler kostnader/inntekter på respektive poster ihht kontoplan i næringsoppgaven? Har ikke ført bilag på den måten enda at jeg har oversikt over hva som skal ligge hvor, så lurer på om jeg må være så nøyaktig.

  Hei
  Innledningsvis vil vi anbefale deg og i det minste vurdere AS eller EPF som alternative virksomhetsformer.
  Som næringsdrivende har du plikt til å levere næringsoppgave. Alle som er pliktig til å levere næringsoppgave er også bokføringspliktig og det innebærer blant annet at kontoplanen må følges for innrapporteringen.
  Nærmere regler om ovennevnte krav til spesifisering finner du i bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

  Håper med dette å ha gitt svar.

  Mvh NARFs fagteam

 • Enkeltpersonforetak

  Innsendt av: Ukjent

  Jeg har fylt ut næringsoppgave 1 på nett. Jeg skal ikke fylle ut post 0410-0416, likevel blir dette automatisk oppført som poster og fører til at det ikke blir balanse i årsresultatat og egenkapital. Hvordan kan jeg endre dette?

  Vi er redd det er en misforståelse at postene ikke skal fylles ut. Teksten til summeringspostene er ikke gode i skjemaet, så vi forstår godt at misforståelsen oppstår. Disse postene er til bruk for å finne den skattemessige egenkapitalen.

  Merk f eks at det først er her renter av bankinnskudd kommer inn i skjemaet. Det at slik inntekt kommer inn her, gjør at egenkapitalen øker. Derimot øker ikke det skattepliktige overskuddet fra næringen, da renteinntekten skal inn i vanlig renteinntektspost i selvangivelsen.

  Hilsen NARFs fagteam

 • 406 Gjeld

  Innsendt av: Geir H.

  Hei, Kan dere forklare akkurat hva som skal med og ikke med under punktet 406 Gjeld, selvangivelsen for AS? På forhånd takk!

  Hei Geir!

  Du finner en ganske så dekkende oversikt i kapitlet Gjeld i Skattedirektoratets Lignings-ABC, jf http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/G/

  Merk at som skattemessig gjeld anses blant annet ikke påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Leie av egen bil

  Innsendt av: Roar

  Jeg bruker bilen 1-2 ganger i uken til oppdrag i jobbsammenheng. Dette gjør at vi er avhengig av å ha 2 biler i husholdningen. Det er for lite kjøring til at firmabil er løsningen. Kan føre dette på kjøring i næringsoppgaven, men jeg lurer på om jeg har lov til å føre opp at enkeltpersonsforetaket mitt leier bil av meg som privatperson. Dette siden denne kjøringen gjør at jeg må holde 2 biler.

  Hei

  Et enkeltpersonforetak og foretakets eier er ett og samme rettssubjekt. Det innebærer at enkeltpersonforetaket heller ikke kan inngå avtaler med seg selv om leie, kjøp eller andre forhold.
  Dersom virksomhetseiers bil benyttes i inntil 6 000 km i næringen kan du fradragsføre de kjørte kilometerene i næringen med kr 3,65 pr km. Kjøres bilen mer enn 6 000 km i året skal bilen normalt tas inn i næringen hvilket innebærer at alle de faktiske kostandene ved bilen kommer til fradrag. Bilen blir da å anse som næringsbil og privat fordelen fastsettes da etter sjablonregler.
  Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.
  Mvh NARFs fagteam

 • Post 2055, side 4

  Innsendt av: Robert Iversen

  Hvilke poster/summer skal inn her?

  Hei Robert!

  I denne posten, som gjelder innskudd kontanter, skal du fylle inn det du har skutt inn av private midler i virksomheten. Dette for å få egenkapitalen til å bli riktig. Dersom du eksempelvis setter inn kr 1000 fra egen privat bankkonto til særskilt bankkonto for virksomheten, er dette et kontant innskudd på samme beløp. Egenkapitalen øker da samtidig med kr 1000. Det samme gjelder dersom du tar penger fra lommeboka og legger i næringens eventuelle kontantkasse. Tilsvarende har du et kontant innskudd dersom du kjøper noe til næringen med dine egne private kontante midler. Det er med andre ord verdt å merke seg at man skiller på hva som er næringens midler (altså penger) og dine private midler.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Næringsoppgave

  Innsendt av: K P Hermansen

  Hvilken utgave av oppgaven er elevant for små nuf med liten og veldig variabal omsetning?

  Hei
  Et NUF lignes som et AS og skal derfor benytte de samme skjemaene som for AS. Dvs at næringsoppgave II, RF 1167 må benyttes.
  Mvh NARFs fagteam

 • Selvstendig næringsdrivende musiker

  Innsendt av: Øyvind

  Hei:) Jeg er selvstendig næringsdrivende musiker med enkeltmannsforetak og lurer på hvor jeg kan fylle inn fradragene mine for mat, utstyr, transport o.l. Lurer også på hvilken post jeg kan fylle inn inntekt på foretaket. Takk for hjelpen:)

  Hei Øyvind!

  Alle kostnader som er pådratt med det formål utelukkende å innvinne skattepliktigeinntekter er skattemessig fradragsberettiget i sin helhet. Private kostnader er ikke fradragsberettiget. Dersom en kostnad er pådrett med flere mål for øye, er det som utgangspunkt avgjørende for fradragsretten hvilke hovedformål som objektivt sett må antas å ha vært avgjørende.
  Som hovedregel er kostnader til mat en privat kostnad. I de tilfeller hvor du er på reise og pådrar deg merkostnader på grunn av dette,kan du kreve fradrag etter faktisk kostnader(kvitteringer).Dette kan føres i næringsoppgave 1 post 7165. I samme post føres eventuelt transportutgifter i forbindelse med reise i næringsøyemed. Når det gjelder utstyr/driftsmidler (pc,tlf etc) til bruk i næringen kan disse føres i post 6500. Dersom slikt utstyr har en kostpris på kr 15.000 eller mer og antas å ha en levetid på minst 3 år, må utstyret aktiveres i balansen i postene 1205 eller 1280 og avskrives skattemessig via saldoskjemaet RF-1084, som du også må levere.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Fakturere eget AS?

  Innsendt av: Elvis

  Kan/bør man fakturere et AS da man samtidig er eneeier, styreleder og daglig leder i ASet og ikke tar ut lønn der?

  Hei
  Dersom du eier og driver et AS skal du ta ut lønn etter innsats i virksomheten. Skal du fakturere ASèt må du enten levere varer eller tjenester til ASèt fra annen virksomhet. I motsatt fall kan du ikke fakturere eget AS.
  Mvh NARFs fagteam

 • Oversiktlig og forstålig rettningslinjer

  Innsendt av: Kent Kampesveen

  Heihei! Jeg opprettet et ENK for første gang i fjor. Og jeg er på utkikk etter er oversiktlig og forstålig retningslinjer, som tar for seg steg for steg hva jeg skal gjøre. Finnes dette? Jeg er også lønstaker, skal også dette inn i næringsoppgaven? Blir man begregnet to typer skatt når man både er lønstaker og har sitt eget ENK?

  Hei
  Et greit sted å begynne for å få svar og veiledning på det du lurer på som nyetablert næringsdrivende er: www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/. I tillegg arrangerer mange kommuner kurs for nyetablerte næringsdrivende. Å ta kontakt med hjemkommunen å høre om de kan bistå med råd og veiledning kan derfor være fornuftig.
  Dersom du både er lønnstaker og selvstendig næringsdrivende skal lønnsinntekten føres i selvangivelsen og næringsinntekten føres i næringsoppgaven for deretter å overføres selvangivelsen. Næringsinntekten består av fakturerte inntekter minus kostnader. Dersom næringen også har driftsmidler som er aktivert og avskrevet skal disse medtas ved beregningen av din beregnede personinntekt. Husk at personinntekt fra næringen skal fastsettes i eget skjema som vedlegges selvangivelsen sammen med næringsoppgaven. Skatten fastsettes ut fra samlet inntekt, det vil si både fra næring og lønnsinntekt. Trygdeavgiften er imidlertid forskjellig, da den er høyere for næringsinntekten enn for lønnsinntekten.
  Håper med dette å ha svart på ditt spørsmål.
  Mvh NARFs fagteam

 • Skogsdrift

  Innsendt av: Ragnhild Rype, 3070 Sande

  Undertegnede har bygd en skogsbilvei til mit sted i Telemark. Skogsbilveien er ferdig og betalt. Hogst er utsatt til i år og godkjent av skattemyndighetene. Har fått eget organisasjonsnummer og registrert under min side i Altinn. Må jeg sende inn oppgave og hvilke skjema må benyttes. Dette er en nedlagt buplass.

  Jeg legger til grunn av du driver skogsbruk som næringsvirksomhet. Husk at uttak av skog som kun dekker eget behov for brensel og gjerder ikke er næring.
  Drives næringsvirksomheten som enkeltpersonforetak og den er relativt beskjeden skal du som bokføringspliktig levere næringsoppgave 1 (RF 1175) sammen med selvangivelsen. I tillegg skal alle som driver med landbruk levere skjemaet, Landbruk (RF-1177).
  Har du ytterligere spørsmål til skjemaer og plikter i tilknytning til drift av skog vil jeg anbefale deg å kontakte skatteetaten eller Norges Bondelag som er eksperter på dette området.
  Mvh NARFs fagteam

 • Selvstendig næringsdrivende 1/2 år, utdanning 1/2

  Innsendt av: Julia Sollie

  Hei:-) Jeg trenger hjelp til følgende: Jeg er på attføring, og under utdanning. Hadde honorar under 50000,- første halvdel av 2011. August 2011 begynte jeg på utdanning. Det er ikke alle utgifter NAV dekker. Som husleie, reiser/pendling. Jeg bor i Narvik, og har leilighet i Tromsø. Jeg er der oppe ca. hver uke. Hva kan jeg skrive av her?

  Hei!

  Vi forstår det slik at pendlingen ikke har noe med næringen å gjøre, men skyldes utdanningen. I så fall mener vi det i utgangspunktet ikke er fradragsrett for pendlerutgiftene. Det er kanskje verdt å merke seg at dersom du mottar tilskudd til yrkesrettet attføring etter arbeidsmarkedstjenesteloven § 13, så er dette skattefritt etter skatteloven § 5-15 (1) b. Dersom du derimot mottar arbeidsavklaringspenger med betingelse om at utdanning gjennomføres, vil kostnadene likevel kunne være fradragsberettigede. I og med at vi kjenner får lite til hva ytelsene du mottar bygger på, anbefaler vi at du tar en prat med skattekontoret om situasjonen din.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Nybegynner som selvstendig næringsdrivende

  Innsendt av: Lege

  Jeg er "nybegynner" som selvstendig næringsdrivende. Registrerte enkeltmannsforetak høsten 2011, som lege, og jobbet (i tillegg til min vanlige 100% faste jobb i det offentlige helsevesen) noen enkeltvakter på en privat legevakt. Jeg har ingen utgifter knyttet til dette og heller ingen spesielle fradrag (som jeg vet om), ev. kun kjøring til arbeidsstedet, men det er svært lite. Jeg syns hele papirarbeidet med næringsoppgave virker vanskelig, og syns det er vanskelig å vite hva jeg skal fylle ut. Har kun en ekstrainntekt i denne jobben som selvstendig på ca. 15,000 kr fra november-desember 2011, og har tenkt at det bør være så enkelt at jeg kan unngå regnskapsfører. Er det spesielle forhold jeg bør tenke på, hva må jeg huske på når jeg fyller ut næringsrapport? Skal jeg legge ved fakturaene som jeg har fakturert legevakten (min inntekt)?

  Hei!

  Personlig næringsdrivende kan velge om de vil levere næringsoppgave hvis brutto driftsinntekter ikke overstiger kr 50.000. Da må du opplyse om næringsinntekten i stedet gis i selvangivelsen. I egne felt i selvangivelsen er det mulig å angi.

  •type virksomhet som er utøvd,
  •hvilken kommune som virksomheten er skattepliktig til,
  •sum driftsinntekt,
  •sum driftskostnader,
  •driftsresultat,
  •beregnet personinntekt

  Du trenger ikke å legge ved bilag som fakturaer mv. Dersom du leverer elektonisk får du ved innlogging på selvangivelsen for næringsdrivende spørsmål om du skal levere med eller uten næringsoppgave. Du velger alternativet: Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50.000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave.

  Med vennlig hilsen NARFs fagteam

 • Periodisering av stipend

  Innsendt av: Halvor

  Hei. Fikk i 2011 et stipend for å skrive en bok. Stipendet må tilbakebetales dersom jeg ikke gjør boka ferdig. Arbeidet er av en natur som strekker seg over flere år, og utgiftene til prosjektet vil påløpe over flere år. Kan jeg dele denne inntekten opp mellom skatteåret 2011 og skatteåret 2012?

  Hei Halvor!

  Dette er et veldig godt spørsmål, som det dessverre ikke er enkelt å svare klart på. Stipend skal periodiseres til tidspunktet hvor det er oppstått en ubetinget rett til å få stipendet. Her er det derfor viktig å vurdere betingelsene som er satt i avtalen som er inngått med den som yter stipendet. Ut fra det du skriver kan det tyde på at periodiseringstidspunktet er når du leverer manus på boka, eventuelt når boka er godkjent. Dette som følge av at dersom boka ikke gjøres ferdig, så har du ut fra det du opplyser en tilbakebetalingsplikt. Hvis denne betingelsen bare gjelder deler av stipendet, kan det være at periodisering av øvrig del skal skje tidligere. For mer informasjon, se stikkord Stipend i http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/S/
  Lykke til med boka!

  Hilsen NARFs fagteam

 • Skattekommune for AS

  Innsendt av: Klara Klok

  Hvilken kommune skatter man til hvis man har byttet kommune i løpet av inntektsåret for et AS? Er det samme reglene som for privatpersoner?

  Hei igjen, Klara Klok!

  Aksjeselskaper betaler skatt kun til staten. I tillegg er det valgfritt hvilket skattekontor du leverer selvangivelsen til, når du leverer denne på papir.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Bilskjema RF-1125

  Innsendt av: Klara Klok

  Et ENK som leaser bil fra juli 2011. Bruker også bilen privat og skal bruke regelen om 75 % tilbakeføring. Skal vi sette eiertid på bilen til 0 dager, slik at vi beregner 75 % tilbakeføring av faktiske kostnader, og ikke tar med 17 % saldoavskrivning. Vi mener at det er kun for de som eier bilen, ikke leaser. De har jo ikke fått fradrag for avskrivninger, siden de ikke eier bilen.

  Hei Klara Klok!

  Bra navn til godt resonnement! Når du leaser bilen har du helt rett i at 17 % saldoavskrivning ikke skal inngå i tilbakeføringsbeløpet. I stedet er det den faktiske leien som skal inngå i grunnlaget.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Bilgodtgjørelse - næringsoppgave

  Innsendt av: Anne

  Som selvstendig næringsdrivende, har jeg brukt min private bil i jobbsammenheng, og kan vel da få fradrag for kr. 3,65 pr. km..? Men hvilken post i NO skal dette evt. komme frem på?

  Hei Anne!

  Selve fradragskravet tar du med i post 7080 på side 2, men du må også justere beregningen av egenkapital med hjelp av post 2057 på side 4.

  Merk at fradrag etter slik sats krever at bilen brukes under 6.000 km i næringen årlig. Dersom bilen brukes mer enn dette, må bilen regnskapslignes. Se annet svar for mer info.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Skatt

  Innsendt av: PH

  Hei! Har et lite enk som jeg driver siden av 100 % stilling i annet firma. Det er derfor begrenset med inntekter inn, og det varierer veldig når det kommer inn inntekt.. Det jeg lurer på er hvordan skal jeg skatte? Etterskudd, forskudd, hver 4 mnd? Trenger hjelp!

  Hei PH!

  De fleste næringsdrivende får utskrevet såkalt forskuddsskatt, som skal betales med hjelp av tilsendt innbetalingsblankett fire ganger i året. Forskuddsskatten beregnes ut fra hva du forventer å få av overskudd, men dersom skattekontoret ikke har annen informasjon skrives den ut på bakgrunn av siste ligning. Se mer og endre forskuddsskatten på denne nettadressen: http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skattekort/Forskuddsskatt/

  Dersom du for 2011 ender ut med restskatt, anbefaler vi at restskatten betales innen 31. mai. Da slipper du rentetillegg.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Fradrag

  Innsendt av: JA

  Hei! Har nylig startet et enkelmannsforetak, hvor jeg jobber litt siden av min faste jobb. Det er lurer på er dette med fradrag.. Har kjøpt meg arbeidsbil til 50 000,- Kan hele beløpet føres til fradrag? Skal også ha arbeidstelefon etterhvert. Er hele telefonen fradragsberettiget? Eller er det noe med prosent å gjøre?

  Hei JA!

  Bil er underlagt ganske kompliserte regler. Dersom bilen brukes under 6.000 km i året i næringen, må du vanligvis nøye deg med å kreve fradrag etter sats pr kjørt km i næringen. I 2011 er denne satsen kr 3,65 pr km (3,70 i Tromsø).

  Ved kjøring utover 6.000 km skal bilen regnskapslignes. I så fall skal bilen aktiveres og avskrives gjennom avskrivningsskjema, jf også rettledning. I slike tilfeller skal det lages en tilbakeføring for privat bruk, dersom bilen brukes privat.

  Se mer om disse biltemaene i Skattedirektoratets Lignings-ABC, kapitlene Bil - fradrag for bilkostnader og Bil - privat bruk: http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/B/ .

  Når det gjelder kjøp av arbeidstelefon må fradragsretten vurderes ut fra om kostnaden er relevant for virksomheten. Dersom næringen har behov for telefon, og det har jo de fleste næringer som har aktivitet, kan du kreve fradrag. Merk likevel at det skal skje en tilbakeføring for privat bruk. Info om dette kan du finne i rettledningen til blant annet næringsoppgaven.

  Hilsen NARFs fagteam

 • Må den leveres

  Innsendt av: Bernt Bergum

  Hei. Må næringsoppgaven leveres for firmaer uten drift? og må den leveres for firmaer som ble oppstartet sent i 2011?

  Hei Bernt!

  De som er pliktige til å levere næringsoppgaven er de som driver næringsvirksomhet. Dette innebærer i utgangspunktet at de som har registrert firma, men foreløpig ikke har kommet i gang ikke plikter å levere næringsoppgaven. Vi anbefaler likevel at du i selvangivelsens merknadsfelt informerer skattekontoret om at firma er registrert, men at det foreløpig ikke har hatt aktivitet.

  Tilsvarende blir det der du tidligere har drevet virksomhet, men hvor denne virksomheten er opphørt. Hvis du tidligere har informert om at aktiviteten er opphørt, trenger du ikke levere næringsoppgaven. Et godt råd er likevel at du bruker merknadsfeltet som nevnt, slik at du slipper å få spørsmål om hvorfor du er registrert med firma uten at det er levert næringsoppgave. Dersom informasjon om opphør av næring ikke er gitt i tidligere selvangivelse, anbefaler vi at næringsoppgaven leveres med informasjon om opphøret.