Uke 18: Eksperten svarer
Avholdt 9. Mai 2019

Uke 18: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

 • Bruk av BSU til bolig nummer 2

  Innsendt av: Edward Palm

  Hei, Vi ønsker å kjøpe nabohuset vårt, for å kunne slå sammen deler av tomtene og selge som byggetomt. Deretter tenker vi å bo i det nykjøpte huset i minst ett år, for så å selge det. Spørsmålet er: Vil denne planen kvalifisere til bruk av BSU (til egenandelen)? Vi skal jo bo der, som er et krav, men ikke i all tid.. Ville det hjulpet noe ift. regelverket om vi bodde der noe lenger?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Skatt ved salg av bolig

  Innsendt av: Utvandreren

  Hei. Jeg og min familie flyttet utenlands for litt over ett år siden i forbindelse med jobbskifte, og at vi ønsket internasjonal arbeidserfaring. Vi eier fremdeles huset vårt i Norge, som vi leier ut. Nå trives vi så godt på vårt nye bosted, at vi vurderer å selge i Norge for å kunne kjøpe noe her (vi leier i dag). Dersom vi velger å selge huset i Norge, kan vi kreve at gevinsten gjøres skattefri som føge av brukshindring? Landet vi bor i nå, vil ikke skatte gevinsten, så det er kun Norske skatteregler som blir gjeldende.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • sparing

  Innsendt av: bestefar

  vurderer å spare til barnebarna, og hva er mest lønnsomt ? dei er 14, 5 og 2 på 2 år.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Hvordan er Livrente som spareform?

  Innsendt av: Marianne

  Jeg lurer på hvor gunstig/ lite gunstig det er å spare i Livrente. Tidligere var jo dette fritatt formuesbeskatning, men det er det jo ikke lenger. Jeg har blitt veldig fascinert at min livrente står med en veldig høy avkastning. Jeg begynte å spare 500,- i mnd inn på dette da jeg var 18 år. Er i dag 36. Jeg har vel hatt fordel av renters rente effekten her. For avkastningen står pr i dag på over 70%, mens selve beholdningen min gikk ned fra 2017 til 2018… Selv i nedgangstidene rundt 2008, hadde livrenten en avkastning på over 40%. Men så har jeg begynt å bli oppmerksom på gebyrer. Og det er derfor jeg ønsker å høre litt med dere… Jeg er redd mye avkastning spises opp av gebyrer, og om det ville vært mer lønnsomt å starte med utbetalingene nå, og heller sette de i ett Globalt Indeks Fond. Fra året 2018 fikk jeg følgende info: Sparesaldo pr 31.12.2017 kr 143.370,51 + innbet året 2018 kr 6.000,00 -adm.kostnader kr -441,44 -risikopremie belastet i løpet av året kr -1,19 brutto avkastning kr -5862,35 -forvaltningskostnader belastet i fondene kr 2029,62 +/- netto avkastning i løpet av året -7891,97 Sparesaldo pr 31.desember 2018 kr 141.035,91 Hittil i år har jeg spart inn 2000,- og beholdning er i dag litt over 160.000,- Jeg synes det er litt vanskelig å regne på slike ting. Er redd jeg blir lurt av å lese avkastningsprosenten i nettbanken, hehe… Jeg føler jeg har tre,fire valg. -La avtalen gå som i dag, med 500,- inn hver måned -Be om å starte utbetalingsperioden og sette pengene i Globalt Indeks Fond. -Eller har jeg så bra avkastning at jeg bør øke den månedlige innbetalingen? -Jeg kan også bytte fond for Livrenta mi. Ville det vært lurt å her bytte til f.eks DNB Global Indeks? For på denne måten å slippe unna litt gebyrer? Har dere noen tanker rundt dette... Min økonomiske ”status” : -Årslønn 440.000,- -Eier leilighet, siste E-takst tilsier verdi 4.650.000,- -Resterende lån på leiligheten: 2.100.000,- -Beholdning Sparekonto: 180.000,- -Beholdning Fond: 100.000,- -Beholdning IPS: 80.000,- (ikke spart for 2019) -Beholdning Pensjonsspar (Dnb): 85.000,- -Beholdning Vital Link Livrente (Dnb): 160.000,-

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Betale ned på boliglån med studielånet

  Innsendt av: Øystein

  Hei Jeg er i en fulltidsjobb og eier en bolig som har lån på 65-70% av boligverdien (ingen annen gjeld). Nå har jeg begynt å studere på kvelden, og tar opp maks studielån som blir bare værende på høyrentekonto til studiene er ferdig. Tanken er at når jeg er ferdig med studiene om 2 – 3 år å betale tilbake studielånet i sin helhet men beholde rentene selv. Jeg ser at du ofte anbefaler heller å betale ned på boliglånet enn studielånet. Er det smartere for meg og bruke studielånet til å betale ned på boliglånet istedenfor studielånet? Har ikke BSU Har 2,5% rente på boliglån Har 2 månedslønninger i buffer Har nesten 200 000 i fond

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Kredittkort

  Innsendt av: Trude Jensen

  Hvilke kredittkort anbefaler du å bruke for å oppnå fordeler? Dette kun om man betaler ned kortet i sin helhet hver mnd ( som jeg gjør

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Rente ved flytting av BSU

  Innsendt av: Jonas

  Hei! Hva skjer med opptjent rente for inneværende år på BSU om en flytter BSU kontoen til en annen bank? Følger renten med kontoen eller blir den utbetalt til en annen konto?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Spørsmål vedr formueskatt

  Innsendt av: Joggelars

  Hei, vi er et gift par i 30-årene. Vi har nedbetalt bolig, altså gjeldsfri. Vi sparer i fond og aksjer. Det er forløbig jeg som har alle fond og aksjer registrert på min ASK (totalt 1,4 mill). Jeg er bekymret for om vi blir rammet av formueskatt på neste års skattemelding. Bør min kone opprette ASK også, slik at vi sprer formuen på oss begge? Eller har ikke dette noen praktisk betydning ettersom vi er gift?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Kostnader forbundet med boligutleie

  Innsendt av: Jens

  Jeg leier ut en enebolig og har i den forbindelse noen spørsmål med hensyn til skattemeldingen: 1) Kan jeg trekke fra kostnader til husforsikring og skal forsikringskostnaden føres i post 2.2 (RF-1189) eller post 2.7? 2) Kan jeg trekke kostnader til søppelhenting (som jeg betaler) og føres dette på post 2.7? 3) Leiligheten ligger i en annen del av landet. Jeg hadde to flyturer dit for å 1) overdra leiligheten til nye leietakere og 2) delta på generalforsamling i borettslaget. Kan jeg trekke fra dette (post 2.7)?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Fradrag aksjeinvesteringer skattemeldingen

  Innsendt av: Johs

  Hei Spørsmål angående utgifter ifm. aksjeporteføljen (størrelse over 1 000 000,- om det er av betydning): 1) Jeg har en del kostnader som jeg ikke hadde hatt dersom jeg ikke hadde investert i aksjer ("utgift til inntektsterverv"). F.eks. abo. på Dine Penger og DN, abo. på analysetjenester, kjøp av bøker etc. samt kjøp av en Ipad for å følge med på porteføljen. Kan jeg trekke fra dette og fører jeg det på post 3.3.7 Andre fradrag og kaller det f.eks "Kostnader til inntektserverv"? Må man ha realisert en gevinst i porteføljen for å få disse fradragene, eller kan man føre det selv om man bare har kjøpt aksjer og vedlikeholdt porteføljen i 2018? 2) Jeg kjøpte som sagt en ipad i fjor, men ser at jeg trenger en PC også for å gjøre større analyser og beregninger, kan jeg trekke fra den på neste års skattemelding om jeg kjøper den i år?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.