Uke 23: Eksperten svarer
Avholdt 8. Juni 2017

Uke 23: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Annenhver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer)

 • Fra link til aksjesparekonto

  Innsendt av: Kristoffer

  Hei. Vil en kunne flytte fra fondskonto-link til aksjesparekonto uten å betale skatt på avkastning?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Fanget i nye kapital krav

  Innsendt av: Atle

  Hei. Si at familien har en samlet inntekt på 1000000kr og fikk et lån i 2015 på 5500000kr. Dette er over dagens krav om 5 ganger inntekt. Er de da mulig å byte bank og kan du risikere å få dårligere betingelser.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Valg for innskuddspensjonen

  Innsendt av: Atle

  Hei, Har abonnert på Dine penger i en årrekke, og tatt vare på en del interessante artikler. I samband med at vi gikk over på innskuddspensjon på min arbeidsplass for noen år siden, og at jeg ser at verdiutviklingen på den utvalgte profilen (50/50) ikke er spesielt god, så har jeg et spørsmål. I DP 5/2014 tok dere til orde for at man laget sin fordeling av fond på innskuddspensjonen, og at man prioriterte aktivt forvaltede globale fond. Står denne anbefalingen fortsatt ved lag? Jeg er 53 år, og har ikke planlagt å gå i pensjon før om ti år. Håper dere har mulighet til å svare på spørsmålet, på forhånd takk.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • IPS sparing

  Innsendt av: Arne

  De nye reglene for IPS sparing pensjon vil det være en fordel å bare spare noen år og ikke alle? si at man sparer maks på ISP det ene året og så 4-5år uten sparing for så å spare et år igjen, eller kan man liksegodt la være å heller betale ned boliglån raskere?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Fripoilse

  Innsendt av: Ukjent

  Når skal man ha mottatt kontoutskrift for sin fripolise for f.eks. 2016?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Investere i indeksfond

  Innsendt av: SA

  Jeg tenkte å investere ca. 1 million i diverse indeksfond, med majoriteten i globale indeksfond. Er det lurest å kjøpe meg opp for hele summen med en gang, eller sluse pengene gradvis inn i markedet, f.eks. med tanke på at det kan komme en resesjon? En mulighet er f.eks. å kjøpe aksjefondsandeler for 10.000 kr i uka over 2 år.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • IPS og aksjesparekonto

  Innsendt av: Torstein

  Hei Vet dere noe mer når de nye reglene for IPS og aksjesparekonto eventuelt trer i kraft? Vil en kunne bytte fond så ofte en vil uavhenging av hvilken bank en bytter blant, uten å måtte betale saktt?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Salg av eiendom

  Innsendt av: Avfr

  Et familiemedlem vurderer å selge en eiendom til et barnebarn. Har de andre arvingene (barna) noe de skulle ha sagt eller kan hun selge til barnebarn uten innblanding av de andre arvingene. Og hva med pris. Kan de bli enige seg imellom eller må selgeren forholde seg til takst

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Pensjonssparing

  Innsendt av: Jonas

  Hvorfor bør jeg velge bankenes pensjonsspareordning. F. Eks DNBs PensjonSpar med månedlig trekk fremfor å velge ulike aksjefond selv?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Akajesparekonto

  Innsendt av: leser

  Flere aktører er allerede ute og anbefaler aksjesparekonto. Vil det for meg som kunde bli stor forskjell på tilbudene hos de ulike tilbyderne, og hvilke moment er de viktigste når man skal velge hvem man skal plasserte sin aksjesparekonto hos?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.