Uke 26: Eksperten svarer
Avholdt 28. Juni 2019

Uke 26: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

 • Egenkapitalbevis

  Innsendt av: ON

  Hei, Er det mulig å flytte en ASK som består av fondet Eika Egenkapitalbevis fra en sparebank til f.eks en Nordnet konto?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • kjøp av flere boliger

  Innsendt av: Ukjent

  Hei Jeg lurer på hvordan du ville gjennomført nedbetaling av lån og sparing dersom du skulle kjøpt en leilighet og dermed spart til ny leilighet samtidig som du betjener lånet. eller om det eventuelt er bedre å betale ned lånet før man sparer videre til neste bolig/leilighet.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Sikring av gevinst

  Innsendt av: Ukjent

  Hei. Vi er nå seint i syklusen på verdens børser. I tillegg har vi en uavklart handelskrig og muligens en Brexit uten avtale. Er det på tide å sikre gevinsten,eller deler av den? Hvordan ville du evt ha fordelt investeringene prosentvis mellom aksjefond og bank i en slik situasjon?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • BSU 2.0 eller fond?

  Innsendt av: Geir

  Jeg er 29 år og har en leilighet med en 72 % gjeldsgrad på denne. Bufferen min er på 4 månedslønner. Jeg får spart ca 12-15 000 i måneden. Jeg setter ca 3/4 på sparekonto og resten fordeles på BSU og fond. BSUen for i år er nå fylt opp, så jeg lurer på om du ville plassert penger i BSU 2.0 eller i fond? Jeg tenker å kjøpe større bolig om 5-7 år. Ville du også spart en større andel enn 1/4 på disse kontoene per måned?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Betale ned boliglån på gjeldende bolig før nytt kjøp av bolig?

  Innsendt av: Nyutdannet

  Hei Hallgeir og takk for gode svar på nettmøtene dine! Vi er et par i 30årene som eier bolig. Jeg er akkurat ferdig utdannet og vi har da en samlet inntekt på ca 1m. Lån 1.9m, boligverdi 3m. Ingen billån, kun studielån ca 400k. Vi ser etter ny bolig, men venter på "drømmehuset" skal komme på market så vi har ikke hast. Det kan ta alt ifra 6m til 4år. Burde vi spare i form av å betale mer ned på boliglånet, eller holde sparingen på konto? BSU er ikke en mulighet. Vi sparer 1000kr hver i div indeksfond, og egensparing varierer fra 2000-5000. Ha en glimrende dag!

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Akjsefond eller sparekonto?

  Innsendt av: Andre

  Hei. Vi er en husstand med to inntekter,-den ene på rundt 1 million årlig, den andre va 450000. I skrivende stund sitter vi med oppunder 1 million urealisert sparing i en rekke akjsefond. Månedlig sparing her er 12.000,- Huslån på ca 1,5 millioner med 14 års nedbetaling. Fastrente frem til nov 2021 på 2,6 nominell rente. Dog forventes den høyeste inntekten å falle til ca halvparten innen 3-4 år (sparingen opphører/reduseres betraktelig)....og samme inntekt faller ytterligere når vedkommende går over til alderspensjon på ca 350000 /år om 6 år. PLanen er å være gjeldfri innen 6 år. Med økende usikkerhet rundt avkastning/oppgang/nedgang vurderer vi å realisere deler eller hele aksjefondporteføljen og sette på sparekonto inntil fastrenten på lånet utløper........eller bør vi holde sparingen i fond gående videre?...

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Skattlegging av kjøregodtgjørelse

  Innsendt av: Undrende kvinne

  Hei. Jeg foretok nylig en reise ifb kurs for en landsdekkende frivillig organisasjon. Jeg sendte inn reiseregning for kilometergodtgjørelse og har skattet av denne. Jeg kontaktet de da jeg finner det underlig at jeg skal skatte av utgifter jeg selv har hatt, og de var bestemt på ta de har denne praksisen da det er lovpålagt. På ei side på nett finner jeg følgende informasjon ved tjenestereise/yrkesreise: Frem til 22.6.18 blir du altså skattlagt for 60 øre per kjørte kilometer så lenge du får satsen på 4,10 kroner. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten. Hvis du bare mottar 3,50 kroner i kjøregodtgjørelse får du ikke noe inntektspåslag. Kilde: https://www.smartepenger.no/bilokonomi/372-kjoregodtgjorelse Organisasjonen bruker 3,50 som takst men sier det er lovpålagt å skatte av det. Informasjonen over, gjelder den også for frivillige organisasjoner? Min tolkning er at de da følger regelverket feil og at jeg ikke skulle ha skattet ved 3,50 takst og at de da må praktisere 4,10. Hva er riktig?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.