Uke 8: Eksperten svarer
Avholdt 23. Februar 2018

Uke 8: Eksperten svarer

SPESIALTILBUD TIL ABONNENTER AV DINE PENGER+ ABONNENTER: Hver uke kan du få svar på spørsmål i nettmøter med Hallgeir Kvadsheim. Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer. Det er bare abonnenter på DINE PENGER+ som kan lese svarene, men alle kan stille spørsmål. (PS: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer).

 • Anders

  Innsendt av: Anders

  Hei Hallgeir. Jeg er 32 år og har spart lenge i BSU. Jeg eier ingen bolig og har heller ikke tenkt å kjøpe med det første. Jeg har BSU og BSU start (tidl 2.0) i DNB. Denne uka fikk jeg et brev om at renten på BSU etter fylte 34 vil reduseres til vanlig sparekontonivå. Dette betyr et tap på mange tusen i renteinntekter. Frem til nå har reglene vært at renten er uendret selv om man blir for gammel til å spare aktivt. Hva slags mulighet har jeg til å flytte BSU til en annen bank når jeg både har vanlig BSU og BSU start?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Arv

  Innsendt av: Morten

  Hei, arvet nettopp et hus til en verdi av 2 millioner. Huset ligger et stykke unna der jeg bor og studerer, og er ikke en plass jeg kunne tenkt meg å bo. Hvordan er reglene ved salg osv. av arvegods? og hvordan burde jeg disponere pengene jeg får for huset? (er ikke lån på huset)

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Laan og renter

  Innsendt av: Ukjent

  Hvordan soeker man om delvis rentefritt laan eller binder renten paa halve boliglaanet hos ny eller navaerende bank?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Plassering før stormen

  Innsendt av: Trangt i døren

  Hei. Hvis jeg begynner å få høydeskrekk og vill ikke lenger plassere penger i aksjer og aksjefond. Hva er det beste alternativet sett bort i fra bankinnskudd. Rente eller obligasjonsfond?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Endrede betingelser BSU

  Innsendt av: Mari

  Hei! Jeg sparte lenge og jevnlig i BSU, og har etter fylte 34 år enda ikke hatt behov for å bruke disse pengene. Jeg fikk i dag beskjed fra banken min om at de endrer renten på BSU-konto etter fylte 34 år. Så langt har man fått beholdt den gunstige renten, men nå blir den altså redusert til samme rente som på en vanlig sparekonto. Hva vil du anbefale å gjøre? Fortsette å la pengene stå på konto, eller betale ned på boliglånet? Jeg tenker at så lenge boliglånsrenten er høyere enn renten på BSU, så vil det lønne seg å betale ned på lånet. Pengene må jo før eller siden brukes til dette uansett, så jeg lurer på om det er like greit å gjøre det nå?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Utbytte

  Innsendt av: Nysgjerrig

  Jeg forstår ikke helt prinsippet med utbytte. Når et selskap gir utbytte så vil vel aksjeverdien falle tilsvarende sum selskapet gir i utbytte. Da vil verdien på min aksjepost i selskapet bli mindre verdt. Hvorfor er det da ønskelig å få et bra utbytte? Hvorfor synker aksjekursen når et selskap sier at utbyttet senkes, og lønner det seg for selskapet på noe vis å gi utbytte (utenom evnt økt aksjekurs grunnet økt utbytte)?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Skatteinsentivordningen

  Innsendt av: Ukjent

  Fra 1. juli 2017 kan personlige skatteytere få fradrag (24%) i alminneleg inntekt med inntil kroner 120 000 for aksjeinnskudd i oppstartsselskaper, som rapporteres via RF-1086. Hvordan legges dette eierskapet sammen med skatteyters øvrige formue de påfølgende årene, dersom selskapet øker i verdi i løpet av eiertiden?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Sparekonto eller rammelån?

  Innsendt av: Espen

  Hei Hallgeir, Vi har planer om å pusse opp boligen om et par år. Vi har per i dag et rammelån. Bør vi spare til oppussing på en høyrentekonto eller betale ekstra ned på rammelånet for deretter å låne opp igjen? Takk for svar.

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • Fordeling av meglerkostnader

  Innsendt av: Thomas, 36, Oslo

  Hei. Har akkurat solgt bolig. Bør man fordele kostnader til megler tilsvarende som eierbrøken er på boligen? Eller er det grunner som taler for å dele 50/50?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.

 • IPS

  Innsendt av: Øystein

  Hei Hallgeir. På www.norskpensjon.no kan jeg se at jeg har en avtale hos Nordea "Individuell pensjon Nordea Liv IPS Pensjonsbevis". I beskrivelsen står det "IPS er en individuell pensjonsavtale (forsikrings- eller spareavtale) etter egen lov om individuell pensjonsordning." Det står også at det er en sum på 4265 kr pr år. Dette er fra en tidligere arbeidsgiver. Hva er dette? Er det samme type IPS som vi har lest så mye om i avisene i fjor? Er det en avtale jeg kan sette flytte til f.eks. Nordnet og sette i fond?

  For å lese svaret må du ha et gyldig Dine Penger+ abonnement.