RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer rentebeslutning og nye prognoser torsdag.
RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer rentebeslutning og nye prognoser torsdag.
Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Norges Bank kutter renten til null for første gang

Sentralbanksjefen ser ikke for seg ytterligere rentekutt etter å ha satt renten ned til ny bunnrekord på null prosent.

Norges Bank overrasker med nytt kutt i kjølvannet av coronakrisen, og setter for første gang renten ned til null.

På forhånd ventet syv av åtte meglerhus at Norges Bank skulle holde renten uendret på rekordlave 0,25 prosent, mens kun ett trodde på kutt til null, ifølge TDN.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prøv Dine Penger+ i 30 dager for kun 1 krone!

Norges Bank kuttet renten i to omganger med totalt 1,25 prosentpoeng etter nedstengningen i midten av mars, som følge av coronapandemien. Det ble også gitt tydelig beskjed om at ytterligere kutt ikke var utelukket.

Kuttene kom i takt med stadig svakere utsikter for økonomien og en eksplosiv vekst i permitteringer.

– Jeg trodde ikke de ville gjøre det, men nå gjør de det altså. Norges Bank mener at det er nødvendig å kutte styringsrenten helt til null, selv om det vil ha mindre gjennomslag på publikumsrenten enn tidligere kutt, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24. Hun trodde også i forkant av avgjørelsen at renten ville holdes flatt på 0,25 prosent.
– Nå gir de alt de har, legger Haugland til.

Hun sier at det også er et viktig signal at sentralbanken ikke tror det vil være effektivt å sette ned renten til minus.

– Med denne uttalelsen er jeg mer overbevist enn før om at minusrenter sitter veldig langt inne for Norges Bank, sier Haugland.

I tillegg til rentekutt har Norges Bank tilbudt ekstralån til bankene, både i kroner og dollar. Etter råd fra Norges Bank har Finansdepartementet også senket den motsykliske kapitalbufferen til bankene, for å motvirke at bankene strammer inn på sine utlån.

Bankene har ikke kuttet like mye i boliglånsrentene, med bakgrunn i høye finansieringskostnader. Den siste tiden har pengemarkedsrentene (som styrer bankenes innlånskostnader) falt, og flere mener bankene nå må følge opp.

«Vi legger til grunn at reduksjonen i styringsrenten i mai slår gjennom til
bankenes utlånsrenter, og anslår en boliglånsrente nær 1,75 prosent i årene fremover», skriver sentralbanken.

Norges Banks styringsrente:

Foto: Norges Bank

Norges Bank legger til grunn at nedgangen i norsk økonomi stanser i løpet av våren, og ser for seg at aktiviteten tar seg forsiktig opp fremover.

Samlet sett anslås det at BNP for Fastlands-Norge i andre kvartal i år vil være om lag 9 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2019 og for hele 2020 spås det et fall på 5 prosent.

«Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et kraftigere økonomisk tilbakeslag i Norge i fredstid», skriver banken.

Rentemøtet i mai skulle opprinnelig være et såkalt mellomliggende møte uten nye prognoser og pressekonferanse. De store omveltningene i økonomien har imidlertid ført til at tidligere analyser og rentebaner er fullstendig utdatert. Derfor presenterer sentralbanken nå oppdaterte utsikter for økonomien.

I forrige ukes rapport fra sentralbankens regionale nettverk ga bedriftene klar beskjed om svakere vekst i andre kvartal. Fire av ti venter at normaliseringen etter coronakrisen kommer tidligst neste år.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK. Sjekk også ut Facebook-gruppen til podkasten Pengerådet.