TIKK TAKK: Selv om myndighetene har satt fristen flytting til ASK til 31. desember, vil den reelle fristen i bankene trolig være før.
TIKK TAKK: Selv om myndighetene har satt fristen flytting til ASK til 31. desember, vil den reelle fristen i bankene trolig være før.
Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Nå er det siste frist for å flytte aksjene til ASK

Under halvparten av verdiene av norske, børsnoterte aksjer er flyttet over til aksjesparekonto. Ekspertene tror ikke regjeringen forlenger fristen enda en gang, så nå haster det med å flytte over fond og aksjer for å få skattefordel.

I november 2018 skrev Dine Penger at fristen for å flytte aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto (ASK) gikk ut 31. desember samme år.

Bare noen dager etter at vi publiserte nevnte sak, kom det imidlertid kontrabeskjed fra regjeringspartiene og KrF: Fristen for å flytte verdipapirene over til ASK ble forlenget til utgangen av 2019.

Men denne gangen er det altså siste sjanse. Skal du få utsatt gevinstskatt på aksjer og fond du allerede eier, må du flytte dem før 2020.

Og det er mange som ennå ikke har gjort flyttejobben. Helt ferske tall som Dine Penger har fått fra AksjeNorge viser at store verdier som nordmenn eier i aksjer og fond, ennå ikke er flyttet over til aksjesparekonto. Nærmere bestemt er 45 prosent av norske børsnoterte aksjer, og 62 prosent av personkunders aksjefond, nå i ASK. (se flere tall i faktaboks).

Med siste frist for overføring til ASK like om hjørnet, er det viktig at aksjeeierne snart gjør noe, mener daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug:

– Nå blir det ikke flere forlengelser. Regjeringen har allerede gitt folk nesten to og et halvt år (ordningen med ASK ble opprettet 1. september 2017. Red.anm.) på seg, og det har ikke kommet noen signaler om at fristen blir flyttet enda en gang, sier Skaug, og legger til:

– Videre er det mange som skal gjennom denne døren de siste to månedene av året, så her er det ingen grunn til å vente.

Selv om flyttefristen er satt til 31. desember fra myndighetshold, vil den reelle fristen for flytting være tidligere enn dette. Bransjen har i fellesskap blitt enig om å sette en frist på 1. desember 2019 for flytting av aksjefondsandeler inn på en ASK-konto hos en annen tilbyder enn man allerede har.

Skaug påpeker at noen banker har påpekt at de ikke kan garantere at de rekker å flytte verdipapirene innen fristen, dersom folk er for sent ute med å sette i gang med prosessen. Det kan for eksempel være tilfeller av at kunder har hatt en VPS-konto som har vært inaktiv i mange år, eller de vet ikke hvem som er kontofører. I tillegg er heller ikke alt på dette området heldigitalisert ennå.

Eksperttipset er med andre ord å sjekke nettsiden til banken din snarest for å se hva du eventuelt selv må stille med av dokumentasjon, og komme i gang med flytteprosessen. I de fleste tilfellene er det gjort på få minutter i nettbank.

Skaug forteller at tallene viser at det er større fondsverdier enn aksjeverdier som er overført til ASK.

– Jeg frykter jo at det i disse tallene er en del tilfeller hvor folk har arvet eller fått aksjene for en god stund siden, og nå ikke har et aktivt forhold til verdipapirhandel.

– Det er imidlertid ikke sikkert disse aksjeeierne har samme behov om ett eller fem år, og det er dermed synd at mange ikke ser ut til å ha fått med seg denne muligheten. For den store majoriteten av aksjeeiere er det bare oppside ved å flytte over til ASK, legger AksjeNorge-lederen til.

Fristen er spesielt viktig for personer som har betydelige gevinster på sine aksjer eller aksjefond, og som har planer om å bytte aksjer eller fond.

Av fordeler med ASK, utenom det at man utsetter gevinstbeskatning ved salg, nevner Skaug at det gjør ting lettere både ved skilsmisse og dødsfall.

– Videre kan man nå også få reinvestert utbyttet og få utsatt skatt innenfor aksjesparekontoen. Det gikk ikke med den første versjonen av ASK.

Skaug ønsker at flest mulig aksjeeiere får med seg – og benytter seg av – ASK-muligheten, og forteller at hennes drømmeoverskrift er «Nå er det snart utsolgt for ASK».

– Nå er det jo ikke akkurat sånn, da. Men man kan jo si at «timetilbudet» på ASK snart går ut. Sånt noe pleier jo folk å reagere på, sier AksjeNorge-lederen.

KLAR OPPFORDRING: Leder i AksjeNorge, Kristin Skaug og spareøkonom Bjørn Erik Sættem er samstemte i sin oppfordring til aksje- og aksjefondseiere om å flytte til ASK.
KLAR OPPFORDRING: Leder i AksjeNorge, Kristin Skaug og spareøkonom Bjørn Erik Sættem er samstemte i sin oppfordring til aksje- og aksjefondseiere om å flytte til ASK.
Foto: Michael S. Jæger

Nordnets kunder har vært litt flinkere enn gjennomsnittet til å flytte over flyttbare aksjer (altså aksjer i selskaper som er hjemmehørende i EU/EØS) fra VPS-konto til aksjesparekonto. Nærmere bestemt står 54 prosent av verdien på en aksjesparekonto.

Spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem, sier at de gjerne skulle sett at andelen var enda høyere.

– ASK har bedre skatteregler enn «den gamle» VPS-kontoen. Kun de som har verdipapirer med tap bør la være å flytte disse til aksjesparekonto, sier Sættem.

Nordnet opplyser at andelen som har flyttet til ASK er lavere blant eiere av enkeltaksjer enn hos eiere av aksjefond også hos dem. Sættem har ikke noen god forklaring, men tror at en mulig årsak kan være at aksjer har høyere risiko enn aksjefond.

– Dermed er det en større andel av aksjene som har tap enn for aksjefond. Når kunden realiserer en aksje med tap, vil han gjerne ha fradraget med en gang – og det får man kun på en VPS-konto, sier Sættem.

Med ASK får småsparere med penger investert i aksjefond og aksjer en stor skattemessig fordel. Vanligvis er det slik at når man selger aksjer eller aksjefond, så må man betale skatt av gevinsten man får.

Dette gjør at en del velger å ikke bytte til andre aksjer eller aksjefond – selv om de ikke er fornøyd med dem – nettopp fordi de vil unngå å betale skatt på gevinsten. Ved å overføre aksjer og aksjefond til en Aksjesparekonto, er fordelen at man utsetter gevinstbeskatningen til den dagen man faktisk tar ut gevinsten.

Bakgrunnen for å opprette aksjesparekonto var at regjeringen ønsket å sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer, ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen.

Det finnes noen grupper som ikke vil nyte godt av flytting til aksjesparekonto., eller som ikke vil kunne flytte.

Dette er for det første de som har aksjer eller aksjefond med tap. Da bør du heller selge disse for å få fradrag for tapet på skattemeldingen, før du flytter over pengene til aksjesparekontoen.

Du kan heller ikke flytte aksjer eller aksjefond utenfor EU-/EØS eller sparer i fond med høyere renteandel enn 20 prosent. En aksjesparekonto er ment for aksjer og aksjefond.

Dersom du har aksjer eller fond på en investeringskonto/fondskonto, kan du heller ikke flytte disse til aksjesparekonto. Skatteregelen har for øvrig blitt veldig like for disse to kontotypene.

I fjor gjorde investeringsdirektør Robert Næss i Nordea noen beregninger for Dine Penger som viste at nordmenn går glipp av 2 milliarder kroner i skatt, ved at de ikke flytter verdipapirene sine over til ASK. Disse tallene var basert på tall fra november 2018, som viste at verdipapirer for 84 milliarder kroner ennå ikke var blitt flyttet over. Og etter Næss' beregninger var om lag halvparten av disse urealisert gevinst.

I samme artikkel laget også Skattebetalerforeningen et konkret regnestykke for hva det konkret kan bety for en aksjesparer å overføre aksjene sine til en aksjesparekonto fremfor å beholde dem privat.

Ikke abonnent? Prøv Dine Penger i 1 md. for 1 krone.


Slik ville ekspertene investert 100.000 kr nå

AksjeNorge-lederen hadde satt halvparten av pengene i noe fondsforvalter Jan Petter Sissener er prinsippmotstander av. Slik ville fem eksperter og én menigmann investert 100.000 kroner nå. Les saken her!

17 gode bilkjøp nå

Foto: Siv Dolmen/Eivind Senneset

Elbil eller fossilbil? Luksus eller fornuft? Dette er bilene fire eksperter mener du bør kjøpe nå – hvis du ikke heller vil vente på det nordmenn helst vil ha; elektriske biler i «folke-SUV»-klassen. Les saken her!

Lise (31) sparer 350.000 kroner i året

Foto: Siv Dolmen

Lise Vermelid Kristoffersen skal bli økonomisk uavhengig før hun er 40 år. For Eivind Berg ble en Playstation en dyrekjøpt erfaring, mens for Kjersti Grønseth har det gått sport i å spise billig. Møt de tre pengebloggerne her. Les saken