BEDRE ENN VENTET: Konsernsjef Rune Bjerke presenterte resultatet for andre kvartal 2017 tidligere i juli. Resultatet overrasket på den positive siden.
BEDRE ENN VENTET: Konsernsjef Rune Bjerke presenterte resultatet for andre kvartal 2017 tidligere i juli. Resultatet overrasket på den positive siden.
Foto: Lise åserud, NTB scanpix

AKSJERÅD FRA DELPHI FONDENE:

Vi holder på vinneraksjene

Resultatsesongen er i gang og noen sektorer gjør det bedre enn andre. Vi er ganske fornøyd med porteføljen slik den er, men gjør én endring.

Fremdeles ser ting rimelig greit ut i verden. Europa vokser bra og bedre enn man så for seg. Selv i Storbritannia vokser økonomien ganske bra og bedre enn ventet. Så langt har vi ikke sett økonomiske konsekvenser av brexit, snarer tvert om.

Europa er det området vi er mest positive til nå. Men også ellers i verden er veksten god og koordinert. USA går fremdeles greit. Det er ingen store overraskelser hverken på oppsiden eller nedsiden.

Kina opprettholder egentlig veksten sin ganske bra. BNP-tallene for andre kvartal var bedre enn ventet. Kina holder koken, og det er en viktig bidragsyter til at andre emerging markets gjør det bra.

Etter småsvake råvarepriser det siste halve året ser vi nå for oss at prisene, både på olje og andre viktige råvarer, begynner å stramme seg litt til. Det er en viktig indikasjon på at veksten her hjemme kommer til å være god, og vi ser ingen åpenbare faresignal i perioden fremover.

Det er litt større svingninger i valutamarkedet. Dollaren har vært svakere mens euroen har styrket seg. Det er tydelig at Europa er en attraktiv plass å være.

Ellers er vi nå midt i rapporteringssesongen for andre kvartal. Jevnt over er det greie tall, med litt større spredning nå enn tidligere. Noen sektorer leverer veldig bra, som finans. Det ser vi med DNB, som leverer bedre enn ventet. Det går bra for DNB, som samtidig drar nytte av at lange renter har kommet litt opp, noe som driver litt ekstra inntekt for dem.

Innenfor industrisegmentet, spesielt i Sverige, men også andre plasser, har rapportene vært litt svakere enn ventet. Mye av det som har vært positivt første halvår har vært innenfor industrisegmentet, og derfor er det kanskje litt overraskende at de vekstforventningene som aksjemarkedet hadde ikke helt ble oppfylt.

Denne gangen gjør vi ikke så mange endringer. Vi ser ikke behov for det, og er ganske fornøyd med den porteføljen som vi har.

Vi gjør kun én endring, og bytter ut Scatec Solar med Kitron. Førstnevnte leverte tall fredag som var helt greie, men med et lite valutatap som var høyere enn ventet. Vi tror Kitron er et bedre sted å være den kommende måneden.

AKSJE UT: Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg.
AKSJE UT: Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg.
Foto: GRAF: Infront

Kitron produserer elektronisk utstyr og leverer blant annet enn god del til medisinindustiren. Selskapet vokser veldig bra, har mye automatisert produksjon og en omsetningsvekst på over 10 prosent og en lønnsomhetsvekst som er vesentlig høyere enn det.

AKSJE INN: Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene energi, forsvar, industri, medisinsk utstyr, offshore og telekom.
AKSJE INN: Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene energi, forsvar, industri, medisinsk utstyr, offshore og telekom.
Foto: GRAF: Infront

Aksjeporteføljen til Delphi Fondene per 24. juli:

*Det var ingen utbytter i perioden 29. mai til 24. juli.

Delphi Fondene har hatt en avkastning på 5,59 prosent siden 29. mai, i en periode hvor Børsen er opp 0,68 prosent.