GJELDER MANGE: DNB oppgir overfor Dine Penger at nærmere to hundre tusen kunder har investert i de ti aktivt forvaltede fondene som nå får priskutt.
GJELDER MANGE: DNB oppgir overfor Dine Penger at nærmere to hundre tusen kunder har investert i de ti aktivt forvaltede fondene som nå får priskutt.
Foto: Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

DNB kutter i fondsgebyrene

Storbanken innfører samtidig et suksesshonorar, som slår inn dersom fondet slår referanseindeksen. Og kunder med aktivt forvaltede fond må selv aktivt bytte fondsklasse for å få glede av priskuttet.

DNB skjærer kraftig i årsprisen for en rekke av sine fond.

Der prisen før strakte seg opp 1,75 prosent for en flere av fondene, er en ny flat pris på 0,75 prosent veien fremover for banken. Håpet er at lavere priser skal veies opp av flere salg til kundene, skriver Dagens Næringsliv.

Samtidig innfører banken et suksesshonorar. Hvis fondet slår sin referanseindeks får forvalterne en solid bonus. Hvis meravkastningen også overgår det faste honoraret, vil DNB ta 20 prosent av meravkastningen, mens kunden får 80 prosent.

Konserndirektør for Wealth Management and Insurance, Håkon Hansen
Konserndirektør for Wealth Management and Insurance, Håkon Hansen
Foto: Foto: DNB

– Prisene i det norske fondsmarkedet har vært ganske høye. Vi ser at flere og flere handler fond digitalt. Når kundene gjør mer av jobben selv, er det fair at prisene reduseres, sier Håkon Hansen, konserndirektør for Wealth Management i DNB til Dagens Næringsliv.

DNB nevner også tøff konkurranse i markedet som en forklaring på hvorfor de velger å senke prisene på fond.

I en e-post til Dine Penger oppgir Hansen at det er totalt 198.976 kunder som har de ti aktivt forvaltede fondene som nå får inntil halv fastpris og et resultatbasert honorar.

For disse fondene blir priskuttet gjennomført ved at det opprettes en ny fondsklasse – og de eksisterende kundene må selv aktivt bytte fondsklasse for å få glede av DNBs priskutt. Kundene som har indeksfond, får derimot lavere kostnader uten at de må ta et aktivt valg.

-Grunnen til at kunden aktivt må flytte over til den nye fondsklassen er ganske enkelt at vi ikke har lov til å tvangskonvertere noen. Det er fordi det resultatbaserte honoraret gjør at vi ikke kan garantere at prisen blir lavere enn den de betaler i dag, forteller Hansen, og tilføyer:

– Selv om vi har regnet på at kundene i ni av ti tilfeller ville kommet bedre ut med den nye modellen, kan vi altså ikke gi noen garanti.

Dine Penger har spurt DNB hvordan kundene flytter over til nye fondsklasse, og dermed får kuttet fondsgebyrene sine, og fikk da følgende forklaring:

  • Flytting til ny fondsklasse gjøres på samme måte som et helt vanlig fondsbytte i nettbanken eller i appen Spare.
  • DNB har også opprettet en ordning der kundene kan be om at banken flytter for dem. Informasjon om dette ligger lett tilgjengelig på DNBs nettsider. Kunder som gir beskjed om at de ønsker hjelp, vil bli kontaktet innen et par dager.

Les også: (+) Et alternativ til indeksfond

En undersøkelse fra Forbrukerrådet i fjor viste at aktivt forvaltede aksjefond i snitt har seks ganger høyere forvaltningsgebyr enn såkalte indeksfond.

Gjennomsnittlig årlig forvaltningsgebyr for indeksfond som tilbys i det norske markedet var den gang 0,25 prosent, mens det var 1,5 prosent for aktivt forvaltede aksjefond.

Et passivt indeksfond fordeler alle pengene som settes inn i fondet, i de selskapene som er representert på en gitt børsindeks og etter de vektene som selskapene har i den samme indeksen.

Fagdirektør Finans i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen
Fagdirektør Finans i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen
Foto: Foto: Kjell Håkon Larsen

Forbrukerrådet er nå svært fornøyde med at DNB kutter gebyrene sine, fordi dette betyr at banken ikke vil tjene mer på å anbefale dyre eksterne fond enn rimelige, skriver de i en pressemelding.

– Dette grepet reduserer den uheldige interessekonflikten mellom kunde og selger som har ledet mange nordmenn til å plassere sparepengene i unødvendig dyre fond, sier Jorge B. Jensen, direktør for finans, i pressemeldingen fra Forbrukerrådet.

– Altfor lenge har avkastningen i fond blitt hemmet av høye årlige gebyrer. DNBs reduksjon av forvaltningshonorarer og lavere distribusjonskostnader vil ha stor betydning for hele fondsbransjen. Vi måtte klype oss litt i armen da vi så disse endringene, legger Jensen til.