PLASSERER PENGER: Den erfarne forvalteren Leif Eriksrød forvalter Alfred Berg Humanfond.
PLASSERER PENGER: Den erfarne forvalteren Leif Eriksrød forvalter Alfred Berg Humanfond.
Foto: Adrian Nielsen

FONDSPROFILEN

Fondet for de som er gavmilde

Du kan både spare i fond og støtte en ideell organisasjon samtidig. Men det koster.

Er du opptatt av etikk og forvaltning og vil gi bort noe oppsparte midler, finnes det et aksjefond for deg. Alle verdipapirfond har etter hvert fått etiske retningslinjer, men i Alfred Berg Humanfond er etikken spesielt viktig. Dessuten kan andelseierne i fondet velge mellom drøyt 50 organisasjoner de årlig vil støtte med 2 prosent av fondsmidlene.

I bunn for forvaltningen ligger FNs prinsipp for bærekraftige investeringer. Fondet har også et etisk investeringsråd bestående av representa

Med Dine Penger+ har du ubegrenset tilgang til alle Dine Pengers artikler og guider på web, tablet og mobil.

  • Ubegrenset tilgang til DinePenger.no
  • Eksklusive reportasjer, artikler og guider
  • Nettmøter om personlig økonomi

* Abonnementet vil løpe til det sies opp. Betale med Visa eller Mastercard.

Betale med Visa eller Mastercard. Sikker pålogging